۲۹۲۲
۰
۱۳۸۷/۰۱/۲۷

چند فائده در باره تاریخ صفوی از یک نسخه خطی

پدیدآور: مصحح: رسول جعفريان

خلاصه

ولادت با سعادت پادشاه اعظم و چشم و چراغ بنی آدم و نور حدقه عالم شاه صفی در دارالسلطنه اصفهان روز سه شنبه بیست و نهم شهر صفر سنه 1058

چند فائده در باره تاریخ صفوی از یک نسخه خطی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

جنگی به شماره 45 در فهرست کتابخانه آیت الله حججی (نجف آباد) در فهرست این کتابخانه (چاپ مجمع ذخائر اسلامی قم در سال 1386 به قلم آقای ابوالفضل حافظیان) معرفی شده و در آنجا (ص 77) گفته شده است که نوشته ها از قرون مختلف است که کسی آنها را کنار هم گذاشته و صحافی کرده است. برگی از این جنگ (161) یادداشت چند انتصاب و حادثه در میان قرن یازدهم هجری است. همه این یادداشت یک صفحه ای به یک خط است که در طول سالهای مختلف نوشته شده است. امکان این که آنها را از روی کتابی نوشته باشد اندک است زیرا از نوشته آشکار است که مؤلف خود شاهد این انتصاب ها بوده است. به نظر می رسد که این برگه پشت کتابی بوده است که مؤلف هر از چندی حادثه ای را در آن یادداشت می کرده است. یک مورد آن هم در باره تولد شخصی است که در صفر 1058 موافق فروردین ماه سنه ... به دنیا آمده است.

عجالتا چون تاریخ ها دقیق است مطمئنا به درد علاقه مندان به تاریخ صفویه خواهد خورد. با تشکر از آقای علیرضا اباذری که عکس این صفحه را در اختیار بنده گذاشتند.

*            *                 *

 

 

ولادت با سعادت پادشاه اعظم و چشم و چراغ بنی آدم و نور حدقه عالم شاه صفی در دارالسلطنه اصفهان روز سه شنبه بیست و نهم شهر صفر سنه 1058

جلوس تحیت [کلمه ای شبیه منتخب] سلطنت در دارالسلطنه اصفهان شب یكشنبه چهارم شهر ربیع الثانی 1077 [مربوط به شاه سلیمان صفوی].

در روز چهارشنبه یازدهم شهر جمادی الثانی سنه 1077 نواب میرزا ابوطالب پای صدارت خاصه بوسیدند. و در روز پنجم علی قلی خان سپه سار [؟ = سالار] پای ایالت تبریز بوسیدند و نواب میرزا ابوصالح پای صدارت ممالك بوسیدند و عالیجاه جمشید خان قولر آقاسی به قم رفته بوده، آمدند و حاجی مرتضی قلی پای دیوان بیگی‌گری بوسیدند و روز جمعه سیزدهم شهر مذكور نواب اشرف به خانه ناظر تشریف بردند.

روز پنجشنبه یازدهم شهر جمادی الاول سنه 1078 انوشه خان آمده، استرآباد را تاخت كرد.

روز جمعه نهم شهر ذوالحجه الحرام عالیجاه شیخ علی خان زنگنه اعتماد الدوله شدند. سنه 1079

به تاریخ روز جمعه نهم شهر رجب المرجب سنه 1071 نواب میرزا محمد مهدی كه صدر بود اعتماد الدوله شد.

روز پنجشنبه بیست و دوم شهر رمضان المبارك سنه 1075 فی ئیلان ئیل محمد زمان خان ولد كلبعلی خان حاكم قوچان و دران شد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

فرمان نصب خسرو خان گرجی به سمت سپهسالار ایران از سوی شاه سلطان حسین صفوی در سا ل1121

رسول جعفریان

متن فرمانی است که شاه سلطان حسین طی آن، خسرو خان گرجی فرزند رستم خان گرجی را به سمت فرماندهی کل قوای

سید جعفر مرتضی آنگونه که من شناختم (مصاحبه با مجله حوزه)

رسول جعفریان

گفتگویی است در باره مرحوم استاد جعفر مرتضی که با مجله حوزه انجام شده است. سعی کردم، به شماری از ویژگ

منابع مشابه بیشتر ...

چند پرسش و پاسخ از علمای عصر صفوی در مشهد، در باره صوفیه

رسول جعفریان

متن حاضر شامل شش مورد سوال در باره صوفیه از شماری از علمای مشهد، در اواخر دوره صفوی است که مشهورترین

پیشینه درآمیختگی میان روش های معرفتی دینی و دانش تجربی در تفسیر عرش (تجربه ای از تولید علم دینی در قرون میانه اسلامی)

رسول جعفریان

زمینه های بحث در باره رابطه علم و دین در دنیای اسلام بسیار گسترده است و در این میان، داد و ستد آنها،

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

چند پرسش و پاسخ از علمای عصر صفوی در مشهد، در باره صوفیه

رسول جعفریان

متن حاضر شامل شش مورد سوال در باره صوفیه از شماری از علمای مشهد، در اواخر دوره صفوی است که مشهورترین

پیشینه درآمیختگی میان روش های معرفتی دینی و دانش تجربی در تفسیر عرش (تجربه ای از تولید علم دینی در قرون میانه اسلامی)

رسول جعفریان

زمینه های بحث در باره رابطه علم و دین در دنیای اسلام بسیار گسترده است و در این میان، داد و ستد آنها،