برچسب ها: سید صادق حسینی اشکوری

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

رساله حاضر، به حقيقت معناى روح پرداخته و با تطبيق معارف عرفانى برآيات و روايات سعى كرده به معناى باطنى نفس و روح دست يابد.