برچسب ها: ضرب سکه

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

درهم‌های مزیّن به نام امام رضا(ع) از سال 201 تا 205 ق ضرب مي‌شد.