برچسب ها: یادداشت‌های تاریخی

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

این مقاله، شماره سوم نسخه خوانی است که از لابلای نسخ خطی، یادداشت‌های تاریخی را ارائه می‌کند.