۲۴۵۵
۰
۱۳۸۴/۳/۲۶
تراث الزيديه

تراث الزيديه

پدیدآور: سيد علي موسوي نژاد

معرفی کتاب

اطلاعات مربوط به زيديه در حوزه علميه قم اندک است و اين هم ناشي از آن است که قرنهاست اماميه با زيديه برخوردي نداشته اند. روزگاري زيديه در ايران به خصوص در نواحي خراسان و مازندران بودند. اما زماني که از ميان رفتند و به خصوص با نابودي کامل آنها در مازندران به دست شاه عباس ديگر ارتباطي وجود نداشت.
در سالهاي اخير ضمن تلاش هايي که صورت گرفت يکي کتاب مؤلفات الزيديه بود که استاد سيد احمد اشکوري فراهم آورد و بر اساس فهارس موجود در سه جلد منتشر کرد. آن اثر حاوي مخطوطات زيديه بود و اگر کتابي از آنها چاپ شده بود هيچ اطلاعي از چاپي آنها به دست داده نشده بود.
خود زيدي ها هم کارهايي در اين زمينه انجام داده اند که مؤلف کتاب حاضر در مقدمه اشاره به آنها کرده است.
اکنون کار جديدي در اين زمينه با عنوان تراث الزيديه انتشار يافته که با دقت تمام و بر اساس نام مؤلفان فهرستي از کارهاي علمي آنان ارائه شده است. اين اثر اختصاص به آثار چاپي زيديه دارد.
در باره مؤلفان معمولا هيچ اطلاعي به دست داده نشده و صرفا تاريخ تولد و وفات آنان اگر در دسترس بوده ذيل نامشان درج شده است. پس از آن بلافاصله فهرست کارهاي آنها ارائه شده و مشخصات دقيق چاپ شده آنها نيز ذکر شده است. حتي اگر اثري زير چاپ است نيز در ذيل نام آن، بدان تصريح شده است.
تنظيم کتاب علاوه بر آن که بر حسب نام مؤلفان است اما به صورت قرن به قرن است و در ابتداي ورود هر قرن اشاره اي به اهم حوادث آن قرن هم در ارتباط با زيديه شده است.
نويسنده اين اثر آقاي سيد علي موسوي نجال سالهاست که در مرکز تخصصي اديان حوزه در باره زيديه تحقيق مي کند و اميد آينده براي ارائه دانش هاي جديد در باره اين فرقه است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ادیان جهان و چگونگی مقارنه آنها

ادیان جهان و چگونگی مقارنه آنها

پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی

این کتاب بحثی است پیرامون چگونگی پیدایش ،رشد و اکتشاف اساسی ترین معتقدات ادیان به شهرت رسیده ی جهان

جیرفت نامه

جیرفت نامه

نویسندگان

پژوهش حاضر، مجموعه مقالاتی است دربارۀ یکی از قدیمی ترین کانون های تمدن بشری که با امید فراهم کردن بخ

منابع مشابه بیشتر ...

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

هیو گدارد

کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینه ی ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دوره ی پیش از اسلام، به دوره های