۲۹۴۹
۰
۱۳۸۴/۳/۲۶
تراث الزيديه

تراث الزيديه

پدیدآور: سيد علي موسوي نژاد

معرفی کتاب

اطلاعات مربوط به زيديه در حوزه علميه قم اندک است و اين هم ناشي از آن است که قرنهاست اماميه با زيديه برخوردي نداشته اند. روزگاري زيديه در ايران به خصوص در نواحي خراسان و مازندران بودند. اما زماني که از ميان رفتند و به خصوص با نابودي کامل آنها در مازندران به دست شاه عباس ديگر ارتباطي وجود نداشت.
در سالهاي اخير ضمن تلاش هايي که صورت گرفت يکي کتاب مؤلفات الزيديه بود که استاد سيد احمد اشکوري فراهم آورد و بر اساس فهارس موجود در سه جلد منتشر کرد. آن اثر حاوي مخطوطات زيديه بود و اگر کتابي از آنها چاپ شده بود هيچ اطلاعي از چاپي آنها به دست داده نشده بود.
خود زيدي ها هم کارهايي در اين زمينه انجام داده اند که مؤلف کتاب حاضر در مقدمه اشاره به آنها کرده است.
اکنون کار جديدي در اين زمينه با عنوان تراث الزيديه انتشار يافته که با دقت تمام و بر اساس نام مؤلفان فهرستي از کارهاي علمي آنان ارائه شده است. اين اثر اختصاص به آثار چاپي زيديه دارد.
در باره مؤلفان معمولا هيچ اطلاعي به دست داده نشده و صرفا تاريخ تولد و وفات آنان اگر در دسترس بوده ذيل نامشان درج شده است. پس از آن بلافاصله فهرست کارهاي آنها ارائه شده و مشخصات دقيق چاپ شده آنها نيز ذکر شده است. حتي اگر اثري زير چاپ است نيز در ذيل نام آن، بدان تصريح شده است.
تنظيم کتاب علاوه بر آن که بر حسب نام مؤلفان است اما به صورت قرن به قرن است و در ابتداي ورود هر قرن اشاره اي به اهم حوادث آن قرن هم در ارتباط با زيديه شده است.
نويسنده اين اثر آقاي سيد علي موسوي نجال سالهاست که در مرکز تخصصي اديان حوزه در باره زيديه تحقيق مي کند و اميد آينده براي ارائه دانش هاي جديد در باره اين فرقه است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجموعه داستان‌ها

مجموعه داستان‌ها

آلکساندر پوشکین

پوشکین در این بخش، چند جا از ایرانیان یاد می‌کند که مهم‌ترین آنها برخورد با فاضل خان گروسی است

فرهنگنامه فاطمی؛ نخستین فرهنگنامه موضوعی - الفبایی فاطمة الزهراء سلام الله علیها

فرهنگنامه فاطمی؛ نخستین فرهنگنامه موضوعی - الفبایی فاطمة الزهراء سلام الله علیها

سید حسین اسحاقی و جمعی از فاطمه پژوهان

این کتاب در 9 جلد سامان یافته و به صورت موضوعی، فرهنگنامه‌ای از شخصیت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ

منابع مشابه بیشتر ...

تراژدی تاریخی مشروطیت؛ روشنفکری، روحانیت و زنان

تراژدی تاریخی مشروطیت؛ روشنفکری، روحانیت و زنان

مهدی احمدیان شیجانی

تراژیک نامیدن مشروطیت یعنی اینکه خواننده با مطالعه ی مسائل و مصائب آن زمان و شرح روایت های قهرمانان،

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

دیوید پینالت

این کتاب ثمره ی پژوهش یک محقق غربی در جامعه ی شیعیان هند است و مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اطلاعات و