۲۵۸۶
۰
۱۳۸۴/۴/۱
ايران زمين در گستره تاريخ صفويه (  مشتمل بر 57 مقاله )

ايران زمين در گستره تاريخ صفويه ( مشتمل بر 57 مقاله )

پدیدآور: مصحح: دکتر مقصود علي صادقي

معرفی کتاب

توجه به دوران صفويه حکايت از بازگشت ايراني ها به هويت اصيل خودشان دارد. دوراني که ايران و تشيع به يکديگر درآميختند و فرهنگي را پديد آوردند که اساس و پايه هويت ملي امروزي شان شد.
سالها بود که شرق شناسان پيشگامان صفوي شناسي بودند گرچه در داخل هم معدود افرادي مانند نصر الله فلسفي در اين باره کار مي کرد. اما امروز شمار محققان ايراني که در داخل و خارج به کار صفويه شناسي مي پردازند فراوان است. با اين همه و مع الاسف بايد گفت هنوز هم سطح کارهاي انجام شده در داخل به مقدار زيادي پايين است و چنين مي نمايد که مي بايست براي اين حوزه از تحقيقات تاريخي سرمايه گذاري بيشتري صورت گيرد.
طي سالهاي اخير دو کنفرانس در داخل کشور در باره صفويه برگزار شد. نخست در اصفهان که مقالات آن در دو مجلد به چاپ رسيد و ديگري در تبريز که مجموعه مقالات آن همين کتابي است که در اينجا معرفي شده است.
مديريت گروه تاريخ دانشگاه تبريز، و به خصوص شخص آقاي دکتر مقصود علي صادقي، تلاش قابل توجهي در برگزاري اين همايش از خود نشان داد و پس از انجام آن هم کار را زمين نگذاشت و با پيگيري و تلاش مقالات ارائه شده را از مؤلفان و سخنوران گرفت و اکنون در شکلي مناسب و در حجمي قابل ملاحظه در بيش از يک هزار صفحه منتشر شده است. بدين ترتيب در حوزه صفوي شناسي منبع جديد آمده که توان گفت مقالات تازه در آن وجود دارد.
در اين مجموعه 57 مقاله از چهره هاي شناخته شده از اساتيد موجود در ايران ارائه شده و عناوين برخي از مقالات نشانگر تازگي و ابتکاري بودن آنهاست. طبعا مقالات ساده و گزارشي هم وجود دارد که تشخيص آنها آسان است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

منابع مشابه بیشتر ...

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

دیوید پینالت

این کتاب ثمره ی پژوهش یک محقق غربی در جامعه ی شیعیان هند است و مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اطلاعات و

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

رسول مهربان

آنچه پیش رو دارید، گزارشی تحلیلی و انتقادی از مهم ترین برنامه «انقلاب شاه و مردم» است که نویسنده به

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

دیوید پینالت

این کتاب ثمره ی پژوهش یک محقق غربی در جامعه ی شیعیان هند است و مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اطلاعات و

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

رسول مهربان

آنچه پیش رو دارید، گزارشی تحلیلی و انتقادی از مهم ترین برنامه «انقلاب شاه و مردم» است که نویسنده به