۲۶۳۱
۰
۱۳۸۵/۵/۱۸
اخبار نامه (تاريخ تالشان)

اخبار نامه (تاريخ تالشان)

پدیدآور: ميرزا حمد ميرزا خداوردي مصحح: حسين احمدي

معرفی کتاب

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کتاب اخبار نامه تاريخ تالشان از سلطنت نادر شاه تا سلطنت محمد شاه قاجار ،نوشته :احمد ميرزا خداوردي ، به کوشش حسين احمدي،مرکز اسناد و خدمات آموزشي ، تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات ،1383 ، و در  264 صفحه، چاپ قبلي با عنوان : اخبار نامه تاريخ خانات تالش در زمان جنگهاي روسيه عليه ايران ، توسط ناشر فوق منتشر شده است .

اخبار نامه اثري است به زبان فارسي که به بيان حوادث تاريخي از دوره نادر شاه افشار تا اواخر سلطنت فتحعليشاه قاجار که  حدود صد سال و محدوده تا لشان را در بر ميگيرد ،پرداخته است  .

کتاب به چهار مبحث اساسي پرداخته است . ابتدا حوادث دوران نادر شاه تا زمان آقا محمد خان را بيان کرده که  اين مطالب را ميرزا احمد از پدرش و ديگرا ن به صورت شفاهي شنيده و به نگارش در آورده است .

بخش دوم کتاب به حوادث دوره آقا محمد خان قاجار مي پردازد که  با فرار مرتضي قلي خان به سرزمين تالش و حاکميت مير مصطفي خان آغاز ميشود .اين حوادث نيز به روايت از پدر مولف بيان شده است.در اين فصل به در گيريهاي دولت روس و ايران در اين مناطق اشاره شده است .

بخش سوم : با مرگ مير مصطفي خان آغاز ميشود و شامل دو بخش است بخش نخست مطالبي است که مولف به شکل خاطرات از پدرش نوشته و بخش دوم بيشتر شرح مشاهدات ميرزا احمد از دوره دوم جنگهاي ايران و روس است .

بخش پاياني کتاب به شرح حال نويسنده و پدرش در دوران پس از جدايي از مير حسن خان پرداخته است . اين بخش گر چه به لحاظ تاريخي از اهميت کمتري نسبت به بخشهاي پيشين بر خوردار است ، ولي مطالب دست اولي از چگونگي تسلط روسها بر منطقه و نابودي خاندان مير مصطفي خان ، تبعيد تالشان به سيبري ،بخشش زمينهاي تالشان به فرماندهي نظامي روسي مستقر در منطقه ، غارت اموال سرزمين تالش توسط روسها ، اطلاعاتي در باره بالا خان حاکم گرگانرود و همچنين علي قلي خان حاکم تالش دولاب ، به خوانندگان ارائه ميدهد .

تنها منبعي که اطلاعاتي در باره مولف و پدر ش به ما ميدهد ، کتاب اخبار نامه است . پدرش در دستگا خان لنکران کار ميکرده در جريان دوره دوم جنگهاي ايران و روس وي از جانب مير حسن خان رابط وي با عباس ميرزا بود ه است . ميرزا احمد پسر دوم ميرزا خدا وردي است ودر 1230 متولد شده است . وي به روسها وابستگي داشت و سالها با عنوان سر حد بيگي در لنکران و آستارا به روسها خدمت کرد تا حدي که متهم بود که عليه تالشان براي روسها جاسوسي ميکند . ميرزا به زبان ترکي و تالشي تسلط داشته است . صراحت گفتار ،نداشتن تسلط کامل به دستور زبان فارسي و  تعصب از ويژگيهاي نوشته هاي اوست.

 

 
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در محموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسین کتابفروش 1330-1325 هجری قمری

تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در محموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسین کتابفروش 1330-1325 هجری قمری

سیروس سعدوندیان

حضور اجتماعی و نفوذ سیاسی صنف بازرگان و تاجر در تحولات ایران معاصر یکی از مضامین مهم و شناخته شده تا

المورد/ السنة الحادی و الاربعون/ المجلد (41)/ العدد الثالث/ السنة 2014

المورد/ السنة الحادی و الاربعون/ المجلد (41)/ العدد الثالث/ السنة 2014

نویسندگان

المورد از جمله مجلات خوبی عربی است که تا کنون به طور مستمر منتشر شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

مأموریت در مسکو: خاطرات نعمت اله ایزدی آخرین سفیر ایران در شوروی و اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه

مأموریت در مسکو: خاطرات نعمت اله ایزدی آخرین سفیر ایران در شوروی و اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه

نعمت اله ایزدی

کتاب پیش رو خاطرات دوران مأموریت نعمت اله ایزدی در اتحاد جماهیر شوروی و سپس فدراسیون روسیه است. او آ

مشروطیت از زبان تقی زاده

مشروطیت از زبان تقی زاده

محمود تربتی سنجابی

در میان رجال سیاسی ایران در زمان معاصر، سیدحسن تقی زاده از موقعیت ویژه ای برخوردار است. این کتاب محد