۱۸۱۱
۰
۱۳۸۵/۱۱/۸
حزب الدعوة الاسلامية (2 ج)

حزب الدعوة الاسلامية (2 ج)

پدیدآور: حسن شبر

معرفی کتاب

 

 

 

حزب الدعوه عراق يکي از جريان هاي مبارز در عراق بود اما جرياني بود که حزب بعث دست کم در دوره اي سعي مي کرد همه را به آن نسبت دهد. اين در حالي بود که در عراق جريان هاي معارض فراوان بودند. در اين ميان حزب الدعوه ويژگي خاصي داشت. يک جريان روشنفکري مذهبي به شمار مي آمد که کساني مانند فرزندان آيت الله حکيم از جمله مهدي و محمد باقر و بزرگاني مانند شهيد محمدباقر صدر آن را بنيانگزاري کردند. اين حزب هم مانند بسياري از جريان هاي ديگر دچار انشعاباتي شد. زماني هم در ايران با مجلس اعلي يک دست شد اما باز از آن هم جدا گرديد. در زماني پس از سقوط صدام در سال 2003 به جز علاوه، دو نخست وزير يکي جعفري و ديگر مالکي هر دو متعلق به حزب الدعوه هستند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در باره اين حزب آثاري منتشر شده که از آن جمله کتاب صالح الخرسان بود. اکنون آقاي حسن شبر که خود از همين حزب است اين کتاب دو جلدي را در تاريخ حزب منتشر کرده است.

نوشتن از حزب الدعوه يا هر حرکت شيعي ديگر معاصر ريشه در مسائل مربوط به شيعه در دوره عثماني دارد. لذا نخستين بحث کتاب واقع الشيعه في الدولة العثمانيه است.

پس از آن مروري بر انقلاب عشرين عراق و مواضع علماي ديگر مانند سيد ابوالحسن اصفهاني و غيرهم که به ايران آمدند و در نهايت انديشه آغازين تشکيل حزب و کار حزبي که منجر به تشکيل حزب الدعوه گرديد.

در اين کتاب، بحث هاي سياسي و فکري با مسائل تاريخي در هم آميخته شده و نويسنده با احساس و با نگاهي ايدئولوژيک به طرح مباحث تاريخي بر اساس نگره هاي حزب الدعوه پرداخته است.

مسير کتاب از انقلاب 1958 برخورد علما با کمونيستها، بحث به رسميت شناخته شدن اسرائيل توسط ايران و مواضع آيت الله حکيم، شروع نهضت روحانيت در عراق و مسائل عراق، و در نهايت مواضع حزب الدعوه در مسائل عراق و اين که تا سال 1968 شهيدي نداشتند، در جلد اول آمده است.

اخراج ايرانيان از عراق و مواضع آيت الله حکيم دستگيري عبدالصاحب الدخيل از نخستين دستگير شدن حزب اعام شيخ عارف بصري در سال 1974 از نخستين فشارهايي است که بر حزب وارد مي شود.

در تمام اين مسائل شهيد صدر مسائلي دارد از اين که از حزب جدا شده يا طلاب را از کار حزبي بر حذر داشته و اين که حقيقت ماجرا چه بوده، آخرين ديدار با شهيد صدر در سال 1979 داستان تلگرافهايي که گفته مي شد ميان امام و شهيد صدر رد و بدل شده است دستگيري و شهادت صدراست. گويا بناي مؤلف آن است که داستان حزب را علي الحساب تا همين زمان بنگارد.

از ص 535 تا 790 هم مجموعا 16 پيوست آمده است که برخي اسناد و برخي هم بيانيه ها و سخنراني هاي شهيد صدر است.

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نظریه توطئه و فقر روش شناسی در تاریخ نگاری معاصر ایران

نظریه توطئه و فقر روش شناسی در تاریخ نگاری معاصر ایران

عبدالله شهبازی

مبلغان مفهوم « نظریه توطئه »، به همان خاستگاهی تعلق دارند که زمانی در کوران جنگ سرد با بلوک کمونیسم،

کتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی)(دوجلدی)

کتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی)(دوجلدی)

سیروس نصراله زاده

از عصر ساسانی دو گونه کتیبه موجود است. گونه ی نخست کتیبه های دولتی یا سلطنتی هستند و دسته دوم، کتیبه

منابع مشابه بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

میرزا موسی خان طباطبایی انصاری

این اثر دارای اطلاعات ذی قیمتی از مسائل مهم تاریخی، سیاسی، جامعه شناختی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، اقتص