۱۶۳۳
۰
۱۳۹۲/۹/۹
مجله المورد شماره 40

مجله المورد شماره 40

پدیدآور: نویسندگان تاریخ چاپ: ۲۰۱۳ م

خلاصه

شماره جدید این مجله، ویژه بغداد است و چند مقاله خوب درباره آن دارد.

معرفی کتاب

مجله المورد یکی از مجلات خوب عربی است که مقالات معتبری در آن چاپ می‌شود. از همه مهم‌تر آن که این مجله به طور مستمر و تا کنون 40 سال چاپ شده است. المورد در حکم مجله علمی ـ پژوهشی است و در کل، مقالات معتبری چاپ می‌کند.

شماره جدید این مجله، ویژه بغداد است و چند مقاله خوب درباره آن دارد.

دراسات فكرية

دور الحوار في اشاعة التسامح ونبذ التعصب «الجاحظ انموذجا»/ ابتسام مرهون الصفار

دراسات لغوية

آفاق دلالة في "كلمة الله" وكلماته / صاحب ابو جناح.

ملف العدد بغداد عاصمة الثقافة العربیة

مدارس بغداد في العصر العباسي / حسین امین

احتلال بغداد (656 ـ 1258 م) / محمد حسین سهیل ـ محمود محسن داود

بغداد و حیاتها العلمیة فی العصر العباسی / احمد هاشم العطار

قراءة فی کتاب بلدیة بغداد 1917 ـ 1923 / سمیر عبدالرسول العبیدی

رحلات الأطباء الی بغداد و منها إبان الحضارة العربیة الاسلامیه / محمود الحاج قاسم

تتمة شعر ابن الهباریة البغدادی / عبدالرازق حویزی

توظیف الشعر فی تراجم القدماء تاریخ بغداد او مدینة السلام أنموذجا / عبدالعزیز ابراهیم

اتجاهات تطور الثقافة العراقیة لترسیخ قیم المجتمع العراقی / جودت حسن خلف الساعدی

التکوینات الزخرفیة علی واجهات الخشب فی العمارة التراثیة البغدادیة / حمید حسن الدراجی

لمحات بغدادیة فی الشعر العباسی / ثائر سمیر حسن الشمری

بین یدی کتاب «الامثال و الکتابات فی شعر ابن الحجاج» / عبدالحمید الشودی

نص و نقد

قراءة فی بحث «لامیة العرب بین الشنفری و خلف الاحمر» / عبداللطیف حمودی الطائی

عرض و نقد

تعقیب علی تحقیق شرح کتاب تصریف العزی / احمد ابراهیم صاعد

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

الحوزة العلمیة فی الحلة نشأتها و انکماشها الاسباب و النتائج 562 ـ 951 هـ

الحوزة العلمیة فی الحلة نشأتها و انکماشها الاسباب و النتائج 562 ـ 951 هـ

عبدالرضا عوض

کتاب حاضر حوزه علمیه در حله را از سال 562 ق یعنی سالی که علی بن محمد بن شهریار به حله مهاجرت کرده و

کاوش در ایران (عکس های اریش اف. اشمیت. سال های 1319- 1309 خورشیدی)

کاوش در ایران (عکس های اریش اف. اشمیت. سال های 1319- 1309 خورشیدی)

عایشه گورسان سالتسمان

تا اواخر نیمه ی اول سده ی بیستم میلادی به جز حفاری هایی که مدتی در انحصار فرانسویان بود، ایران از نظ

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

مجموعه مقالات چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس»(جلد اول)

مجموعه مقالات چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس»(جلد اول)

نویسندگان

با تأملی در تاریخچه آموزش در ایران معاصر می توان دریافت که اگرچه نخستین تلاش های اصلاح طلبانه - در ه

شاهنشاهی ساسانی و تمدن های همجوار آن

شاهنشاهی ساسانی و تمدن های همجوار آن

نویسندگان

کتاب حاضر حاوی شش مقاله درباره ی تاریخ ساسانی و تمدن های همجوار آن است. این مقالات به عنوان جشن نامه