۱۸۱۹
۰
۱۳۹۲/۹/۹
مجله المورد شماره 40

مجله المورد شماره 40

پدیدآور: نویسندگان تاریخ چاپ: ۲۰۱۳ م

خلاصه

شماره جدید این مجله، ویژه بغداد است و چند مقاله خوب درباره آن دارد.

معرفی کتاب

مجله المورد یکی از مجلات خوب عربی است که مقالات معتبری در آن چاپ می‌شود. از همه مهم‌تر آن که این مجله به طور مستمر و تا کنون 40 سال چاپ شده است. المورد در حکم مجله علمی ـ پژوهشی است و در کل، مقالات معتبری چاپ می‌کند.

شماره جدید این مجله، ویژه بغداد است و چند مقاله خوب درباره آن دارد.

دراسات فكرية

دور الحوار في اشاعة التسامح ونبذ التعصب «الجاحظ انموذجا»/ ابتسام مرهون الصفار

دراسات لغوية

آفاق دلالة في "كلمة الله" وكلماته / صاحب ابو جناح.

ملف العدد بغداد عاصمة الثقافة العربیة

مدارس بغداد في العصر العباسي / حسین امین

احتلال بغداد (656 ـ 1258 م) / محمد حسین سهیل ـ محمود محسن داود

بغداد و حیاتها العلمیة فی العصر العباسی / احمد هاشم العطار

قراءة فی کتاب بلدیة بغداد 1917 ـ 1923 / سمیر عبدالرسول العبیدی

رحلات الأطباء الی بغداد و منها إبان الحضارة العربیة الاسلامیه / محمود الحاج قاسم

تتمة شعر ابن الهباریة البغدادی / عبدالرازق حویزی

توظیف الشعر فی تراجم القدماء تاریخ بغداد او مدینة السلام أنموذجا / عبدالعزیز ابراهیم

اتجاهات تطور الثقافة العراقیة لترسیخ قیم المجتمع العراقی / جودت حسن خلف الساعدی

التکوینات الزخرفیة علی واجهات الخشب فی العمارة التراثیة البغدادیة / حمید حسن الدراجی

لمحات بغدادیة فی الشعر العباسی / ثائر سمیر حسن الشمری

بین یدی کتاب «الامثال و الکتابات فی شعر ابن الحجاج» / عبدالحمید الشودی

نص و نقد

قراءة فی بحث «لامیة العرب بین الشنفری و خلف الاحمر» / عبداللطیف حمودی الطائی

عرض و نقد

تعقیب علی تحقیق شرح کتاب تصریف العزی / احمد ابراهیم صاعد

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

علم الکلام عند صدر الدین الشیرازی - دراسة فی الالهیات

علم الکلام عند صدر الدین الشیرازی - دراسة فی الالهیات

ریاض سحیب روضان

هدف مؤلف در این کتاب پژوهشی تحلیلی در زمینه آراء کلامی ملاصدار بوده و در این راه پژوهش خود را بر افک

تاریخ سیاسی و اجتماعی دوره ی پادشاهان مملوکی

تاریخ سیاسی و اجتماعی دوره ی پادشاهان مملوکی

قاسم عبده قاسم

در اثر حاضر مؤلف بعد از شرح و توضیح چگونگی روی کار آمدن دولت مملوکی و مفاهیم سیاسی و وقایع مهم این د

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

شناسنامه غور

شناسنامه غور

نویسندگان

در شناسنامه غور، داشته‌های با ارزش فرهنگی در محدوده زندگی یک جامعه بزرگ مورد ارزیابی و مداقه قرار گر

استعمار و علم: تأثیرات و تعاملات اجتماعی

استعمار و علم: تأثیرات و تعاملات اجتماعی

نویسندگان

کتاب حاضر نقش علم و تحولات آن را در مستعمرات و کشورهی استعمارگر طی دویست سال گذشته می کاود و دامنه ی