۳۰۴۰
۰
۱۳۹۲/۹/۱۰
مجله پژوهشنامه تاریخ اسلام شماره 9

مجله پژوهشنامه تاریخ اسلام شماره 9

پدیدآور: نویسندگان ناشر: انجمن ایرانی تاریخ اسلامتاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۲مکان چاپ: تهران

خلاصه

نهمین شماره مجله پژوهشنامه تاریخ اسلام

معرفی کتاب

نهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام از سری مجلات انجمن ایرانی تاریخ با 6 مقاله چاپ شد. این شماره سال سوم، شماره نهم، بهار 1392 مقالاتی در زمینه‌های تاریخ اسلام دارد. فهرست مقالات و معرفی مختصر آن در ذیل می‌آید:

جستاری درباره مناسبات فتحعلی شاه قاجار با دُرانیانِ هرات و کابل / امیر آهنگران، علی اکبر رسولی، مینا کرمانیان

این مقاله بر محور این پرسش سامان یافته است که چرا فتحعلی شاه موفق نشد همچون صفویان و نادریان در این مناطق مستقیم نفوذ کند و حاکمان این مناطق نیز از او فرمان نمی پذیرفتند؟

بر پایه یافته های تحقیق، عوامل داخلی و خارجی مهمی همچون اوضاع همواره بی ثبات خراسان و سیاستِ گریز از مرکز خوانین آن جا، بهره نبردن حکم رانان خراسان از برخی از زمینه های فراهم شده در مواجه با دُرانیان، هم زمانی سلطنت فتحعلی شاه با مهم شدن هندوستان نزد انگلستان و کمپانی هندشرقی و سیاست دوگانه انگلیسی ها در تحریک دولت قاجار و حکام دُرانی بر ضد یک دیگر، موانع مهم کام یابی شاه ایران در این باره بوده است.

فرآیند تحول مکتب اخباری و اصولی با تأکید بر واکنش شیخ بهایی / جهانبخش ثواقب

بهاءالدین محمّد بن حسین بن عبدالصمد معروف به شیخ بهایی (953 - 1030 ق)، از عالمان برجسته، مؤثر و جامع الاطراف دورۀ صفویه بود که در مسائل دینی، علمی و فرهنگی این دوره بسیار تأثیر گذارد. شیخ بهایی از دید فقهی به کدام یک از این دو (اصولی و اخباری) می گرایید؟ کارهای شیخ در این میانه چه بوده است؟ آیا شیخ در جرگه اصولیان یا اخباریان جای می گرفت؟ این مقاله با روی کردی به ماجرای اصولی گری ـ اخباری گری در دورۀ صفویه، جایگاه شیخ بهایی را در این میان بررسی و مکتب فقهی او را آشکار کرده است.

مراجع ایرانی و قیام 1920 شیعیان عراق / سجاد دادفر، نورالدین نعمتی

چگونگی شکل گیری قیام 1920 و چیستیِ سرچشمه ها و پی آمدهایش و چگونگی تأثیرگذاری مراجع ایرانی ساکن عتبات در رهبری آن قیام، مهم ترین مسائل مطرح در این مقاله اند. اینکه کم تجربگی سیاسی محلی در این قیام و چیرگی گستردۀ بریتانیا بر سیاست های منطقه، به ناتوانی و عقیم ماندن قیام انجامید، مفروض است.

قراداد صلح عمومی؛ هدف ها و پی آمدها (1820 م/ 1235 ق) / محمدعلی رنجبر، جواد موسوی دالینی

دو دهه نخست سده نوزدهم به ویژه 1820 میلادی (1235ق) در تاریخ سیاسی خلیج فارس بسیار مهم است؛ زیرا دولت بریتانیا در این زمان در قالب دزدی دریایی، چند بار به کرانه های جنوبی خلیج فارس یورش آورد که به انعقاد قراردادی سرنوشت ساز با عنوان «صلح عمومی» با جوامع و شیوخ سواحل جنوبی این خلیج انجامید. انگلیس با انعقاد چنین قراردادی، بر آنان چیره شد و آشکارا از حق حاکمیت ایران در منطقه، چشم پوشید. بریتانیا در کرانه های جنوبی خلیج فارس، پایگاه ثابت سیاسی پدید آورد و همین تشکل ها، سرچشمه اصلی پیدایی کشورهای اسلامی جدیدی در منطقه خلیج فارس بود. این پژوهش به بررسی زمینه های عقد قرارداد صلح عمومی (1820)، هدف های بریتانیا و واکنش دولت ایران در این باره و پی آمدهای آن می پردازد.

موسیقی حجاز در عصر امویان / محمد سپهری

موسیقی در مکه و مدینۀ سده نخست هجری، به اندازه ای پیشرفت کرده بود که اهل این دو مکتب، گوی سبقت را از همه رقیبان خود ربودند و شهره آفاق شدند. مقاله مذکور به بررسی این موضوع می‌پردازد.

واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار / محمد سلماسی زاده

این پژوهش به تبیین تأثیر مجتهدان شیعه در مهار خودکامگی مطلق شاهان قاجار می پردازد و در قالب مطالعه ای موردی، هم زمان با واکاوی منابع دست اول تاریخی در عصر فتحعلی شاه قاجار (1250 - 1212 ق)، میزان سازگاری نظریه استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی مارکس و انگلس را با اوضاع تاریخی آن ارزیابی می کند.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سرگذشت سایه ها ( هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان )

سرگذشت سایه ها ( هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان )

مسئله اصلی مجله ملانصر الدین مبارزه با خرافات مذهبی و مرتجعان بود. مبارزه با استبداد سلاطین و خوانین

جشن نامه ی دکتر سیروس شمیسا

جشن نامه ی دکتر سیروس شمیسا

یاسر دالوند

این کتاب شامل 59 مقاله است که درباره ی زندگی و آثار دکتر سیروس شمیسا نوشته شده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

جستارهایی در زمینه ی گیلان عصر قاجار

جستارهایی در زمینه ی گیلان عصر قاجار

نویسندگان

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالات همایش ملی گیلان در گستره ی عصر قاجار است. یکی از مهم ترین انگیزه ها

زهرا، ماه منیر و مهرماه: خاطرات دختران یک مرجع دینی

زهرا، ماه منیر و مهرماه: خاطرات دختران یک مرجع دینی

نویسندگان

کتاب حاضر سرگذشت سه تن از بانوان است؛ که در نوع خود بی نظیر است. زیرا از بیوت مراجع بزرگ کمتر صدای ز