۱۷۷۷
۰
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
زن در تاریخ اسلام از قرن هفتم تا سیزدهم(مجموعه مقالات)

زن در تاریخ اسلام از قرن هفتم تا سیزدهم(مجموعه مقالات)

پدیدآور: نزهت احمدی ناشر: کویرتاریخ چاپ: تهران مکان چاپ: 1392

خلاصه

مجموعه مقالات درباره نقش زنان در اسلام بیشتر در دوره صفوی و تیموری به بعد در این کتاب جمع شده است.

معرفی کتاب

درتاریخ نگاری ما چه درباره مردان و چه زنان، بیشتربه قشربالای جامعه، یعنی نخبگان، توجه شده است. این درباره زنان بیشتر نمود دارد. چرا که درباره آنان منابع معدودی وجود دارد، آن هم مربوط به زنان درون دستگاه حاکمه و زنان قدرتمندی بوده است که نه نماینده تمامی زنان جامعه بوده اند و نه نقش آفرینی آنان به عنوان سنتی ماندگار در جامعه ماندگار شده است. آنان زنانی بوده اند که از شرایط زمانی و مکانی خاص برخوردار بوده اند و نمی توانند نشان دهنده تاریخ زنان باشند. منابع تاریخی اشاره ای به زنان طبقات متوسط و فرودست ندارند. بنا بر این در باره تاریخ زنان اطلاعات محدودی در اختیار ما قرار دارد. بر این اساس انجمن «زنان پژوهشگر تاریخ» بر آن بوده تا با فراهم آوردن زمینه های مناسب توجه محققان را به این بخش از تاریخ جلب کند. چهارمین سمینار انجمن با عنوان: زن در تاریخ اسلام از قرن هفت تا سیزده هجری، در همین راستا برگزار شده است. این کتاب شامل مجموعه مقالاتی است که در این همایش، در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۳۸۸ در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شده است.

این کتاب 516 صفحه ای با مقدمه دکتر نزهت احمدی آغاز شده است.

از جمله مقالات این سمینار می توان موارد زیر را نام برد:

نجات فرزند انگیزه ای برای وقف

نقش زنان در تحولات عصر صفویه

نقش زنان دربار صفوی در تحولات اجتماعی پس از مرگ شاه طهماسب اول

زنان هویت و جهان سنت

یادی از یک زن فرهیخته در روزگار شاه سلطان حسین

نقش زنان در مشروعیت پذیری دولت های ایرانی پس از صفویه

نقش اقتصادی زنان در عصر صفوی

زنان قرن هفدهم از دیدگاه اولیا چلپی

 نقش زنان گیلان در تحولات اجتماعی

منزلت زن در بررسی موردی اندیشه های ابن عربی و اندلس

و مقالات دیگر ...

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ظهور و سقوط یک پایتخت (مطالعه ی باستانشناسانه درباره ی ایجاد، توسعه و فروپاشی شهر سلطانیه)

ظهور و سقوط یک پایتخت (مطالعه ی باستانشناسانه درباره ی ایجاد، توسعه و فروپاشی شهر سلطانیه)

نویسندگان

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با مطالعه ی میدانی، منابع مکتوب و باستان شناسانه به پرسش هایی در زمینه

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

کارولینا راکوویتسکا عسگری – عسگر عسگری حسنکلو

در این کتاب سعی شده است تا نقش عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی در رمان بعد از انقلاب را در شکل گیری