۳۰۷۱
۰
۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تاریخ ادبیات داستانی ایران

تاریخ ادبیات داستانی ایران

پدیدآور: حسن میرعابدینی ناشر: سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۲

خلاصه

این کتاب گزارشی از ادبیات داستانی در بین سال‌های پیروزی نهضت مشروطه تا سال 1332 است.

معرفی کتاب

تاریخ ادبیات داستانی ایران گزارشی است تاریخی ـ تحلیلی از نحوه پیدایش و سیر تحول رمان و داستان کوتاه جدید فارسی. فصل‌های آن به صورتی در پی هم آمده‌اند که خواننده را با روند تغییر مضمون‌ها و فرم‌ها و در نتیجه نحوه شکل‌گیری و حرکت جریان‌های ادبیات داستانی، آشنا کنند. تلاش بر این بوده است تا ضمن توجه به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی برون‌متنی و خلاقیت‌های هنری نویسندگان، مهم‌ترین گرایش‌های ادبی هر دوره شناسایی و طبقه‌بندی شود و چشم‌اندازی حتی الامکان کامل از راه‌های رفته نویسندگان معاصر در منظر دید خواننده قرار گیرد.

این کتاب گزارشی از ادبیات داستانی در بین سال‌های پیروزی نهضت مشروطه تا سال 1332 است.

روش کار نویسنده بر توصیف درون مایه کانونی آثار و ساختار ادبی که نویسندگان برای بیان درون‌مایه اختیار کرده‌اند مبتنی است.

در این کتاب برای ترسیم روند تاریخی دگردیسی انواع ادبی، الگویی تاریخ ادبیات‌نگارانه اختیار شده تا هم تسلسل تاریخی ـ توصیفی رویدادها در روندی زمانی مد نظر باشد و هم سیر تحول ادبی از طریف فراز و فرود ژانرهای روایی دنبال شود.

پیدایش ادبیات داستانی جدید ایران، هر چند از ترجمه آثار ادبی بیگانه متأثر بوده، لزوما نتیجه آن نیست بلکه با تجربه تاریخی تجدد در جامعه ایران ملازم است. از این رو، در فصل‌های مقدماتی کتاب هم نقش ترجمه ادبیات غرب در پدید آمدن رمان فارسی در نظر گرفته شده و هم به ساخت روائی آثار کلاسیک و رمانس‌های عامیانه و سفرنامه‌ها به عنوان خاستگاه سنتی بالقوه رمان فارسی، توجه شده است. در فصل‌های بعد، بازنمائی سیر تحوّل ادبی، با نظر به نوع ادبی (ژانر) صورت گرفته ضمن آنکه پویائی گفتمانی موضوع از نظر دور مانده است.

این اثر بر مبنای پژوهشی شکل گرفته است که در چارچوب «طرح تطور مضامین ادبیات داستانی» در گروه ادب معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گرفته است. حاصل کار در دو جلد تحت عنوان سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (1387 و 1391) به چاپ رسیده و اینک تحریر تازه آن دو جلد، با تغییراتی در شیوه تنظیم فصل‌ها، و حذف و اضافاتی در مطالب، در یک مجلد با نام تاریخ ادبیات داستانی ایران منتشر شده است.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

پیشگفتار

زمینه‌های پیدایش رمان فارسی

داستان‌های بلند عامیانه

سفرنامه نویسی

ترجمه داستان

تأثیر متقابل مطبوعات و ادبیات

رمان تاریخی

رمان اجتماعی و اخلاقی

انواع دیگری از رمان

رمان در دهه 1320

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته