۱۱۳۵
۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۶
حج گزاری مسلمانان روسیه

حج گزاری مسلمانان روسیه

پدیدآور: اسرا دوغان

خلاصه

این کتاب حاوی چندین گفتار در باره حج گزاری مسلمانان روسیه در طول تاریخ می باشد.

معرفی کتاب

کتاب ارزشمند و متفاوتی که به تازگی انتشار یافته با عنوان «حج گزاری مسلمانان روسیه» یکی از آثار تاریخی بسیار خوب در باره تاریخ حج در ایران است.

این اثر در چندین فصل تنظیم شده است:

فصل اول: سفرنامه های حجاج مسلمان ماوراءالنهر و ترکستان

فصل دوم: گزارش ها و سفرنامه های منتخب از اتباع مسلمانان توسط دولت روسیه

فصل سومک گزارش ها و سفرنامه های منتخب از اتباع غیر مسلمان توسط دولت روسیه

فصل چهارم: سفرنامه هایی که توسط خود مسلمانان به صورت شخصی نوشته شده است.

فصل پنجم پیوستها که شامل حج نامه های تاتارهای قازان، استانبول در حج نامه های تاتاری زبان و نگاهی به پیشینه حج گزاری قزاق هاست.

خانم دوغان کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تهران گذارند و پایان نامه وی در هر دو مرحله در باره تاریخ حج گزاری ایرانیان بود. پایان نامه ارشد وی پیش از این توسط نشر مشعر چاپ شده است. علاوه بر این کتاب اثری دیگری حاوی اسناد دولت عثمانی در باره حج گزاری ایرانیان نیز زیرچاپ می باشد.

این کتاب در 691 صفحه به چاپ رسیده و متاسفانه فاقد فهرست اعلام و هر نوع فهرست دیگر است، چیزی که برای این کتاب از نان شب هم واجب تر بوده است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

روابط صفویه با فرانسه (از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18)

روابط صفویه با فرانسه (از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18)

زینب حاتم زاده

کتاب پیش رو روابط دولت فرانسه و صفویه را از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18 مورد پژوهش و بررسی قرار می

اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم

اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم

فاطمه بیگم روح الامینی

در این کتاب سعی شده گزارشی مستند در مورد نحوه ی تأسیس، هزینه ی نگهداری، دخل و خرج مدارس، میزان حقوق

منابع مشابه

حجاج ایرانی در دولت عثمانی(قرون سیزده و چهارده هجری قمری)

حجاج ایرانی در دولت عثمانی(قرون سیزده و چهارده هجری قمری)

اسرا دوغان

هدف از تحقیق حاضر، بررسی منابع تاریخی، سفرنامه ها، اسناد منتشر نشده در ایران و ترکیه و نقش حج در منا

دیگر آثار نویسنده

حجاج ایرانی در دولت عثمانی(قرون سیزده و چهارده هجری قمری)

حجاج ایرانی در دولت عثمانی(قرون سیزده و چهارده هجری قمری)

اسرا دوغان

هدف از تحقیق حاضر، بررسی منابع تاریخی، سفرنامه ها، اسناد منتشر نشده در ایران و ترکیه و نقش حج در منا

تاریخ حج گزاری ایرانیان

تاریخ حج گزاری ایرانیان

اسرا دوغان

این کتاب به مسأله مهم حج گزاری ایرانیان در طول تاریخ از ورود اسلام به ایران تا عصر قاجار پرداخته اس