۵۹۵
۰
۱۳۹۳/۵/۲۲
مجله میراث شهاب ش 75

مجله میراث شهاب ش 75

پدیدآور: نویسندگان ناشر: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: قم

خلاصه

مجله میراث شهاب در شماره جدید با مقالاتی در زمینه‌های تراجم، نسخ خطی و متون متنوع منتشر شد.

معرفی کتاب

مجله میراث شهاب در شماره جدید با مقالاتی متنوع منتشر شد.

مقاله ابتدایی این شماره به بیان رابطه آیت الله مرعشی و سادات آذربایجان می‌پردازد. در مقاله بعدی، برخی منابع فارسی در علم انساب معرفی شده است.

ملاحظاتی در باب برخی نسخه‌های خطی فارسی، عنوان مقاله‌ای است که برخی نکات درباره نسخه‌های خطی فارسی در آن آمده است.

بخش اعظمی از مطالب گردآوری شده در سنت تراجم‌نگاری، مطالبی است که نویسندگان آثار رجالی از نسخه‌های خطی مختلف گاه به خط مؤلفان استخراج کرده‌اند و در کتاب ریاض العلماء افندی به کرات مطالب مختلفی از انجامه‌ها یا صفحه عنوان عنوان‌های آثار مختلف خطی را می‌توان دید که افندی با نقل آنها مطالب ارزشمندی را در اختیار ما قرار داده است. این شیوه را بعدها در تألیفات رجالی می‌توان دید، اما مشکل اصلی که در سر راه‌گردآوری اطلاعات از این دست و تدوین آنها برای بهره‌گیری، به دشواری دسترسی به نسخه‌های خطی باز می‌گردد. اطلاعات آمده در ادامه نشان می‌دهد که دست کم از حیث گردآوری چنین اطلاعاتی چرا لازم است تا نسخه‌های خطی حتی فهرست شده به گونه‌ای در اختیار افراد مختلف قرار گیرد و هر کس متناسب با تجارب خود بتواند نکاتی را که از جنبه‌های مختلف نسخه‌شناسی قابل طرح است را بیان کند.

مقاله بعدی درباره مصباح النجاة است. دو مرآة الکمال، تضمین هفت‌بند کاشی و فهرست نسخ خطی متفرقه اصفهان از جمله مقالات این شماره مجله است.

فهرست مقالات این شماره مجله به ترتیب زیر است:

آیت الله العظمی مرعشی نجفی و سادات آذربایجان/ محمدالوانساز خویی

برخی منابع فارسی در علم انساب/ سید مصطفی مطبعه‌چی اصفهانی

ملاحظاتی در باب برخی نسخه‌های خطی/ محمدکاظم رحمتی

مصباح النجاة فی اسرار الصلاة اثر کیست؟/ علی اکبر صفری

دو مرآة الکمال، محمد حسن خوئینی/ به کوشش: محمد علی عیوضی

تضمین هفت بند کاشی، میرضامن علی/ به کوشش: حمیده سادات ذاکرزاده

فهرست نسخ متفرقه اصفهان/ رحیم قاسمی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

امام علی علیه السلام شیرمرد و قدیس اسلام

امام علی علیه السلام شیرمرد و قدیس اسلام

رکس بن زائد عزیزی

یکی دیگر از نویسندگان معروف مسیحی رکس بن زائد عزیزی است که کتابی با عنوان «الامام علی اسد الاسلام و

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

نویسندگان

سیاست های باستانگرایانه در دوره ی پهلوی دوم موجب شد تا موقعیت خاص فارس به ویژه شیراز به عنوان مهد تم

حکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(21-1320 ق) (2جلد)

حکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(21-1320 ق) (2جلد)

نویسندگان

کتاب حاضر مجموعه ای است دو جلدی که اسناد حکومت عبدالحسین میرزا فرمانفرما در کرمانشاه را در فاصله ی س