۱۶۵۱
۰
۱۳۸۴/۶/۱
تاريخ شفاهي کانون نشر حقايق اسلامي

تاريخ شفاهي کانون نشر حقايق اسلامي

پدیدآور: پروين منصوري

معرفی کتاب

در سالهاي پس از شهريور بيست که حزب توده فعال شد و بدليل ضعف نيروهاي مذهبي -  که خود محصول مبارزه با دين در دوره رضاخان بود -  توانست عده زيادي از جوانان را به کام انديشه هاي مادي و الحادي بکشاند، شماري از نيروهاي مذهبي تلاش کردند تا برابر آن بايستادند و دين و ايمان مردم را پاسداري کنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در اين ميان، در هر يک از شهرها که امکان وجود رهبري فکري مناسب بود،  تلاش هايي آغاز شد. در مشهد يکي از اين افراد محمد تقي شريعتي بود که زماني درکسوت روحانيت بود و در دوره رضاخان به اقتضاي شرايط لباس را کنار گذاشته بود. ايشان به همراه عده اي قابل توجه از فرهيختگان متدين مشهد با ايجاد کانون نشر حقايق اسلامي در سال 1323، مبارزه با افکار توده اي را آغاز کردند. همزمان تلاش کردند تا افکار و انديشه هاي ديني را هم بازسازي کرده با انحراف و تحريف مبارزه کنند. اين کانون در ادامه فعاليت هاي مذهبي خود در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت درگير سياست هم شد و بعدها به همين دليل با محدوديت هايي روبرو و به مرور تعطيل گرديد.

کتابي که تحت عنوان تاريخ شفاهي کانون نشر حقايق اسلامي انتشار يافته مجموعه اي از خاطرات شفاهي کساني است که به نوعي در اين ماجرا فعال بوده و خاطراتي در آن به يادگار دارند.

اين خاطرات نشانگر آن است که کانون نشر حقايق در مشهد تأثير قابل ملاحظه اي روي افکار مذهبي هاي آن شهر داشته و به مقدار زيادي توانسته است در برابر افکار مادي حزب توده بايستد. بعدها دکتر شريعتي در تقريرات خود براي ساواک بارها تأکيد کرد که پدر او در کانون چه اندازه در مقابل کمونيست ها ايستادگي کرده و مانع از نشر بيشتر آن افکار در خراسان شده است. و اين سخن درستي بود.

کتاب از پنج فصل ترتيب يافته است.

فصل اول بستر شکل گيري کانون نشر حقايق اسلامي

فصل دوم کانون نشر حقايق اسلامي.

فصل سوم کانون در عرصه سياست

فصل چهارم کانون و رژيم کودتا

فصل پنجم فعاليت هاي کانون در خفا.

در اين فصل اخير حسينيه ارشاد به نوعي ادامه کار کانون نشر حقايق دانسته شده است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی

اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی

حسین شکرآبی

عرفان ابن عربی، اگرچه در مغرب اسلامی تکون یافت، اما در شرق جهان اسلام، رواج بیشتری پیدا کرد. ابن عرب

برنامه ریزی و قدرت در ایران ( ابوالحسن ابتهاج و توسعه اقتصادی زیر سلطه شاه )

برنامه ریزی و قدرت در ایران ( ابوالحسن ابتهاج و توسعه اقتصادی زیر سلطه شاه )

فرانسیس بوستاک/جفری جونز

در این کتاب روش های اصلی برنامه ریزی توسعه در ایران قبل از وقوع انقلاب اسلامی، با تاکید بر نقش ابوال

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل

تاریخ نان در ایران

تاریخ نان در ایران

ویلم فلور

کتاب حاضر اثری ارزشمند از نویسنده به عنوان یک ایران شناس هلندی است. در این کتاب تاریخچه و جنبه های گ