۱۱۱۴
۰
۱۳۹۳/۸/۲۵
مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان/ 4 جلد

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان/ 4 جلد

پدیدآور: نویسندگان مصحح: به کوشش اصغر منتظر القائمناشر: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریهتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان است که در سال 1392 برگزار شد.

معرفی کتاب

حرمت حرم: مروری بر نقش اجتماعی امامزادگان

tarikh%20ahl%20beyt04.jpg

در این جلد نقش اجتماعی امامزادگان به عنوان قطب های فرهنگی در کشور بررسی می شود. عناوین بعضی از مقالات یاد شده از این قرار است:

نقش و جایگاه بقاع متبرکه در ایجاد وحدت اجتماعی مسلمانان، کارکردهای اجتماعی امامزادگان و مناسک مذهبی آن‌ها، بقاع متبرکه از نگاه سیاحان اروپایی در عصر صفوی، امامزادگان سنگرهای حراست از اسلام و ...

امامزادگان و حیات فرهنگی: مروری بر نقش فرهنگی امامزادگان

tarikh%20ahl%20beyt03.jpgtarikh%20ahl%20beyt03.jpgscan.1%20(300).jpg

tarikh%20ahl%20beyt03.jpg

در این جلد با نگاهی به سیره و حیات فرهنگی امامزادگان، نقش این بزرگواران و آستان مقدس آنان در فرهنگ و تمدن اسلامی و مهندسی فرهنگی کشور بررسی می‌شود.

عناوین بعضی از مقالات یاد شده از این قرار است:

نقش و جایگاه امامزادگان در غنی سازی مذهب تشیع، جایگاه زیارت در سلامت معنوی، جایگاه امامزادگان زن در فرهنگ شیعی ایران، تأثیر زیارت امامزادگان بر بهداشت روانی و ...

امامزادگان تجلی گاه هنر قدسی: بررسی تزیینات و آرایه‌ها در بقاع متبرکه

tarikh%20ahl%20beyt02.jpg

در این جلد خواننده با انواع آرایه‌ها و تزیینات هنرهای قدسی که در صحن و سرای مراقد متبرکه و مشاهد شریفه امامزادگان به کار رفته است آشنا می‌شود. عناوین بعضی از مقالات یاد شده، از این قرار است:

بررسی موتیف‌های بارگاه‌های امامزدگان با توجه به عقاید شیعی، بررسی دیوار نگاره‌های امامزادگان، مطالعه تطبیقی تزیینات بقاع متبرکه و ...

چونان دری گشوده به بهشت: بررسی جلوه‌های معماری آستان مقدس امامزادگان

tarikh%20ahl%20beyt01.jpg

در این جلد خواننده با ظرایف و دقایق معماری اسلامی ـ ایرانی که در مشاهد متبرکه به کار رفته است، آشنا می‌شود. عناوین بعضی از مقالات یادشده از این قرار است:

بررسی تاریخ معماری و سبک‌شناسی امامزادگان، معماری زیارت با تکیه بر مطالعه زیارتگاه‌های امامزادگان، کلیات معماری و تزیینات از بارگاه و بقاع متبرکه آنان و ...

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

منابع مشابه

بررسی ریشه های تاریخی بقاع سرزمین قزوین

بررسی ریشه های تاریخی بقاع سرزمین قزوین

سید محمد مهدی حسینی

آرامگاه ها ماندگارترین بناهای تاریخی هستند و علاوه بر ارزشهای مذهبی غالبا دارای ارزشهای معماری تاریخ

فرهنگ جامع امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی/ 2 جلد

فرهنگ جامع امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی/ 2 جلد

محمد الوانساز خویی

کتابی که هم اکنون در اختیار شما خواننده عزیز قرار دارد، حاصل زحمات و تلاش های شبانه روزی نگارنده در

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

نویسندگان

سیاست های باستانگرایانه در دوره ی پهلوی دوم موجب شد تا موقعیت خاص فارس به ویژه شیراز به عنوان مهد تم

حکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(21-1320 ق) (2جلد)

حکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(21-1320 ق) (2جلد)

نویسندگان

کتاب حاضر مجموعه ای است دو جلدی که اسناد حکومت عبدالحسین میرزا فرمانفرما در کرمانشاه را در فاصله ی س