۱۰۸۰
۰
۱۳۹۳/۸/۲۵
مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان/ 4 جلد

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان/ 4 جلد

پدیدآور: نویسندگان مصحح: به کوشش اصغر منتظر القائمناشر: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریهتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان است که در سال 1392 برگزار شد.

معرفی کتاب

حرمت حرم: مروری بر نقش اجتماعی امامزادگان

tarikh%20ahl%20beyt04.jpg

در این جلد نقش اجتماعی امامزادگان به عنوان قطب های فرهنگی در کشور بررسی می شود. عناوین بعضی از مقالات یاد شده از این قرار است:

نقش و جایگاه بقاع متبرکه در ایجاد وحدت اجتماعی مسلمانان، کارکردهای اجتماعی امامزادگان و مناسک مذهبی آن‌ها، بقاع متبرکه از نگاه سیاحان اروپایی در عصر صفوی، امامزادگان سنگرهای حراست از اسلام و ...

امامزادگان و حیات فرهنگی: مروری بر نقش فرهنگی امامزادگان

tarikh%20ahl%20beyt03.jpgtarikh%20ahl%20beyt03.jpgscan.1%20(300).jpg

tarikh%20ahl%20beyt03.jpg

در این جلد با نگاهی به سیره و حیات فرهنگی امامزادگان، نقش این بزرگواران و آستان مقدس آنان در فرهنگ و تمدن اسلامی و مهندسی فرهنگی کشور بررسی می‌شود.

عناوین بعضی از مقالات یاد شده از این قرار است:

نقش و جایگاه امامزادگان در غنی سازی مذهب تشیع، جایگاه زیارت در سلامت معنوی، جایگاه امامزادگان زن در فرهنگ شیعی ایران، تأثیر زیارت امامزادگان بر بهداشت روانی و ...

امامزادگان تجلی گاه هنر قدسی: بررسی تزیینات و آرایه‌ها در بقاع متبرکه

tarikh%20ahl%20beyt02.jpg

در این جلد خواننده با انواع آرایه‌ها و تزیینات هنرهای قدسی که در صحن و سرای مراقد متبرکه و مشاهد شریفه امامزادگان به کار رفته است آشنا می‌شود. عناوین بعضی از مقالات یاد شده، از این قرار است:

بررسی موتیف‌های بارگاه‌های امامزدگان با توجه به عقاید شیعی، بررسی دیوار نگاره‌های امامزادگان، مطالعه تطبیقی تزیینات بقاع متبرکه و ...

چونان دری گشوده به بهشت: بررسی جلوه‌های معماری آستان مقدس امامزادگان

tarikh%20ahl%20beyt01.jpg

در این جلد خواننده با ظرایف و دقایق معماری اسلامی ـ ایرانی که در مشاهد متبرکه به کار رفته است، آشنا می‌شود. عناوین بعضی از مقالات یادشده از این قرار است:

بررسی تاریخ معماری و سبک‌شناسی امامزادگان، معماری زیارت با تکیه بر مطالعه زیارتگاه‌های امامزادگان، کلیات معماری و تزیینات از بارگاه و بقاع متبرکه آنان و ...

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

منابع مشابه

بررسی ریشه های تاریخی بقاع سرزمین قزوین

بررسی ریشه های تاریخی بقاع سرزمین قزوین

سید محمد مهدی حسینی

آرامگاه ها ماندگارترین بناهای تاریخی هستند و علاوه بر ارزشهای مذهبی غالبا دارای ارزشهای معماری تاریخ

فرهنگ جامع امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی/ 2 جلد

فرهنگ جامع امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی/ 2 جلد

محمد الوانساز خویی

کتابی که هم اکنون در اختیار شما خواننده عزیز قرار دارد، حاصل زحمات و تلاش های شبانه روزی نگارنده در

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

حکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(21-1320 ق) (2جلد)

حکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(21-1320 ق) (2جلد)

نویسندگان

کتاب حاضر مجموعه ای است دو جلدی که اسناد حکومت عبدالحسین میرزا فرمانفرما در کرمانشاه را در فاصله ی س

مجموعه مقالات همایش صدف کوثر حضرت خدیجه (سه جلدی)

مجموعه مقالات همایش صدف کوثر حضرت خدیجه (سه جلدی)

نویسندگان

حضرت خدیجه کبری علیها السلام گوهر درخشانی که در عصر تاریک جاهلیت و دوران افول ارزش ها و انکار جایگاه