۴۲۲
۰
۱۳۹۳/۹/۲۴
المورد/ السنة الحادی و الاربعون/ المجلد (41)/ العدد الثالث/ السنة 2014

المورد/ السنة الحادی و الاربعون/ المجلد (41)/ العدد الثالث/ السنة 2014

پدیدآور: نویسندگان ناشر: وزارة الثقافة العراقیةتاریخ چاپ: ۲۰۱۴ ممکان چاپ: بغداد

خلاصه

المورد از جمله مجلات خوبی عربی است که تا کنون به طور مستمر منتشر شده است.

معرفی کتاب

طولانی بودن عمر یک نشریه، از جمله محاسن آن حساب شده و نشان می‌دهد که تغییر و تحولات در سرنوشت آن تغییر خاصی نداده است، هر چن که ممکن است با فراز و نشیب و اوج و فرود مواجه بوده باشد، ولی دست حادثه نتوانسته آن را به کما ببرد. المورد از جمله مجلات خوبی عربی است که این گونه بوده و تا کنون به طور مستمر منتشر شده است. فصلنامه‌ای پژوهشی که شماره سوم از سال چهل و یکم آن به تازگی با مقالات زیر منتشر شده است:

دراسات تاریخیة

بنوهاشم یوحدون العرب قبل الاسلام/ ا. د. عناد اسماعیل الکبیسی

دراسات فکریة

ابن عربی الصوفی الفیلسوف، القسم السادس/ عزیز عارف

دراسات ادبیة

الشاعر الجاهلی و جدلیة الانتماء‌و التفرد/ احمد اسماعیل النعیمی

الشعر و السلطة فی التراث العربی. عدنان کریم رجب

الکتابة و الخوف/ قیس کاظم الجنابی

الشعر العربی و الذاکرة المعماریة فی الاندلس/ دی اف. روغلس ترجمه فضیلة یزل

دراسات نقدیة

الفاصلة القرآنیة دراسة فی سبلها المغایرة و اثرها الاسلوبی/ ایاد عبدالودود الحمدانی

بنیة النص القرآنی فی النقد القدیم/ عبدالقادر جبار

البنیة السردیة للخبر فی کتاب بلاغات النساء/ عقیل عبدالحسین

نص و نقد

قراءة فی حکایة لوعة الشاکی و دمعة الباکی للصفدی/ فائز طه عمر

دراسات لغویة

الفعل (جعل) و دلالة فی القرآن الکریم/ فوزی الطائی

نصوص محققة

شعر النفری/ القسم الاول/ الدراسة/ عبدالعزیز ابراهیم

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

منابع مشابه

مجله المورد شماره 40

مجله المورد شماره 40

نویسندگان

شماره جدید این مجله، ویژه بغداد است و چند مقاله خوب درباره آن دارد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

حکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(21-1320 ق) (2جلد)

حکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(21-1320 ق) (2جلد)

نویسندگان

کتاب حاضر مجموعه ای است دو جلدی که اسناد حکومت عبدالحسین میرزا فرمانفرما در کرمانشاه را در فاصله ی س

مجموعه مقالات همایش صدف کوثر حضرت خدیجه (سه جلدی)

مجموعه مقالات همایش صدف کوثر حضرت خدیجه (سه جلدی)

نویسندگان

حضرت خدیجه کبری علیها السلام گوهر درخشانی که در عصر تاریک جاهلیت و دوران افول ارزش ها و انکار جایگاه