۱۱۲۹
۰
۱۳۹۳/۹/۲۵
تاریخ روابط اسلام و اروپا: تاریخ سوء تفاهمات و پیشداوری‌ها از آغاز تا امروز

تاریخ روابط اسلام و اروپا: تاریخ سوء تفاهمات و پیشداوری‌ها از آغاز تا امروز

پدیدآور: فرانکو کاردینی ناشر: علمتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مترجم: بهاء الدین بازرگانی گیلانیمکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب در این زمینه سبب‌ها و عواملی نظیر انواع منازعات، فتوح اسلامی، جنگ‌های صلیبی، فتح مجدد رکنکیستا، فتوح عثمانی در اروپا، سپس عقب راندن ترکان از بالکان، همینطور ارتباطات زبانی، سیاسی، اقتصادی و البته روابط متنوع و رنگارنگ فرهنگی و تمدنی میان این دو را مورد بررسی قرار داده است.

معرفی کتاب

موضع غرب نسبت به اسلام، فراز و فرودهای زیادی داشته است. از بدبینی گرفته تا تهاجمات فکری و علمی و حتی تهاجمات نظامی. این وضعیت در دوران معاصر نیز ادامه یافته است. کتاب حاضر به بررسی روابط اسلام و اروپا می‌پردازد. در مقدمه کتاب آمده است:

فرانکو کاردینی از برجسته‌ترین مورخان و محققان تواریخ قرون وسطایی محسوب می‌شود. مورخ ایتالیایی در این اثر که با اقبال فراوان محافل علمی و دانشگاهی اروپایی و غیر اروپایی مواجه شده به بررسی 13 قرن مناسبات پرفراز و نشیب اسلام و اروپا پرداخته است. 13 قرن مشحون از سوء تفاهم، پیش‌داوری، برداشت‌های اشتباه، پنداره‌ها و اطلاعات نادرست که دیدگاه اروپائیان را درباره اسلام شکل داده و آن را به حدی مخدوش و مشوه ساخته است که آثار آن تا به امروز نیز زائل نگردیده و این همه در ازمنه‌ای دراز موجبات بیگانگی میان اسلام و اروپا را فراهم آورده است.

کتاب در این زمینه سبب‌ها و عواملی نظیر انواع منازعات، فتوح اسلامی، جنگ‌های صلیبی، فتح مجدد رکنکیستا، فتوح عثمانی در اروپا، سپس عقب راندن ترکان از بالکان، همینطور ارتباطات زبانی، سیاسی، اقتصادی و البته روابط متنوع و رنگارنگ فرهنگی و تمدنی میان این دو را مورد بررسی قرار داده است.

به اعتقاد نویسنده، امروز نیز اسلام بر پشت دروازه‌های اروپا می‌کوبد، درست همانند اعصار اولیه اسلامی شدن ملل و جوامع در قرون 7 و 8 میلادی.

فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: یک پیامبر و سه قاره

فصل دوم: ما بین دو هزاره

فصل سوم: پاسخ اروپا: فتح مجدد و نبردهای دریایی

فصل چهارم: شهر مقدس

فصل پنجم: منازعات و رویارویی‌ها در سده‌های 12 و 13

فصل ششم: گنجینه فرعون

فصل هفتم: خداوندان هراس

فصل هشتم: دشمنان صلیب، دشمنان اروپا: تهدید عثمانی

فصل نهم: اروپای عصر روشنگری و ترکان

فصل دهم: سلاطین، دریا زنان و از دین برگشتگان

فصل یازدهم: عصر روشنگری

فصل دوازدهم: از مرد بیمار بوسفور تا سومین تهاجم اسلام

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

کارولینا راکوویتسکا عسگری – عسگر عسگری حسنکلو

در این کتاب سعی شده است تا نقش عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی در رمان بعد از انقلاب را در شکل گیری

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام از سال 41 تا 227 هجری قمری

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام از سال 41 تا 227 هجری قمری

نویسندگان

امویان پس از صلح امام حسن(ع) با معاویه، به طور رسمی امر خلافت را به دست گرفتند و با به کارگیری انواع