۱۸۱۵
۰
۱۳۹۳/۱۱/۲۱
قصیده معجزیه شاهکاری در ادبیات فارسی

قصیده معجزیه شاهکاری در ادبیات فارسی

پدیدآور: محمد صادق متخلص به ناطق مصحح: سید جعفر موسویناشر: زائرتاریخ چاپ: ۱۳۸۷مکان چاپ: قم

خلاصه

محمد صادق پروانه کاشی (اصفهانی) متخلص به ناطق از جمله شاعران عهد فتحعلی شاه بود. وی در سال 1218 قصیده‌ای در تذهیب و طلاکاری گنبد و ایوان حرم مطهر حضرت معصومه (س) سرود که هر مصراع آن ماده تاریخ 1218 دارد. این قصیده در 62 بیت (124 مصراع) سروده شده و خود شاعر آن را قصیده معجزیه نامیده است.

معرفی کتاب

محمد صادق پروانه کاشی (اصفهانی) متخلص به ناطق از جمله شاعران عهد فتحعلی شاه بود. وی در سال 1218 قصیده‌ای در تذهیب و طلاکاری گنبد و ایوان حرم مطهر حضرت معصومه (س) سرود که هر مصراع آن ماده تاریخ 1218 دارد. این قصیده در 62 بیت (124 مصراع) سروده شده و خود شاعر آن را قصیده معجزیه نامیده است.

از قصیده مذکور 29 بیت آن در کتیبه‌ای بر حاشیه فوقانی صحن ایوان طلا باقی مانده بود که بعدا چند بیت دیگر از بین رفت. اکنون از نسخ خطی و کتاب‌ها این قصیده استخراج و احیا شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجله الکوفه

مجله الکوفه

مجله الکوفه از مجلات فکری ـ فلسفی است که توسط دانشگاه کوفه انتشار می یابد.