۸۹۵
۱۹۹
۱۳۹۵/۴/۲۶
تاریخ فقه اسلامی در سده های نخستین از آغاز اسلام تا شکل گیری مکتب اصحاب حدیث متاخر

تاریخ فقه اسلامی در سده های نخستین از آغاز اسلام تا شکل گیری مکتب اصحاب حدیث متاخر

پدیدآور: حامد خانی ناشر: نیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

در این اثر رسالت محوری نویسنده معرفی علم تاریخ و بازنمایی ضرورت آشنایی با آن در نظر گرفته شده است.خواننده این اثر به خوبی حس خواهد کرد که با متنی رو به رو است که بیان و رویکردی آموزشی دارد.

معرفی کتاب

در این اثر رسالت محوری نویسنده معرفی علم تاریخ و بازنمایی ضرورت آشنایی با آن در نظر گرفته شده است.خواننده این اثر به خوبی حس خواهد کرد که با متنی رو به رو است که بیان و رویکردی آموزشی دارد.
مطالبی که در این کتاب به آن پرداخته شده است:
نوع نگاه مورخانه – علوم یاری رسان به مورخان – شیوه ی تحلیل تاریخی – رابطه ی میان تاریخ و دیگر علوم اجتماعی.
این کتاب به دلیل این که برای دانشجویان نوشته شده است یک سیر مشخصی را در فصول آن مشاهده می توان کرد که قسمتی از فهرست به صورت زیر است:
1- تاریخ همچون یک علوم تجربی ( به تفصیل به تعریف علم تاریخ پرداخته شده)
2- پیشه ی مورخان و اختلاف نظر ها درباره ی آن
3- تحریر محل نزاع
4- فرهنگ عرب و تحولات آن در آستانه ی ظهور اسلام
5- تحولات هویت،عقیده و فرهنگ عبادی عرب ها با ظهور اسلام
6- تحولات فرهنگ و قوانین تجاری عرب ها در صدر اسلام
7- تحولات آیین دادرسی و حقوق جزا
8- قوانین اسلامی در عصر صحابه
9- فقه در عصر تابعین
10- ظهور اصحاب رای
11- اصحاب حدیث متقدم
12- مکاتب فقه شیعی
13- ظهور شافعی، نظریه ی «بیان»، حدیث فرابومی و علم اصول
14- اصحاب حدیث متاخر

"Seyed ali salehi"

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ظهور و سقوط یک پایتخت (مطالعه ی باستانشناسانه درباره ی ایجاد، توسعه و فروپاشی شهر سلطانیه)

ظهور و سقوط یک پایتخت (مطالعه ی باستانشناسانه درباره ی ایجاد، توسعه و فروپاشی شهر سلطانیه)

نویسندگان

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با مطالعه ی میدانی، منابع مکتوب و باستان شناسانه به پرسش هایی در زمینه

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

کارولینا راکوویتسکا عسگری – عسگر عسگری حسنکلو

در این کتاب سعی شده است تا نقش عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی در رمان بعد از انقلاب را در شکل گیری