۱۱۵۲
۳۱۱
۱۳۹۵/۵/۲۰
تاریخ سیاسی-اجتماعی خاورمیانه از عصر قدیم تا پسا عصر جدید

تاریخ سیاسی-اجتماعی خاورمیانه از عصر قدیم تا پسا عصر جدید

پدیدآور: سید محمد هوشی سادات تاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: دانشگاه تهران

خلاصه

تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا همواره آکنده از تحولات و نوسانات بسیاری بوده است. در حقیقت، این منطقه به دلیل اهمیت در ابعاد ژئوپلتیک،ژئواکونومیک،ژئواستراتژیک و ژئو کالچر طی ادوار گذشته همواره در کانون توجه قدرت های خارجی قرار داشته است.امروزه نیز، این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن ، عنصر مهم و تاثیر گذاری بر معادلات بین الملل بوده و میزان حضور در این حوزه،یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت بین المللی بوده است.

معرفی کتاب

تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا همواره آکنده از تحولات و نوسانات بسیاری بوده است. در حقیقت، این منطقه به دلیل اهمیت در ابعاد ژئوپلتیک،ژئواکونومیک،ژئواستراتژیک و ژئو کالچر طی ادوار گذشته همواره در کانون توجه قدرت های خارجی قرار داشته است.امروزه نیز، این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن ، عنصر مهم و تاثیر گذاری بر معادلات بین الملل بوده و میزان حضور در این حوزه،یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت بین المللی بوده است. افزون بر این ، ژئوپلتیک برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت های بزرگ بین المللی، منشا مواد خام ارزان قیمت برای اقتصاد دنیا و کانون انرژی جهان،به ویژه نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهای صنعتی و توسعه یافته، این منطقه را به کانون توجه قدرت های بزرگ سیاسی، اقتصادی جهان تبدیل کرده است.
عنصر دیگری که بر اهمیت منطقه ای  خاورمیانه افزوده و آن را به یکی از کانون های مهم فرهنگی تبدیل کرده، خاستگاه ادیان و تمدن های گوناگون است، به طوری که ، تمدن اسلامی در این منطقه به مثابه تمدنی رقیب با تمدن های شرقی و غربی به حساب می آید.ارائه الگوهای نوسازی از سوی کشور های توسعه یافته به منظور تسهیل فرایند مدرنیزاسیون در منطقه خاورمیانه از اهمیت و جایگاه بالایی در سیاست خارجی این کشورها برخوردار است.در این راستا، طرح خاورمیانه و شمال آفریقای بزرگ تر به عنوان طرحی جامع برای نوسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه حائز اهمیت می باشد.
کتاب حاضر، خاورمیانه را به چهار دوره قدیم، تمدن طلایی اسلامی، جدید و مدرن تقسیم می کند که در دوره مدرن که به طور خاص از ابتدای قرن بیستم آغاز می شود.خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد سه بیداری در جهان عرب بوده که می تواند در آینده شاهد بیداری چهارم نیز در حوزه خلیج فارس باشد. آغاز بیداری اسلامی و خیزش اسلام سیاسی را در منطقه می تواند در حد فاصل بیداری های دوم و سوم عربی دانست که همچنان ادامه دارد. در این کتاب ، تلاش شده تا مهم ترین تحولات صورت گرفته بررسی شود و ضمن علت یابی این پدیده ها ، به پیامد های عینی آنها، به ویژه در عرصه منطقه ای پرداخته شود.از آنجایی که گذشته آیینه آینده است، به طور قطع ملت و تمدنی که تاریخ خود را نشناسد، محکوم به تکرار آن خواهد شد. از همین درک و تحلیل عمیق و دقیق می تواند گام مهمی در شکل دادن به آینده ی بهتر به شمار رود.

 

 

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفر در تصوف و عرفان

سفر در تصوف و عرفان

ناصر محسنی نیا - اکرم علی بخشی

«سفر» در فرهنگ اسلامی و ادبیات دینی و عرفانی جایگاه بلندی دارد. نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند تا بخش

جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه (سال 1347)

جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه (سال 1347)

جواد صفی نژاد

کتاب حاضر سند بی بدیلی برای شناخت زندگی پویای عشایر در دهه 1340 و پایه ای برای شناخت مسیر تحولات اجت

منابع مشابه بیشتر ...

هشت گفتار درباره ی باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان

هشت گفتار درباره ی باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان

سیدمنصور سید سجادی

گرچه نزدیک به یک سده از نخستین کاوش های باستان شناختی در سیستان و بلوچستان گذشته، اما داده های باستا

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

میرزا موسی خان طباطبایی انصاری

این اثر دارای اطلاعات ذی قیمتی از مسائل مهم تاریخی، سیاسی، جامعه شناختی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، اقتص