۱۲۷۲
۳۸۵
۱۳۹۵/۵/۲۰
تاریخ سیاسی-اجتماعی خاورمیانه از عصر قدیم تا پسا عصر جدید

تاریخ سیاسی-اجتماعی خاورمیانه از عصر قدیم تا پسا عصر جدید

پدیدآور: سید محمد هوشی سادات تاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: دانشگاه تهران

خلاصه

تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا همواره آکنده از تحولات و نوسانات بسیاری بوده است. در حقیقت، این منطقه به دلیل اهمیت در ابعاد ژئوپلتیک،ژئواکونومیک،ژئواستراتژیک و ژئو کالچر طی ادوار گذشته همواره در کانون توجه قدرت های خارجی قرار داشته است.امروزه نیز، این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن ، عنصر مهم و تاثیر گذاری بر معادلات بین الملل بوده و میزان حضور در این حوزه،یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت بین المللی بوده است.

معرفی کتاب

تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا همواره آکنده از تحولات و نوسانات بسیاری بوده است. در حقیقت، این منطقه به دلیل اهمیت در ابعاد ژئوپلتیک،ژئواکونومیک،ژئواستراتژیک و ژئو کالچر طی ادوار گذشته همواره در کانون توجه قدرت های خارجی قرار داشته است.امروزه نیز، این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن ، عنصر مهم و تاثیر گذاری بر معادلات بین الملل بوده و میزان حضور در این حوزه،یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت بین المللی بوده است. افزون بر این ، ژئوپلتیک برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت های بزرگ بین المللی، منشا مواد خام ارزان قیمت برای اقتصاد دنیا و کانون انرژی جهان،به ویژه نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهای صنعتی و توسعه یافته، این منطقه را به کانون توجه قدرت های بزرگ سیاسی، اقتصادی جهان تبدیل کرده است.
عنصر دیگری که بر اهمیت منطقه ای  خاورمیانه افزوده و آن را به یکی از کانون های مهم فرهنگی تبدیل کرده، خاستگاه ادیان و تمدن های گوناگون است، به طوری که ، تمدن اسلامی در این منطقه به مثابه تمدنی رقیب با تمدن های شرقی و غربی به حساب می آید.ارائه الگوهای نوسازی از سوی کشور های توسعه یافته به منظور تسهیل فرایند مدرنیزاسیون در منطقه خاورمیانه از اهمیت و جایگاه بالایی در سیاست خارجی این کشورها برخوردار است.در این راستا، طرح خاورمیانه و شمال آفریقای بزرگ تر به عنوان طرحی جامع برای نوسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه حائز اهمیت می باشد.
کتاب حاضر، خاورمیانه را به چهار دوره قدیم، تمدن طلایی اسلامی، جدید و مدرن تقسیم می کند که در دوره مدرن که به طور خاص از ابتدای قرن بیستم آغاز می شود.خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد سه بیداری در جهان عرب بوده که می تواند در آینده شاهد بیداری چهارم نیز در حوزه خلیج فارس باشد. آغاز بیداری اسلامی و خیزش اسلام سیاسی را در منطقه می تواند در حد فاصل بیداری های دوم و سوم عربی دانست که همچنان ادامه دارد. در این کتاب ، تلاش شده تا مهم ترین تحولات صورت گرفته بررسی شود و ضمن علت یابی این پدیده ها ، به پیامد های عینی آنها، به ویژه در عرصه منطقه ای پرداخته شود.از آنجایی که گذشته آیینه آینده است، به طور قطع ملت و تمدنی که تاریخ خود را نشناسد، محکوم به تکرار آن خواهد شد. از همین درک و تحلیل عمیق و دقیق می تواند گام مهمی در شکل دادن به آینده ی بهتر به شمار رود.

 

 

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر: فروغی و مسائل تجدد ایرانی

سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر: فروغی و مسائل تجدد ایرانی

مالک شجاعی جشوقانی

محمدعلی فروغی برای ایرانیان بیش از آنکه به عنوان «تاریخ نگار» سیرحکمت در اروپا شناخته شود، چهره ای س

کتاب شناخت علامه سید عبدالله شبّر

کتاب شناخت علامه سید عبدالله شبّر

محمد مهدی مسعودی

کتاب پیش رو که به معرفی آثار و نسخه های خطی دانشمند شیعه سید عبدالله شبر پرداخته گامی در معرفی آن مو