۷۱۴
۰
۱۳۹۵/۷/۲۷
هندو- اروپائیان نقش اسب و چرخ در گسترش زبانهای هندو-اروپائی

هندو- اروپائیان نقش اسب و چرخ در گسترش زبانهای هندو-اروپائی

پدیدآور: دیوید.دابلیو.آنتونی ناشر: فروزان روزتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: خشایار بهاریمکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب به بررسی خاستگاه زبان هندو-اروپایی آغازین و سپس انشعاب و گسترش آن در جهات مختلف جغرافیایی و سرانجام به چگونگی شکل گیری دوازده زبان اصلی هندو-اروپایی برگرفته شده از آن زبان اولیه می پردازد و بر شواهد باستان شناسی بیست سال اخیر و نیز اسلوب مدون زبان شناسی تاریخی تکیه می کند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

هندو- اروپائیان نقش اسب و چرخ در گسترش زبانهای هندو-اروپائی

دیوید.دابلیو.آنتونی

مترجم خشایار بهاری

نشر فروزان روز

تهران 1395

چاپ اول

 

کتاب حاضر مجموعه ای چشمگیر از یافته های بیست سال گذشته را در قالبی همگون گرد هم آورده است: ابتدا زبان شناسی تاریخی را بر فهرست آن رشته های بنیادیین چهارگانه می افزاید و در ادامه، به مدد یافته های باستان شناسی سرزمین هایی به مراتب گسترده تر از خاک کنونی ایران، حتی تا اروپای جنوب شرقی و استپهای اوارسیا در روسیه، و نیز آسیای میانه، به گونه ای نامنتظره دیرینه زبان و فرهنگ ایران و دیگر کشورهای هندو-اروپایی زبان را تا هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد به عقب می برد. مهاجرتهای اقوام آریایی که مدت یبش از یک قرن، جایگاه علمی ندارد و بیشتر بر مبنای حدسیات بعضا غیر موجه، به عنوان مبنایی برای فرهنگ کشور عنوان می شد. اما با گستردن چارچوب پژوهش به انبوه فرهنگهای کوچگردی هزاره چهارمی رایج در استپهای روسیه و اکراین، و با گنجاندن پدیده هایی بنیادینی چون ابداع چرخ و گردونه، پرورش رمه و گوسفند و اسب، که شکل گیری قشرهای متمایز اجتماعی و نیز آئینهای دینی را در پی داشته، ناگهان شاهد جور شدن قطعات پراکنده پازلی هستیم که نتیجه آن ، فرآیند گسترش زبانهای هندو-اروپایی ، از هزاره سوم پ.م در امتدادهای گوناگون، از سرزمین مادری زبان «هندو-اروپایی آغازین» است.

غلبه این زبانها در بین بیش از نیمی ازگویشوران کنونی جهان خاکی، نه حاصل یک برتری نژادی اقلیمی بوده و نه حتی نتیجه برتری همان زبان اولیه؛ که برعکس، نتیجه اسب و گسترش نظامهای گله داری و مالکیت ، و تاثیر همه اینها بر گسترش فناوریهای ذوب فلز و تکوین فناوری ساخت جنگ افزار، و همچنین برد فزاینده تجارت بین الملل، و سرانجام، شکل گیری نظامهای متکامل تر حکومتی بوده است.

این کتاب به بررسی خاستگاه زبان هندو-اروپایی آغازین و سپس انشعاب و گسترش آن در جهات مختلف جغرافیایی و سرانجام به چگونگی شکل گیری دوازده زبان اصلی هندو-اروپایی برگرفته شده از آن زبان اولیه می پردازد و بر شواهد باستان شناسی بیست سال اخیر و نیز اسلوب مدون زبان شناسی تاریخی تکیه می کند.

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

شاهنشاهی ساسانی و تمدن های همجوار آن

شاهنشاهی ساسانی و تمدن های همجوار آن

نویسندگان

کتاب حاضر حاوی شش مقاله درباره ی تاریخ ساسانی و تمدن های همجوار آن است. این مقالات به عنوان جشن نامه

التشیع السیاسی فی الحجاز من القرن الرابع حتی القرن السابع الهجری

التشیع السیاسی فی الحجاز من القرن الرابع حتی القرن السابع الهجری

احمد النادی

کتاب حاضر به بررسی صبغه تشیع در حجاز پرداخته و نام آن را تشیع سیاسی نهاده

منابع مشابه بیشتر ...

سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر: فروغی و مسائل تجدد ایرانی

سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر: فروغی و مسائل تجدد ایرانی

مالک شجاعی جشوقانی

محمدعلی فروغی برای ایرانیان بیش از آنکه به عنوان «تاریخ نگار» سیرحکمت در اروپا شناخته شود، چهره ای س

روابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا: بزرگداشت چهارصد سال روابط دیپلماتیک، مجموعه مقالات و گزارش ها

روابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا: بزرگداشت چهارصد سال روابط دیپلماتیک، مجموعه مقالات و گزارش ها

نویسندگان

ایران و اسپانیا در حالی چهارصدمین سالگرد برقراری روابط خود را در سال 2016 پشت سر گذاشتند که روابط ای