۱۹۸۹
۰
۱۳۸۴/۷/۷
انقلاب اسلامي در بجنورد

انقلاب اسلامي در بجنورد

پدیدآور: حسين پايدار - بيژن پروان

معرفی کتاب

با نگارش تاريخ محلي، مردم هر منطقه به گذشته ي خود واقف مي گردند و درصدد ساختن آينده ي بهتر بر مي آيند و با شور و شعف به حفظ مواريث کهن و سنت هاي بومي خود مي پردازند و در برابر فرهنگ هاي بيگانه از خود بيگانه نمي شوند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پژوهش حاضر شامل حوادث سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و هنري از سال 1285 تا 1362 شهرستان بجنورد است.

مطالب کتاب شامل شش بخش است. بخش اول با عنوان" سيري در تاريخ بجنورد بعد از استقرار مشروطه" از سال  1285 تا  1320 را در بر مي گيرد. در اين بخش به طور مختصر به معرفي شهرستان، شکل گيري بافت شهر و اقليت هاي قومي، و نيز وضعيت اقتصادي شهر اشاره شده است. همچنين اوضاع سياسي شهرستان، جامعه روحانيت، انعکاس سياست هاي رضا شاه در شهرستان مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه ي اين بخش نيم نگاهي نيز به وضعيت نمايندگان مجلس در اين شهرستان انداخته است.

بخش دوم:" مبارزات مردم بجنورد براي ملي شدن صنعت نفت". در اين بخش بيش تر به وضعيت شهرستان پس از جنگ جهاني دوم و جريان ملي شدن صنعت نفت پرداخته شده است.

بيش تر مطالب بخش سوم با عنوان "روحانيت، رسالت و مبارزه"، مربوط به تکاپوها و فعاليت هاي هفده ساله ي رژيم پهلوي بعد از کودتاي 1332، وضعيت شهرستان و مشکلات و گرفتاري هاي آن و فعاليت هاي فرهنگي نيز مي باشد.

عنوان بخش چهارم "روحانيت در بجنورد" مي باشد که مهمترين مباحث اين بخش شامل مرجعيت در بجنورد، نقش علما و روحانيون در برابر فعاليت هاي رژيم پهلوي و بالاخره دگرانديشان شهرستان است.

در بخش هاي پنجم "بجنورد در سال هاي 1356 تا 1357" و ششم "بجنورد از التهاب پيروزي تا برقراري امنيت" مبارزات مردم طي سال هاي 1357-1362 بيان شده است. در بيان مطالب اين بخش ها تلاش شده تا تحليل جامعي از ريشه هاي نارضايتي مردم بجنورد از رژيم ارايه شود. سرانجام هماهنگي حوادث تهران و قم و مشهد، و انطباق آن با شهرستان مورد توجه بوده است. نقش جوانان و زنان در اعتصابات و تظاهرات مردمي در اين متن مشخص است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

اعظم فولادی پناه، مهشید کبیری

پژوهش حاضر در تلاش است با وجود گستردگی محدوده ی زمانی تحقیق (1399-1361ق) علاوه بر بهره مندی از کتب پ

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب