۱۲۴۹
۰
۱۳۹۵/۸/۱۰
وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

پدیدآور: سید جواد میری ناشر: نقد فرهنگتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

هدف از پژوهش حاضر این است که وهابیت چه اهمیتی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان معاصر دارد و چگونه توانسته است که هندسه روابط و معادلات فکری، امنیتی ، نظامی، فلسفی، فقهی و به طور کلی تمامی معادلات را در جهان اسلام به طور بنیادین تحت تاثیر خویش قرار داده، حتی آنها را دگرگون سازد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

سید جواد میری

ناشر نقد فرهنگ

تهران  1395

چاپ اول

 

وهابیت فرقه ای انحرافی و زائیده استعمار انگلستان با همکاری دستگاه های جاسوسی در دل خلافت عثمانی ، بوده است تا انفاق جهان اسلام را از میان ببرد.

هدف از پژوهش حاضر این است که وهابیت چه اهمیتی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان معاصر دارد و چگونه توانسته است که هندسه روابط و معادلات فکری، امنیتی ، نظامی، فلسفی، فقهی و به طور کلی تمامی معادلات را در جهان اسلام به طور بنیادین تحت تاثیر خویش قرار داده، حتی آنها را دگرگون سازد. نکته شایان توجه این است که سخن گفتن از موقعیت تمدن اسلامی و جهان اسلام در جهان کنونی به عنوان یک مجموعه در کنار مجموعه های دیگر، بدون پرداختن  و فهم درست و دقیق از وهابیت و افراط گرایی و خشونت گرایی اسلامی میسر نخواهد بود و بدون این فهم صحیح و دقیق ، قادر به ترسیم استراتژی و راهکاری درست و اساسی در مقابله با آن نخواهیم بود.

بسیاری از تحلیل گران تلاش دارند تضادهای موجود میان ایران و عربستان و اساسا تضادهای خانمان برانداز در جهان اسلام را به امری«ژئوپلتیک» تقلیل دهند.اما حقیقت امر این است که در پس این تقابل های ژئوپلتیکی، تضادها و تعارضاتی هنجاری و توصیه ای (نرماتیو) نیز وجود دارند که ربط وثیقی به تفسیر«هنجارها» (نرم ها) دارد. به عبارت دیگر مسئله بر سر این است :«هنجار» در شیوه زیست سوبژه مسلمانان در جهان معاصر چیست و آنچه را که از آن به اسلامیت تعبیر میکنیم بر چه مبنای حکمی و متافیزیکی استوار است؟

 

فهرست مطالب

دیباچه

مقدمه

بازخوانی یک مفهوم

وهابیت و تحول معرفتی معاصر

وهابیت و نظام سرمایه داری

علائم سمبلیک و تاثیر آن در رقابت های ژئوپلتیک

آیا وهابیت و سلفی گری دوقولوهای همزادند؟

از شهادت تا انتحار:واژگونی معنا شناختی

رویکرد فرهنگی و فهم وهابیت

مرزهای جغرافیایی-فرهنگی شیعی: دیگری وهابیت؟

وهابیت و فضای پیرامونی ایران

تحول در شیوه زیست معاصر

برداشت رسانه ای و هویت های برساخته

تاریخ نگاری وهابیت و اسطوره پاک دینی

وهابیت و مدرنیته

منابع

فهرست نمایه

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تشته فُر (آیین زندگی در دهه های پیشین خور و بیابانک)

تشته فُر (آیین زندگی در دهه های پیشین خور و بیابانک)

دکتر محمد غلامرضایی

کتاب حاضر به قلم استاد بازنشسته دانشگاه درباره آیین زندگانی مردم خور و بیابانک ناحیه در حاشیه کویر م

زندگی روزمره در سایه استالینیسم

زندگی روزمره در سایه استالینیسم

شیلا فیتز پاتریک

این کتاب، اثری درباره ی زندگی روزمره مردمان عادی در زمانه غیر عادی است . نویسنده با بهره گیری از شوا

منابع مشابه بیشتر ...

استعمار در خیلج فارس { استعمارگران در کرانه ی جنوبی خلیج فارس (1955-1763 م)}

استعمار در خیلج فارس { استعمارگران در کرانه ی جنوبی خلیج فارس (1955-1763 م)}

صلاح العقاد

کتابی که پیش رو دارید ترجمه ی اثری است منحصر به فرد از زبان عربی تحت عنوان «الاستعمار فی الخلیج الفا

داعش حقیقی و حقیقت داعش

داعش حقیقی و حقیقت داعش

محمدحسن حبیبیان

مجموعه پیش رو، فعالیت ارزشمند تعدادی از محققان در قالب سه فصل و هجده گفتار یا مقاله است که به جنبه ه