۸۲۱
۰
۱۳۹۵/۸/۱۶
تاریخ ایران در دوره قاجاریه عصر آقا محمدخان

تاریخ ایران در دوره قاجاریه عصر آقا محمدخان

پدیدآور: غلامحسین زرگری نژاد ناشر: سمتتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر جلد نخست از مجموعه چند جلد کتاب در تاریخ ایران عصر قاجار است. در کتاب حاضر که به تاسیسی فرمانروایی قاجاریه به دست آقا محمد خان اختصاص دارد کوشش شده است تا به شخصیت آقا محمد خان قاجار نگاهی بی طرفانه داشته باشیم و او را آن گونه که بوده است معرفی کنیم.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

تاریخ ایران در دوره قاجاریه عصر آقا محمدخان

غلامحسین زرگری نژاد

سمت

تهران 1395

 

کتاب حاضر جلد نخست از مجموعه چند جلد کتاب در تاریخ ایران عصر قاجار است. در کتاب حاضر که به تاسیسی فرمانروایی قاجاریه به دست آقا محمد خان اختصاص دارد کوشش شده است تا به شخصیت آقا محمد خان قاجار نگاهی بی طرفانه داشته باشیم و او را آن گونه که بوده است معرفی کنیم.

شالوده این پژوهش این است که انگیزه تلاش های آقا محمد خان غارت بود یا حصول به وحدت ارضی دیرینه؟ فرض ما بر این است که دغدغه اصلی خان قاجار فرمانروایی یکپارچه در ایران و تجدید وحدت ارضی کشور بود.

 

فصل اول:معرفی و ارزیابی منابع و مآخذ تاریخی

فصل دوم: زمینه تاریخی: چشم اندازی کلی به میراث صفویان و تداوم آن در...

فصل سوم:تبار پیشینه  و خیزش های ناموفق

فصل چهارم:ایران از قتل نادر تا ظهور آقا محمد خان قاجار

فصل پنجم:ایران در عصر تکاپوهای آقا محمد خان قاجار

فصل ششم: جستار درمانی لشکر کشی آقا محمد خان به قفقاز و ...

فصل هفتم: تاج گذاری آقا محمد خان در تهران و آغاز رسمی فرمانروایی قاجاریه

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

نویسندگان

سیاست های باستانگرایانه در دوره ی پهلوی دوم موجب شد تا موقعیت خاص فارس به ویژه شیراز به عنوان مهد تم

آریان، به گرد یک درفش: پیش درآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر - زندگی نامه و گزیده آثار آریاپارت، شروین باوند

آریان، به گرد یک درفش: پیش درآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر - زندگی نامه و گزیده آثار آریاپارت، شروین باوند

کاوه بیات و مصطفی نوری

آنچه در این مجموعه ارائه می‌شود، گوشه‌ای است کم و بیش ناشناخته از سعی و تلاشی دیگر در همین چارچوب با