۶۳۶
۰
۱۳۹۵/۸/۲۰
عرفان سید بن طاووس پژوهشی در اندیشه های عرفانی سید بن طاووس

عرفان سید بن طاووس پژوهشی در اندیشه های عرفانی سید بن طاووس

پدیدآور: محمد هادی فلاح ناشر: نشر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضویتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: مشهد

خلاصه

سید بن طاووس از عالمان بزرگ و کامل شیعه است. او عرفان را قبول دارد و شخصیت و سلوک اخلاقی-عرفانی وی نیز نزد همه عالمان شیعی پذیرفته شده است. عرفان باوری در سیره علمی و عملی و آثار به جای مانده از او به گونه های متنوع و مختلف به چشم می خورد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

عرفان سید بن طاووس پژوهشی در اندیشه های عرفانی سید بن طاووس

محمد هادی فلاح

نشر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

مشهد 1394

 

سید بن طاووس از عالمان بزرگ و کامل شیعه است. او عرفان را قبول دارد و شخصیت و سلوک اخلاقی-عرفانی وی نیز نزد همه عالمان شیعی پذیرفته شده است. عرفان باوری در سیره علمی و عملی و آثار به جای مانده از او  به گونه های متنوع و مختلف به چشم می خورد. این مسئله بیانگر آن است که عرفان به میزان قابل توجهی در آرای وی دارای اصالت، اهمیت و تاثیر بوده است. نگاه مثبت او به عرفان، هم نشانگر تاثر او از اندیشه های عرفانی است و هم تاییدیه یک انسان کامل و صاحب نظر درباره عرفان به شمار می آید.

مکتبی را که او در سلوک عملی پایه کذاری کرده است، ویژگی هایی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

الف) دین مداری و فقه محوری. این ویژگی در مکتب و شیوه سلوکی عملی وی یک اصل به شمار می آید؛ ب)دعا محوری . بیشتر آثار او گواه همین ویژگی است. ج)مقبولیت. شخصیت معنوی، آرا و مکتب سلوکی وی در اخلاق و عرفان همه مورد پذیرش عالمان امامیه، عارف و غیر عارف بوده و به تواتر ، بی نظیر گزارش شده است. عرفان او بعدها در عمل، توسط شخصیت های عارف و ارباب سلوک، مانند مرحوم ملا حسینقلی همدانی، در حوزه علمیه شیعی ادامه یافت و در آرا و سیره سلوکی آیندگان، انعکاس و استمرار پیدا کرد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

افغانستان در گذر زمان (جلد چهارم): از ورود سلطان احمدخان به هرات تا سلطنت ظاهرشاه

افغانستان در گذر زمان (جلد چهارم): از ورود سلطان احمدخان به هرات تا سلطنت ظاهرشاه

سیدمحمدعلی جاوید

نوشتار حاضر چهارمین مجلد از مجموعه کتب «افغانستان در گذر زمان» است که مقرر گردیده در ده جلد منتشر شو

روابط صفویه با فرانسه (از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18)

روابط صفویه با فرانسه (از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18)

زینب حاتم زاده

کتاب پیش رو روابط دولت فرانسه و صفویه را از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18 مورد پژوهش و بررسی قرار می