۱۰۹۷
۰
۱۳۹۵/۸/۲۰
عرفان سید بن طاووس پژوهشی در اندیشه های عرفانی سید بن طاووس

عرفان سید بن طاووس پژوهشی در اندیشه های عرفانی سید بن طاووس

پدیدآور: محمد هادی فلاح ناشر: نشر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضویتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: مشهد

خلاصه

سید بن طاووس از عالمان بزرگ و کامل شیعه است. او عرفان را قبول دارد و شخصیت و سلوک اخلاقی-عرفانی وی نیز نزد همه عالمان شیعی پذیرفته شده است. عرفان باوری در سیره علمی و عملی و آثار به جای مانده از او به گونه های متنوع و مختلف به چشم می خورد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

عرفان سید بن طاووس پژوهشی در اندیشه های عرفانی سید بن طاووس

محمد هادی فلاح

نشر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

مشهد 1394

 

سید بن طاووس از عالمان بزرگ و کامل شیعه است. او عرفان را قبول دارد و شخصیت و سلوک اخلاقی-عرفانی وی نیز نزد همه عالمان شیعی پذیرفته شده است. عرفان باوری در سیره علمی و عملی و آثار به جای مانده از او  به گونه های متنوع و مختلف به چشم می خورد. این مسئله بیانگر آن است که عرفان به میزان قابل توجهی در آرای وی دارای اصالت، اهمیت و تاثیر بوده است. نگاه مثبت او به عرفان، هم نشانگر تاثر او از اندیشه های عرفانی است و هم تاییدیه یک انسان کامل و صاحب نظر درباره عرفان به شمار می آید.

مکتبی را که او در سلوک عملی پایه کذاری کرده است، ویژگی هایی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

الف) دین مداری و فقه محوری. این ویژگی در مکتب و شیوه سلوکی عملی وی یک اصل به شمار می آید؛ ب)دعا محوری . بیشتر آثار او گواه همین ویژگی است. ج)مقبولیت. شخصیت معنوی، آرا و مکتب سلوکی وی در اخلاق و عرفان همه مورد پذیرش عالمان امامیه، عارف و غیر عارف بوده و به تواتر ، بی نظیر گزارش شده است. عرفان او بعدها در عمل، توسط شخصیت های عارف و ارباب سلوک، مانند مرحوم ملا حسینقلی همدانی، در حوزه علمیه شیعی ادامه یافت و در آرا و سیره سلوکی آیندگان، انعکاس و استمرار پیدا کرد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ دانشگاه تهران: جلد نخست (دانشگاه در دوره اول 1322-1313) (ده جلدی)

تاریخ دانشگاه تهران: جلد نخست (دانشگاه در دوره اول 1322-1313) (ده جلدی)

نویسندگان

کتاب حاضر که به مناسبت سالگرد هفتادمین سال تأسیس دانشگاه در قالب یک طرح پژوهشی جامع، تحت عنوان دانشگ

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

سید جواد میری

هدف از پژوهش حاضر این است که وهابیت چه اهمیتی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان معاصر دارد و چگونه

منابع مشابه بیشتر ...

دین و قدرت: خوانشی نو از حاکمیت

دین و قدرت: خوانشی نو از حاکمیت

محمد شحرور

نوشتار حاضر کتابی است که دیالکتیک دین و قدرت را در متن مفهوم حاکمیت بر می رسد و می کوشد از این مفهوم

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب