۲۵۷۶
۰
۱۳۹۵/۸/۲۴
صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

پدیدآور: کارولینا راکوویتسکا عسگری – عسگر عسگری حسنکلو ناشر: اخترانتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

در این کتاب سعی شده است تا نقش عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی در رمان بعد از انقلاب را در شکل گیری رمان مدرن چند صدایی بررسی شود.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

کارولینا راکوویتسکا عسگری – عسگر عسگری حسنکلو

نشر اختران

تهران 1395

 

به تدریج با پیچیده شدن ساختار جامعه ، ساختار رمان نیز پیچیده می شود.این دگرگونی توجه به شخصیت پردازی را نیز به همراه دارد. شخصیت که در اولین رمان های فارسی در حد تیپ و نماینده طبقه اجتماعی یا خانواده بوده است اکنون در ساختار رمان در اولویت قرار می گیرد و به فردیت دست می یابد. این گرایش را در رمان قبل از انقلاب هم مشاهده می کنیم اما بیشتر در مورد شخصیت های مرد. دگرگونی ساختار اجتماعی در سال های پس از انقلاب در رمان این دوره تاثیر آشکاری می گذارد و از جمله برای اولین بار در تاریخ رمان فارسی، شخصیت زن به درجه اعلایی از فردیت دست می یابد. در این دوران فعالیت اجتماعی زن که ناشی از مدرن شدن جامعه است در رمان نیز منعکس می شود. شخصیت های زن مورد توجه نویسندگان قرار می گیرند و شخصیت شان با دقت ترسیم می شود. در این تحول نه تنها به کارگیری روش های گوناگون شخصیت پردازی موثر است بلکه معرفی شخصیت در برخورد با وقایع تاریخی و اجتماعی فعالیت او در گروه های مختلف جامعه یعنی توجه به عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی – از اهمیت خاصی برخوردار می شود.

در این کتاب سعی شده است تا نقش عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی در رمان بعد از انقلاب را در شکل گیری رمان مدرن چند صدایی بررسی شود.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته