۱۰۶۲
۰
۱۳۹۵/۹/۱۱
افراط گرایی در تاریخ اسلام (مطالعه ی موردی کارنامه ی فکری و سیاسی خوارج)

افراط گرایی در تاریخ اسلام (مطالعه ی موردی کارنامه ی فکری و سیاسی خوارج)

پدیدآور: خلیل موحد ناشر: صمدیهتاریخ چاپ: ۱۳۹۴

خلاصه

نویسنده برای شرح و بسط و تحلیل و داوری درباره ی معارف و عملکرد خوارج ، با کاویدن منابع ها در مآخذ و متون اصیل و در مجموع قابل اعتماد که حداقل نزدیک به زمان و دوران وقوع رخداد بوده اند ، زندگی فکری ، سیاسی و اجتماعی خوارج را ورق زده و با این رویکرد ،مطالعه کرده و به کشف حقیقت پرداخته است.

معرفی کتاب

افراط گرایی در تاریخ اسلام (مطالعه ی موردی کارنامه ی فکری و سیاسی خوارج)

خلیل موحد

نشر صمدیه

قم 1394

نویسنده برای شرح و بسط و تحلیل و داوری درباره ی معارف و عملکرد خوارج ، با کاویدن منابع ها در مآخذ و متون اصیل و در مجموع قابل اعتماد که حداقل نزدیک به زمان و دوران وقوع رخداد بوده اند ، زندگی فکری ، سیاسی و اجتماعی خوارج را ورق زده و با این رویکرد ،مطالعه کرده و به کشف حقیقت پرداخته است. روش نگارش این کتاب به صورت روش توصیفی-تحلیلی است. سمت و سوی انگیزه و اراده ی نگارنده این بوده است که در مقام تحلیل و در مواردی که به قاضی رفته است ، ازمیدان عدل و دایره ی انصاف خارج نشده و قلم را به پلیدی دروغ و قضاوت ناعادلانه که آفت هر گفتار ونوشتاری است ،آلوده نکرده .نویسنده در نوشتن این کتاب در پی یافتن پاسخ هایی درباره ی اندیشه و عمل خوارج و دستیابی به اهداف زیر است: 1.آگاهی بر پیشینه و خاستگاه تاریخی ،زمان و مکان تولد خوارج.2.شناخت اجمالی دلایل ذهنی ،روانی و عدل عینی و خارجی(جامعه شناختی ،تاریخی و مذهبی)ظهور خوارج.3. معرفت به مبانی فکری –عقیدتی ،اندیشه های کلامی ، دیدگاه های فقهی ، تئوری های سیاسی و به طور کلی آشنایی با جهان بینی و نوع نگاه خوارج به خدا،انسان و جهان ، ونیز ایدئولوژی و باید و نباید های عملی آنان.4. آشنایی با رهبران وکادرهای اصلی فکری و سیاسی تاثیر گذار خوارج و جایگاه واعتبار علمی و اجتماعی آنان. 5.آشنایی با آرایش فکری و سیاسی زیر مجموعه های خوارج و دسته بندی ها انشعابات درونی این طیف. 6.آگاهی برآرمان ها و رفتارهای خوارج در صحنه ی عمل سیاسی و اجتماعی. 7.بیان جهت گیری هی خوارج در رویارویی با حکومت های مستقر در جهان اسلام،و چگونگی واکنش حاکمان به ویژه امام علی نسبت به آنان. 8.شرح مبارزات مسلحانه و کامیابی ها و ناکامی های خوارج. 9. اطلاع بر تاثیرات احتمالی مثبت و منفی بینش، نگرش وروش های کارکردی خوارج بر سایر گروه ها. 10.آگاهی از موقعیت خوارج در نزد افکار عمومی و وزن و پایگاه اجتماعی آنان. 11.اطلاع از سرانجام فکری و سیاسی خوارج. 12.مقایسه ی اجمالی گزاره های عقیدتی-سیاسی مقبول خوارج با گزاره های فکری سیاسی مورد پذیرش سایر مذاهب و فرقه های مسلمانان.13. بیان نظرگاه ها و داوری های برخی افراد و دسته های مسلمانان درباره ی خوارج. 14.شرحی مختصر از باورها و چگونگی زیست مادی و معنوی خوارج(اباضیّه ) معاصر. 15.بیان کلی بازتولید اندیشه و عمل خوارج در منظومه ی فکری و رفتاری برخی از مسلمانان معاصر(مسلمانان بنیادگرا و افراطی)

 

​فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

کارولینا راکوویتسکا عسگری – عسگر عسگری حسنکلو

در این کتاب سعی شده است تا نقش عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی در رمان بعد از انقلاب را در شکل گیری

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام از سال 41 تا 227 هجری قمری

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام از سال 41 تا 227 هجری قمری

نویسندگان

امویان پس از صلح امام حسن(ع) با معاویه، به طور رسمی امر خلافت را به دست گرفتند و با به کارگیری انواع

منابع مشابه

اسلام وحدت مبانی کثرت ظهور

اسلام وحدت مبانی کثرت ظهور

نویسندگان

کتاب پیش رو برگردان فارسی شش مجلد از مجموعه چند جلدی پژوهش بزرگی است با عنوان کلی الاسلام واحدا و مت

ایران و خوارج در قرون دوم و سوم هجری

ایران و خوارج در قرون دوم و سوم هجری

حسن احمدیان مقدم

تاریخ ایران، در اوایل دوره اسلامی، از مقاطع حساسی برخوردار است. در این دوره یکی از جریانات تاریخی که