۱۲۰۳
۰
۱۳۹۵/۱۰/۵
کشف آمریکا؛ بازنگری سفر کریستف کلمب و نقش دیگران

کشف آمریکا؛ بازنگری سفر کریستف کلمب و نقش دیگران

پدیدآور: محمد طیّب ناشر: انتشارات امیر کبیرتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

سفرهای کلمب به قاره آمریکا به، «رنسانس»، «استعمارگری»، «ظهور آمریکا»، «سرمایه داری جهانی»، «لیبرالیسم»، «دموکراسی غربی»، «نژاد پرستی»، «مدرنیته»، «تضعیف دین مداری و دین محوری شایسته در عالم»، « نظام سلطه»، « نظم نوین جهانی» و «شرایط کنونی حاکم بر دنیا» رنگ زده است.

معرفی کتاب

اثر حاضر نگاهی متفاوت به گوشه ای از ماجرای کشف آمریکا دارد. به عقیده نویسنده و بسیاری دیگر، سفرهای کلمب به آمریکا و تبعاتش بسان فوران عظیمی است از گدازه های آتشفشانی که روان گردیده و در مسیر تاریخی خود، شاخه شاخه شده و نهایتا به بحر محیط مدرنیته و سنتهای حاکم بر آن فرو ریخته و آن را انباشته است. کلمب و نقشی که از چهره او زده اند نماد ظاهر و باطن وضعیت کنونی جوامع بشری است. هر آنچه در فرهنگ غربی به گونه ای مثبت مشهور است، و نیز آنچه مورد دشنام و ناسزاست، باید موشکافانه موضوع مطالعه و کندو کاو قرار گیرد. تعامل بجا و شایسته با مغرب زمین بدون شناخت غرب حاصل نمی شود. برای شناخت غرب و ترفندهای آن، انجام و ارائه مطالعات و تحقیقات مفصل و گوناگون لازم است که متاسفانه نظام فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ما کمتر به آن توجه کرده است. 

کتاب حاضر شامل پنج بخش است:

بخش اول: بازنگری سفر کریستف کلمب

بخش دوم: نقد فیلم سینمای فتح بهشت

بخش سوم: کشف آمریکا نه با کلمب

بخش چهارم: ضمیمه ها

بخش پنجم: مآخذ، نمایه و تصاویر

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجموعه مقالات چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس»(جلد اول)

مجموعه مقالات چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس»(جلد اول)

نویسندگان

با تأملی در تاریخچه آموزش در ایران معاصر می توان دریافت که اگرچه نخستین تلاش های اصلاح طلبانه - در ه

تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن

تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن

یان شوئه تونگ

کتاب حاضر را در ردیف کتاب‌های بنیادین شناخت چین امروز قرار داد که جنبه‌های مختلف بنیادهای خیزش چین م

منابع مشابه بیشتر ...

مفهوم ایران و ایران گرایی در آثار اندیشه ورزان عصر ناصری (1313-1264ق)

مفهوم ایران و ایران گرایی در آثار اندیشه ورزان عصر ناصری (1313-1264ق)

عبدالمجید ایدی

مفهوم ایران دربردارنده عناصر تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی دیرپایی می باشد. در گستره تاریخ این س

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

نگین یاوری

نویسنده در این کتاب روش مطالعه در تاریخ اندیشه ی اسلامی را از بنیاد متحول می کند و لزوم توجه به مسیر