۲۲۵۶
۰
۱۳۸۴/۷/۱۹
مطالعات تاريخي (ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد)

مطالعات تاريخي (ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد)

پدیدآور:

معرفی کتاب

يکي از مجلات معتبر دانشگاهي، مجله مطالعات تاريخي دانشگاه فردوسي مشهد است که ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني اين دانشگاه محسوب مي شود. شماره هاي 3 و 4 و شماره هاي 5 و 6 اين مجله علمي – پژوهشي با تاخيري چند ماهه منتشر شده است که در ذيل مروري بر مقالات اين چند شماره آن داريم. شماره هاي 3 و 4 اين مجله مقالات زير را در خود جاي داده است:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بررسي نظريه جبر تاريخي از حسين الهي

نقش تجار در روي کار آمدن دولت پهلوي از سهيلا ترابي فارساني

تاملي در روايت خويشاوندي تاريخي قاجاريان و تيموريان از ناصر تکميل همايون

بررسي زمينه ها و علل شکل گيري شورش عليمردان زيک در قندهار

باورهاي علماي شيعه درباره ظهور امام زمان و سقوط خلافت عباسي در قرن هفتم هجري

مقدمه اي بر فلسفه تاريخ: نقش ايلات در ظهور و سقوط خاندان پادشاهي در ايران از مهدي کيوان

جايگاه بوشهر در گسترش خليج فارس از داوود اصفهانيان و عبدالکريم مشايخي

خراسان دراوايل عهد اموي: سکوت يا مبارزه؟ از علي اصغر معزي

تکاپوهاي مبارکيه، فاطميه و نزاريه در خراسان از مريم معزي

مروري بر تحولات سياسي خليج فارس از قرن شانزدهم تا قرن بيستم ميلادي از محمد باقر وثوقي

گزارشي از برگزاري پنجمين کنفرانس اروپايي مطالعات ايراني از محمد تقي ايمان پور.

در ميان مقالات اين دو شماره، مقاله باورهاي علماي شيعه درباره ظهور امام و سقوط خلافت عباسي در قرن هفتم هجري براي پژِوهشگران تاريخ تشيع مغتنم است و جاي نقد و بررسي دارد.

در شماره هاي 5 و 6 اين مجله مي توان مقالات زير را مطالعه کرد:

مکان جغرافيايي پاسه داريوش از محمد تقي ايمانپور

وضعيت علمي و فرهنگي عصر غوريان از عصمت خدابخش دچاني

بررسي واکنش شهرهاي ماوارء النهر و خوارزم در برابر اولين تهاجم مغولان از عليرضا خزائلي

سوگواري محرم در دوره صفوي از محمد علي رنجبر

وقف در دوره ايلخانان مغول در ايران از جواد عباسي

برداشت هاي صوفيان از قدرت در ايران اواخر سده 11 هجري از کيومرث قرقلو

مهدي علي خان خراساني کارگزاري حکومت انگلستان

 شاپور پاپگان، شاه پارس: نسب شناسي و حکومت از سيروس نصر الله زاده

وحدت عملي خراسان بزرگ در روزگار اسلامي از جواد هروي

گزارشي کوتاه از پنجاهمين کنگره بين المللي آشور شناسي و باستان شناسي شرق نزديک در آفريقاي جنوبي از محمد تقي ايرانپور

مقالات اين دو شماره نسبت به شماره هاي قبلي جالب تر و متنوع تر است و خواندن آن حائز اهميت است. پايان بخش مقالات شماره هاي 5 و 6 بيان ماجراي سرقت ادبي  است. گو  اين که اين قصه سر دراز دارد و پايان پذير نيست. نويسنده اي با نام محفوظ  طي نامه اي به سردبير مجله يعني محمد تقي ايمان پور نوشته که طي مطالعات خود در کتابخانه دانشگاه تهران، پايان نامه دوره فوق ليسانس وي را با عنوان « رابطه دين و دولت در عهد ساساني» در آن کتابخانه ديده است. وي پس از مدتي در جريان مطالعات خود به کتاب « مروري کوتاه بر تاريخ ايران از آغاز عصر مادها تا پايان دوره قاجار» بر مي خورد. در خلال مطالعه اين کتاب وي در مي يابد مقداري از مطالب کتاب براي او آشنا است و گويي آن را در جايي ديگر نيز خوانده است.

وي پس از تطبيق پايان نامه ايمان پور با کتاب مذکور در مي يابد مقداري از مطالب اين کتاب همان مطالب دسترنج ايمان پور است و به اصطلاح دانشجويان کپ زده است. وي در اين زمينه نامه اي به ايمان پور نوشته که اصل نامه و جواب ايمان پور به وي در پايان مجله درج شده و ايمان پور بر اين دريافت نويسنده بدون نام صحه گذاشته است.

 

عليرضا اباذري

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

اعظم فولادی پناه، مهشید کبیری

پژوهش حاضر در تلاش است با وجود گستردگی محدوده ی زمانی تحقیق (1399-1361ق) علاوه بر بهره مندی از کتب پ

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب