۵۳۰
۰
۱۳۹۵/۱۰/۲۴
تأملی در انقلاب مشروطه ایران؛ حفره تاریخی تاریک روشن بیست ساله(1305-1285)

تأملی در انقلاب مشروطه ایران؛ حفره تاریخی تاریک روشن بیست ساله(1305-1285)

پدیدآور: عباس خاکسار ناشر: مؤسسه انتشارات نگاه تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

در این متن سعی شده است ضمن نشان دادن شمایی از انقلاب مشروطه و وقایع پیش و پس از آن، دیدگاه های مختلف تنی چند از مورخین و روشنفکران معاصر، در رابطه با انقلاب مشروطه و فهم دیسکورس تاریخی آن عصر، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

معرفی کتاب

تاریخ، مطالعه علل بروز پدیده های اجتماعی است. مورخ نه با یک علت، بلکه با علت های بی شماری در یک رویداد تاریخی روبروست. کشف و شناخت علت های گوناگون و در کنار هم قرار دادن آنها، کار اساسی مورخ است. در عرصه تاریخ معاصر ایران، به ویژه تاریخ انقلاب مشروطیت، پژوهش های مدرن گسترده ای توسط مورخین و پژوهش گران ایرانی صورت گرفته است. اما این پژوهش ها نگاهی کلان نگر، جزیی نگر و یا متمرکز بر طبقه و جریان خاصی داشته است. این اثر با این عزم و انگیزه بنا شده است که تصویری زنده از اندامواره ی تاریخی این دوره بیست ساله ارائه نماید؛ و به قول مولانا فیل را نه با گوش و دم و خرطوم؛ بلکه در هیأت کاملش - هر چند در ایجاز و اختصار - به تماشا بگذارد. 

« انقلاب مشروطه ایران» در گسست تاریخ ایران از جهان بسته ی سنتی و ایران قدیم و در شکل دادن به ایران جدید، با طرح «حاکمیت قانون» و « اندیشه ملی» و گذر از بینش های قومی و مذهبی در تعریف «ملت» گامی  بلند برداشته و طی بیش از یک قرن نشان داده است که مهمترین پدیده از تاریخ گذشته و معاصر ماست که در امروز و فردای تاریخی ما حضور و کارکردی مشخص و تاریخی دارد؛ لذا بر این امر و باور تاریخی پای می فشارد؛ که بدون شناخت و درکی زنده و جامع از این انقلاب و نقدی تاریخی از امکانات و تنگناهای آن در عرصه های عینی و ذهنی، هرگونه تحول اجتماعی در ایران امروز و فردا، نمی تواند بر پایه های محکم تاریخی و چشم اندازی روشن استوار باشد.

مصدق و جریان منفردین در مجلس پنجم در 9 آبان 1304، صدای انقلاب مشروطه را بازتاب می دادند. آنان به تفکیک قوا و اصلاحات و آزادی های بر آمده از انقلاب مشروطه در کلیتی همسو و هماهنگ می نگریستند و با یک هوشیاری تاریخی، دیکتاتوری تازه سر بر کرده را نشان داده و افشاء می کردند. آنان در دیسکورس مشروطه و انقلاب مشروطه سخن می گفتند و هر صدای غیر از آن را شوم و ناهنجار تلقی می کردند.

مطالب کتاب در یازده بخش به خوانندگان ارائه گردیده است.

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

روابط صفویه با فرانسه (از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18)

روابط صفویه با فرانسه (از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18)

زینب حاتم زاده

کتاب پیش رو روابط دولت فرانسه و صفویه را از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18 مورد پژوهش و بررسی قرار می

اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم

اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم

فاطمه بیگم روح الامینی

در این کتاب سعی شده گزارشی مستند در مورد نحوه ی تأسیس، هزینه ی نگهداری، دخل و خرج مدارس، میزان حقوق