۱۰۲۸
۱۳۳
۱۳۹۵/۱۰/۲۵
ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

پدیدآور: مریم سالاری سه دران - عباس کاکائی باغچه میشه ناشر: چاپخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

انقلاب اسلامی ایران موجب تحول و دگرگونی در ایدئولوژی غالب کشور شد ، که نه تنها در بعد ملی احیاگر طرح ها ، برنامه ها و نظریات خاصی برای حکومت و دولت بوده ، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهان شمولی مکتب اسلام ، افکار و نظریات خاصی را دارا بوده است.

معرفی کتاب

ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

مریم سالاری سه دران و عباس کاکائی باغچه میشه

چاپخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تهران 1393

انقلاب اسلامی ایران موجب تحول و دگرگونی در ایدئولوژی غالب کشور شد ، که نه تنها در بعد ملی احیاگر طرح ها ، برنامه ها و نظریات خاصی برای حکومت و دولت بوده ، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهان شمولی مکتب اسلام ، افکار و نظریات خاصی را دارا بوده است. زیرا اسلام بر خلاف جهان بینی های مادی از نظر جهان بینی فلسفی یک نظام کامل و چند بعدی است. اسلام همواره انسان ، گروه یا جامعه را جدا از محیط و مجزا از ارزش ها و قوانین حاکم بر محیط آن ارزیابی نمی کند و این ها همان خصوصیات نظام گرایی یا تفکر نظام مند و چند بعدی جهان بینی اسلامی است. این جهان بینی زمانی در ایران خود را در قالب ایدئولوژی انقلاب اسلامی نشان داد که نظام اجتماعی و سیاسی ایران آمیخته با جهان بینی های مادی و غربی بود که ایرانِ قبل از انقلاب نیز در این مدار سیر می کرد، لذا ظهور ایدئولوژی انقلاب اسلامی در نتیجه ی این خلاء در ایران بود. در عرصه ی بین المللی ایدئولوژی انقلاب اسلامی زمانی پا به عرصه ی وجود گذاشت که دنیا در حال تجربه ی ایدئولوژی هایی بود که کارآیی خود را از دست داده بودند. در عرصه ی داخلی ، تاریخ معاصر کشور و پیش از گسترش ایدئولوژی  انقلاب اسلامی ، سه ایدئولوژی ، در دوره های مشروطه و ملی کردن نفت به صحنه آمد که به دلیل ناسازگاری عقایدشان با جامعه مذهبی ایران و وابستگی آنها به قدرت های بیگانه و کارنامه ی ناموفق احزاب کمونیستی در سایر نقاط جهان و مهم تر از همه تلاش های روحانیت انقلابی از جمله امام خمینی و تلاش ایشان برای تکوین ایدئولوژی انقلاب اسلامی از صحنه طرد گردیدند. در پاسخ به این خلاء های موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی و ناکارآمدی ایدئولوژی های مادی ، ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران پا به عرصه ی وجود نهاد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی برخلاف دیگر ایدئولوژی ها که هرکدام بر جنبه های خاصی از فرهنگ ،سیاست و اقتصاد توجه می کردند، دارای ماهیت اسلامی است که همه ی علل و عوامل قبلی را یکجا در بر داشته و تامین کننده ی همه ی آن جهت هاست. در اصل ایدئولوژی انقلابی است ، که تمام جنبه های زندگی به ویژه سیاست را دربر می گیرد و به ملت ها می آموزد که با تمام اشکال ستم و استعمار مبارزه کنند. پژوهش حاضر با محوریت مبانی اندیشه ای به بررسی ایدئولوژی انقلاب اسلامی پرداخته است ، این پژوهش در برگیرنده ی یک مقدمه ، هفت بخش و نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب :

بخش اول: مطالعات نظری

بخش دوم: ایدئولوژی های پیش از انقلاب و چالش های آن از منظر انقلاب اسلامی

بخش سوم:تکوین ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران :ظهور تشیع

بخش چهارم:کارکرد ایدئولوژی در انقلاب اسلامی

بخش پنجم: ویژگی های سلبی ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

بخش ششم : شعار های راهبردی ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

بخش هفتم : ابعاد سیاسی ایدئولوژی انقلاب اسلامی

کتابنامه

 

فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ التشیع لاهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم

تاریخ التشیع لاهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم

عبدالخالق بن الجلیل الجنبی

اقلیم بحرین، شامل بحرین امروزی به همراه منطقه احساء و قطیف، تشیع خود را از قرن اول هجری داشته و هیچ

تاريخ اليمامه في صدر الاسلام

تاريخ اليمامه في صدر الاسلام

عبدالله ابراهيم العسکر

اثري است که در تاريخ منطقه يمامه در صدر اسلام که مي تواند گوشه اي از جغرافياي تاريخي اسلام را در قرن

منابع مشابه بیشتر ...

انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران

انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران

کوان هریس

کتاب حاضر مروری است بر تاریخ سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی در ایران از هنگام تأسیس حکومت پهلوی تا امروز

تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی (جلد چهارم)(از آشوب های داخلی تا فاجعه ی هفتم تیر)

تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی (جلد چهارم)(از آشوب های داخلی تا فاجعه ی هفتم تیر)

غلامرضا بهداروندیانی

مجموعه ی پیش رو تاریخ ایران را پس از انقلاب اسلامی در چهار جلد به خوانندگان ارائه می کند: در جلد اول