۲۸۸۸
۰
۱۳۸۴/۷/۲۳
اطلس الحديث النبوي ، اماکن و اقوام

اطلس الحديث النبوي ، اماکن و اقوام

پدیدآور: شوقي ابوخليل

معرفی کتاب

مدتي

مدتي است تب گرد آوري کتاب هاي اطلس در زمينه موضوعات اسلامي در کشورهاي عربي بالا گرفته است. موضوعات گوناگوني در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد. از جمله مواردي که مي توان نام برد، اطلس قرآن، اطلس خليفه اول، اطلس خليفه دوم و اطلس حديث نبوي است. مزيت اين نوع اطلس ها اين است که فرد هم مي تواند به نوعي جغرافياي تاريخي موضوع مورد نظر را مرور کند و هم به مصاديق جغرافياي آنچه در متون اسلامي آمده، پي ببرد. افزون بر آن، چون تعيين مکان شده، ترسيم آن در ذهن راحت تر است و بدين ترتيب يادگيري آن آسان تر مي شود. اما از همه مهم تر، مشخص شدن بعضي از مناطق از بين رفته و يا از يادها رفته مي باشد. آنچه در اين جا بايد به آن توجه داشت، آن است که چون زاويه ديد سنيانه است به تبع بسياري از مکان ها و موضوعاتي که به گونه اي مرتبط با شيعه مي شود، خود به خود به دست فراموشي سپرده مي شود و گو اين که در اين زمينه نيز ما بايد پس از عرب ها شروع به کار کنيم. اما به هر حال بايد شروع  کرد و اطلس هاي گوناگون که با مذاق شيعي ما سازگار باشد تهيه شود که بدون شک با اقبال بسياري روبه رو خواهد شد و اگر با استنادات محکم کار شود بعضي از ساخته و پرداخته هاي گزافه گويان را از بين مي برد. اطلس احاديث نبوي (ص)، اطلس امير المومنين (ع) و اطلس امام حسين (ع) از جمله مواردي است که براي شروع کار راحت تر و بهتر است. به هر حال آنچه در ذيل مي آيد، اطلس حديث نبوي است که شوقي ابوخليل آن را جمع آوري کرده است. وي همان گونه که خود گفته است، اين اطلس را بر اساس احاديث نبوي از صحاح شش گانه اهل سنت جمع کرده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وي پس از مقدمه، ابتدا به معرفي مولفان ششگانه صحاح اهل سنت پرداخته است و سير تاريخي زندگي آنها را با نقشه اي جغرافيايي بيان کرده است. مولف سپس به معرفي مکان ها و بعضي مفاهيمي پرداخته که يا در متن احاديث نبوي موجود است و يا اين که خود مولفان صحاح در کتاب هاي خود به آنها اشاره کرده اند. حوادث، طوايف و اماکن از جمله موضوعاتي است که در اين کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است.

مکان ها ابتدا بر اساس منابع کهن اسلامي و سپس مکان امروزي آن مشخص شده است. عکس بعضي از اماکني که قديمي شده در کنار صفحات موجود است و شگفت آن که از دست سلفيان جان سالم به در برده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

محمد باغستانی کوزه گر

در این کتاب کوشش شده خواننده با تبیین هایی درباره ی زمینه های درونی و بیرونی (بافتارها) خیزش علمی شی

رویدادنامه: مختصر پایان شاهنشاهی ساسانی و اوایل اسلام (660 - 590 میلادی)

رویدادنامه: مختصر پایان شاهنشاهی ساسانی و اوایل اسلام (660 - 590 میلادی)

نصیر الکعبی

اهمیت رویدادنامه در این حقیقت نهفته است که ممکن است اولین سند سریانی باشد که به منافع رسمی و موثق سا

منابع مشابه بیشتر ...

چین نو از جنگ های تریاک تا به امروز

چین نو از جنگ های تریاک تا به امروز

هلویگ شمیت گلینتسر

تاریخ نوین چین به زعم چینی ها با جنگ های تریاک آغاز می شود و جنبش چهارم مه 1919 مبدأ دوران معاصر به

ایران باستان: تاریخ فشرده ی شاهنشاهی هخامنشی 550-330 پیش از میلاد

ایران باستان: تاریخ فشرده ی شاهنشاهی هخامنشی 550-330 پیش از میلاد

مت واترز

هدف از این کتاب مروری دقیق بر تاریخ شاهنشاهی ایران هخامنشی (حدود 550-330 پیش از میلاد) است که در ارت