۲۷۶۷
۰
۱۳۸۴/۷/۲۳
اطلس الحديث النبوي ، اماکن و اقوام

اطلس الحديث النبوي ، اماکن و اقوام

پدیدآور: شوقي ابوخليل

معرفی کتاب

مدتي

مدتي است تب گرد آوري کتاب هاي اطلس در زمينه موضوعات اسلامي در کشورهاي عربي بالا گرفته است. موضوعات گوناگوني در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد. از جمله مواردي که مي توان نام برد، اطلس قرآن، اطلس خليفه اول، اطلس خليفه دوم و اطلس حديث نبوي است. مزيت اين نوع اطلس ها اين است که فرد هم مي تواند به نوعي جغرافياي تاريخي موضوع مورد نظر را مرور کند و هم به مصاديق جغرافياي آنچه در متون اسلامي آمده، پي ببرد. افزون بر آن، چون تعيين مکان شده، ترسيم آن در ذهن راحت تر است و بدين ترتيب يادگيري آن آسان تر مي شود. اما از همه مهم تر، مشخص شدن بعضي از مناطق از بين رفته و يا از يادها رفته مي باشد. آنچه در اين جا بايد به آن توجه داشت، آن است که چون زاويه ديد سنيانه است به تبع بسياري از مکان ها و موضوعاتي که به گونه اي مرتبط با شيعه مي شود، خود به خود به دست فراموشي سپرده مي شود و گو اين که در اين زمينه نيز ما بايد پس از عرب ها شروع به کار کنيم. اما به هر حال بايد شروع  کرد و اطلس هاي گوناگون که با مذاق شيعي ما سازگار باشد تهيه شود که بدون شک با اقبال بسياري روبه رو خواهد شد و اگر با استنادات محکم کار شود بعضي از ساخته و پرداخته هاي گزافه گويان را از بين مي برد. اطلس احاديث نبوي (ص)، اطلس امير المومنين (ع) و اطلس امام حسين (ع) از جمله مواردي است که براي شروع کار راحت تر و بهتر است. به هر حال آنچه در ذيل مي آيد، اطلس حديث نبوي است که شوقي ابوخليل آن را جمع آوري کرده است. وي همان گونه که خود گفته است، اين اطلس را بر اساس احاديث نبوي از صحاح شش گانه اهل سنت جمع کرده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وي پس از مقدمه، ابتدا به معرفي مولفان ششگانه صحاح اهل سنت پرداخته است و سير تاريخي زندگي آنها را با نقشه اي جغرافيايي بيان کرده است. مولف سپس به معرفي مکان ها و بعضي مفاهيمي پرداخته که يا در متن احاديث نبوي موجود است و يا اين که خود مولفان صحاح در کتاب هاي خود به آنها اشاره کرده اند. حوادث، طوايف و اماکن از جمله موضوعاتي است که در اين کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است.

مکان ها ابتدا بر اساس منابع کهن اسلامي و سپس مکان امروزي آن مشخص شده است. عکس بعضي از اماکني که قديمي شده در کنار صفحات موجود است و شگفت آن که از دست سلفيان جان سالم به در برده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

اعظم فولادی پناه، مهشید کبیری

پژوهش حاضر در تلاش است با وجود گستردگی محدوده ی زمانی تحقیق (1399-1361ق) علاوه بر بهره مندی از کتب پ

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب