۸۸۲
۰
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
تاریخ طنز ادبی ایران(دو جلدی)

تاریخ طنز ادبی ایران(دو جلدی)

پدیدآور: جواد مجابی ناشر: نشر ثالثتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهران

خلاصه

پژوهش حاضر مجموعه ای است دو جلدی که از متون اسطوره و اندرزنامه ها و تمثیل های باستانی آغاز می کند و مخاطبان را دوران به دوران به نظارۀ انتقادهای شکاکان خیره سری می نشاند که حربه شان تردید و شوخی است.

معرفی کتاب

در برابر این پرسش که آیا ما مردم شوخ طبعی هستیم، پاسخ بی شک آری است. نمونه های باقی مانده از دو هزار و پانصد سال پیش به این طرف نشان می دهد ما نیز مانند بسیاری از فرهنگ های جهان شوخی های مختص به خود را داشته ایم. نوع شوخی و هدف ساختن و رواج شوخی ها و پذیرش آن می تواند از فرهنگی تا فرهنگ دیگر، در هر کشوری متفاوت باشد. 

کتاب حاضر از متون اسطوره و اندرزنامه ها و تمثیل های باستانی آغاز می کند و مخاطبان را دوران به دوران به نظارۀ انتقادهای شکاکان خیره سری می نشاند که حربه شان تردید و شوخی است.

اولین دشمنان برده داری یا تبعیض نژادی، نخست در اصالت این نظم های ناانسانی شک کرده و به آن خندیده اند و راجع به آن مضمون کوک کرده اند بعد کار به انتقاد و پیشنهاد و مبارزه با نظم های آهنین چندین هزار ساله رسیده است، و این طوفان خنده های خان و مان برانداز ادامه دارد.

فهرست مطالب دو جلد:

فصل اول: نگاهی به پیشینه

فصل دوم: تمثیل های باستانی

فصل سوم: شوخی های عوام و خواص

فصل چهارم: زندگی با هجو زندگی

فصل پنجم: حرکت شعر به سوی مردم

فصل ششم: قلمرو طنز سنایی

فصل هفتم: عطار به روایت شوریدگان و دیوانگان

فصل هشتم: جمهوری خبر، جمهوری تأمل

فصل نهم: انتقاد اجتماعی

فصل دهم: طنز آزرمگین نظامی، هزل ناسازوار خاقانی

فصل یازدهم: آموزگار توده و هزل تعلیمی

فصل دوازدهم: طنز مستور در فصاحت

فصل سیزدهم: عبید به روایت خودش

فصل چهاردهم: حافظ عصیان می کند

scan00027.jpg

 

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

فیروزآباد؛ تاریخ و فرهنگ

فیروزآباد؛ تاریخ و فرهنگ

روح انگیز کراچی

بی گمان شناخت گذشته ی فرهنگی، محصول دانش و درک همه جانبه ای از تجربه های پیشینیان است، تا انسان امرو

فداکاری در راه وطن

فداکاری در راه وطن

محمد علی میهن پورسیاح

گوشه هایی از نهضت مهاجرت،در فاصله ی ربیع الثانی ۱۳۳۴ تا ۱۲جمادی الثانی ۱۳۳۵ ه.ق و چگونگی شکل گیری یک