۹۱۲
۰
۱۳۹۵/۱۱/۲۱
حروفیه؛ تاریخ و عقاید

حروفیه؛ تاریخ و عقاید

پدیدآور: شهزاد بشیر ناشر: نشر علم تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: محمدرضا مرادی طادی مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب پیش رو درباره ی یکی از تأثیر گذارترین جنبش های مذهبی- اجتماعی است که در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی در قرن هشتم هجری و اکثرا در مناطق شمالی و شمال شرقی ایران رخ داده و دامنه ی تأثیر و گسترش آن تا فراسوی مرزهای ایران دیروز و امروز و حتی تا دوران معاصر نیز کشیده شده است.

معرفی کتاب

فضل الله استرآبادی (وفات 1394م) یک رهبر مذهبی اسلامی بود که باور داشت جهان دارای غایتی است و این که او به عنوان آخرین پیام آور الهی برای بشریّت منصوب شده است. او مدعی بود که وحی الهی را بی واسطه دریافت کرده لذا همدوش پیامبرانی چون موسی، عیسی و محمد (ص) است. این وحی ها در رویاهایی عظیم بر او وارد شده و به او توانایی بی بدیل تفسیر رویاهای دیگر و فهم زبان تمامی انسان ها و حیوانات را بخشیده است. پیروانش می اندیشیدند که او استاد مسلّم تمامی فنون تعبیر (رویا) است، و بنا بر همین ویژگی به او به چشم تجلّی خداوند در کالبد انسانی می نگریستند.

تجسّد الهی باوری افراطی در بستر عقاید اسلامی است و خوانندگانی از این کتاب اگر از پیش با اسلام آشنا باشند ممکن است بیندیشند که پس فضل الله و پیروانش شایستگی یک مسلمان را ندارند. امّا در برابر چنین قضاوتی بایستی مقاومت کرد. تمام بخش های کتاب های فضل الله نشانگر آن است که او خود را یک مسلمان فرض می کرده، اما در عین حال او احساس می کرده که برگزیده شده تا ماموریت محمد (ص) را با تفسیر غایی و صریح قرآن و متون مقدس پیشین تکمیل کند. اگرچه مقبول است که چرا مسلمانانی که دعاوی فضل الله را قبول نداشتند به او به چشم یک متخلف می نگریستند اما، از منظری تاریخی، ما بایستی به داستان او با دیده ی احترام بنگریم، چرا که نشانی از تنوع و گوناگونی درونی (تمدن) اسلام است. باورهای افراطی او در زمانه ی فعالیت هایش، به عنوان بخشی از بافت اسلامی، تاریخی دراز دامن دارد. او یک منطق پیچیده ی نوین برای این گزاره، که خداوند می تواند خودش را در جهان مادی متجلی کند، فراهم کرده بود، که با او توانایی برانگیختن خیل عظیمی از مردم را داده بود تا عقایدش را بسان تصویر راستین اسلامی بپذیرند. تصویری که او ارائه می کرد را بایستی همچون نسخه ای از اسلامی بنگریم که برای زندگی مسلمانان دوره ی سده های میانه ی متأخر جایگزینی حیاتی بود.

فهرست مطالب کتاب:

فصل 1: زندگی اولیه

فصل 2: روشنگری

فصل 3: مرگ

فصل 4: انسان و کیهان

فصل 5: آخرالزمان، زبان و رستگاری

فصل 6: حرف و خلفا

فصل 7: میراث

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

امین آفتاب (مقالات نخستین همایش بزرگداشت عبدالسلام اباصلت هروی)

امین آفتاب (مقالات نخستین همایش بزرگداشت عبدالسلام اباصلت هروی)

نویسندگان

جهت بزرگداشت مقام او، در اردیبهشت 1391 همایشی برگزار شد که کتاب فوق مجموعه مقالات آن همایش است.

درسگفتارهایی دربارۀ فلسفۀ تاریخ

درسگفتارهایی دربارۀ فلسفۀ تاریخ

میخائیل پاپوف

موضوع کتاب حاضر، فلسفۀ تاریخ به معنای به کار بردن فلسفه برای درک بهتر تاریخ است که توسط پروفسور میخا