۶۵۴
۰
۱۳۹۵/۱۲/۶
تاریخ امپراتوری عثمانی

تاریخ امپراتوری عثمانی

پدیدآور: محمدتقی امامی خویی ناشر: سمتتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

اثر حاضر به قلم یکی از استادان برجستۀ عثمانی شناس ایران، در قالب متنی درسی، با تأکید بر محورهای اصلی و اساسی، می کوشد تصویری جامع از تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی دولت عثمانی ارائه کند.

معرفی کتاب

عثمانی یکی از امپراتوری های بزرگ تاریخ است که نزدیک به هفت قرن به نحوی در حوادث مهم دنیا و به خصوص دنیای اسلام مؤثر بوده است. این امپراتوری بنیان خود را از اواخر قرن سیزدهم از یک حکومت کوچک محلی مرزنشین با فلسفۀ غزا و جهاد آغاز و تا مرزهای وین پیشروی کرد؛ ولی از قرن شانزدهم به علل گوناگونی چون رنسانس و تحولات دنیای غرب و هماهنگ نشدن عثمانی با این تحولات، شکست مداوم در جنگ ها، به دست نیاوردن غنایم، سرمایه گذاری نکردن در یک اقتصاد بنیادی و همچنین به علت عادت کردن به غنایم سادۀ غزا و جهاد، توقفش آغاز شد.

در این کتاب سعی شده است به عوامل شکل گیری، توسعه، توقف و فروپاشی این امپراتوری پرداخته شود. چراکه شناخت دولت عثمانی به عنوان طولانی ترین سلطنت اسلامی از جهات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی حائز اهمیت است. فهم تاریخ اسلام میانه و معاصر بدون توجه عمیق و جدی به تحولات عثمانی می توان گفت غیر ممکن است. ضمن اینکه فهم و درک صحیح و عمیق از تاریخ ایران نیز بدون توجه به مهم ترین همسایۀ غربی آن یعنی عثمانی (ترکیه)، که در قرون متمادی دارای مناسبات مختلف خصمانه و دوستانه بوده اند و مثبت و منفی بر تحولات و تغییرات جوامع یکدیگر اثر گذاشته اند، امری است محال. 

اثر حاضر به قلم یکی از استادان برجستۀ عثمانی شناس ایران، در قالب متنی درسی، با تأکید بر محورهای اصلی و اساسی، می کوشد تصویری جامع از تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی دولت عثمانی ارائه کند.

فهرست مطالب:

فصل اول: آناتولی از ورود سلجوقیان تا تشکیل دولت عثمانی

فصل دوم: تشکیل دولت عثمانی (از تأسیس تا اقتدار)

فصل سوم: دولت عثمانی در دورۀ رکود و توقف

فصل چهارم: عصر اصلاحات

فصل پنجم: جنگ جهانی اول و فروپاشی

فصل ششم: تشکیلات اداری، نظامی و علمی

فصل هفتم: فرهنگ، هنر و ادبیات

فصل هشتم: تحولات فکری

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

با کاروان صفا - گزارش حج 1382

با کاروان صفا - گزارش حج 1382

رسول جعفريان

ثبت وقايع و رخدادهاي مربوط به برگزاري حج در سال 1382 هدف اصلي در تدوين اين اثر 600 صفحه اي بوده که ب

جنات عدن/عبدی بیگ شیرازی

جنات عدن/عبدی بیگ شیرازی

عبدی بیگ شیرازی

کتاب حاضر بر اساس تصاویر نسخه خطی موجود در مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 2425 ب