۷۳۹
۰
۱۳۹۵/۱۲/۶
تاریخ امپراتوری عثمانی

تاریخ امپراتوری عثمانی

پدیدآور: محمدتقی امامی خویی ناشر: سمتتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

اثر حاضر به قلم یکی از استادان برجستۀ عثمانی شناس ایران، در قالب متنی درسی، با تأکید بر محورهای اصلی و اساسی، می کوشد تصویری جامع از تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی دولت عثمانی ارائه کند.

معرفی کتاب

عثمانی یکی از امپراتوری های بزرگ تاریخ است که نزدیک به هفت قرن به نحوی در حوادث مهم دنیا و به خصوص دنیای اسلام مؤثر بوده است. این امپراتوری بنیان خود را از اواخر قرن سیزدهم از یک حکومت کوچک محلی مرزنشین با فلسفۀ غزا و جهاد آغاز و تا مرزهای وین پیشروی کرد؛ ولی از قرن شانزدهم به علل گوناگونی چون رنسانس و تحولات دنیای غرب و هماهنگ نشدن عثمانی با این تحولات، شکست مداوم در جنگ ها، به دست نیاوردن غنایم، سرمایه گذاری نکردن در یک اقتصاد بنیادی و همچنین به علت عادت کردن به غنایم سادۀ غزا و جهاد، توقفش آغاز شد.

در این کتاب سعی شده است به عوامل شکل گیری، توسعه، توقف و فروپاشی این امپراتوری پرداخته شود. چراکه شناخت دولت عثمانی به عنوان طولانی ترین سلطنت اسلامی از جهات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی حائز اهمیت است. فهم تاریخ اسلام میانه و معاصر بدون توجه عمیق و جدی به تحولات عثمانی می توان گفت غیر ممکن است. ضمن اینکه فهم و درک صحیح و عمیق از تاریخ ایران نیز بدون توجه به مهم ترین همسایۀ غربی آن یعنی عثمانی (ترکیه)، که در قرون متمادی دارای مناسبات مختلف خصمانه و دوستانه بوده اند و مثبت و منفی بر تحولات و تغییرات جوامع یکدیگر اثر گذاشته اند، امری است محال. 

اثر حاضر به قلم یکی از استادان برجستۀ عثمانی شناس ایران، در قالب متنی درسی، با تأکید بر محورهای اصلی و اساسی، می کوشد تصویری جامع از تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی دولت عثمانی ارائه کند.

فهرست مطالب:

فصل اول: آناتولی از ورود سلجوقیان تا تشکیل دولت عثمانی

فصل دوم: تشکیل دولت عثمانی (از تأسیس تا اقتدار)

فصل سوم: دولت عثمانی در دورۀ رکود و توقف

فصل چهارم: عصر اصلاحات

فصل پنجم: جنگ جهانی اول و فروپاشی

فصل ششم: تشکیلات اداری، نظامی و علمی

فصل هفتم: فرهنگ، هنر و ادبیات

فصل هشتم: تحولات فکری

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

اصفهان عصر صفوی، سبک زندگی و ساختار قدرت: خوانشی دیگر از شرایط اجتماعی - سیاسی دوره صفویه

اصفهان عصر صفوی، سبک زندگی و ساختار قدرت: خوانشی دیگر از شرایط اجتماعی - سیاسی دوره صفویه

زهره روحی

درباره ی سبک و شیوه ی زندگی مردم اصفهان در طی مدتی که این شهر پایتخت صفویان بود، و همچنین اصلاحات سی

زندگی نامه ی حاج محمد حسن کمپانی، امین دارالضرب

زندگی نامه ی حاج محمد حسن کمپانی، امین دارالضرب

شیرین مهدوی

این نوشته، داستان حاج محمدحسن امین الضرب، برجسته ترین بازرگان عصر قاجار، به ترتیب زمانی است. نویسنده

منابع مشابه بیشتر ...

آه از این راه: خاطرات و مبارزات آیت الله شیخ محمد خالصی زاده

آه از این راه: خاطرات و مبارزات آیت الله شیخ محمد خالصی زاده

مرکز اسناد امام خالصی در لبنان

نوشتار حاضر ترجمه کتاب خاطرات مرحوم آیت الله شیخ محمد خالصی زاده است. نیمی از این کتاب مربوط به اوضا

پنج رساله سیاسی از دوره قاجار

پنج رساله سیاسی از دوره قاجار

نویسندگان

از روزگار قاجاریه رساله های بسیاری در نقد اوضاع سیاسی، اجتماعی و ضرورت اصلاحات و نوسازی برجای مانده