۱۱۵۶
۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۳
سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی

سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی

پدیدآور: الهام ملک زاده ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهران

خلاصه

بررسی روند تغییرات حرفۀ مامایی و جستجوی علل مؤثر در این تغییرات به همراه تحلیل نقش و پایگاه اجتماعی این حرفه در عصر قاجار و پهلوی از مباحث مطرح در کتاب حاضر است. ضمن اینکه در مقایسه با وجوه قوت و ضعف قابلگی سنتی و مامایی مدرن، به مباحث مربوط به خلاءهای موجود و راه های برون رفت از مشکلاتی که بر سر راه زنان قرار داشت، نیز توجه شده است.

معرفی کتاب

یکی از مباحث در خور توجه در مطالعات تاریخ اجتماعی، بررسی سیر تکوین و تطور مشاغل و ارزیابی نقش و پایگاه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل است. در این میان، حرفۀ مامایی از آن دسته مشاغلی است که در پژوهش های اجتماعی کمتر بدان توجه شده است. مطالعات اجتماعی تاریخ ایران بیانگر قدمت این حرفه و به ویژه انحصار آن در میان زنان است که به  تدریج تحت تأثیر عوامل متعددی، تحولاتی پیدا کرد. افزایش مرگ و میر کودکان و مادران نیز توجه دولت ها را به سیاست گذاری جدّی در این حوزه جلب کرد. در این کتاب تلاش شده است حرفۀ قابلگی و آن چه به طور مستقیم به بهداشت و سلامت زنان بستگی دارد بررسی و پایگاه اجتماعی حرفۀ قالبگی و ارتقای آن از حرفه ای سنتی و تجربی در بهداشت و درمان مردم به حرفه ای علمی و متکی بر تازه ترین یافته های دانش پزشکی تبیین شود. البته از این رهگذر، تاریخ پزشکی ایران از دورۀ باستان تا عصر حاضر و وضعیت بهداشت زنان و قابلگی نیز مرور می شود. همچنین، تحولات جهانی و تأثیر آن بر اوضاع بهداشت زنان پس از انقلاب مشروطه و دگرگونی های پزشکی نوین در ایران و اثر آن بر حرفۀ قابلگی نیز ارزیابی می شود. محدودۀ زمانی این پژوهش، دورۀ قاجاریه و پهلوی اول است. اسباب و علل مؤثر در تحول حرفۀ مامایی در این دو دوره، که در حقیقت دوران گذار ایران از سنت به مدرنیته است، مدّ نظر قرار می گیرد و به ویژه سیاست های حکومت رضاشاه، حکومتی مستبد و تمامیت خواه و در عین حال مقتدر و مصمم به دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، بررسی می شود. اینکه چه رویکردی در این زمینه  پیش گرفته شد که مقاومت قابله های سنتی را در برابر روند رو به رشد و گسترش مامایی مدرن در هم شکست. افزون بر این، تأسیس نهادهایی همچون بنگاه حمایت از مادران و نوزدان، زایشگاه ها و شیرخوارگاه ها و تشکل های صنفی در زمینۀ حرفۀ مامایی و تقویت فعالیت های اجتماعی در خلال بحث های آموزش حرفۀ مامایی و راه اندازی مؤسسات مربوط به بهداشت و درمان زنان نیز اشاره می شود و نقش حکومت در چگونگی فعالیت این کانون ها با تکیه بر اسناد و مدارک منتشر شده و منتشر نشده بیان خواهد شد.

فهرست مطالب:

فصل اول: مروری بر تاریخ حرفۀ مامایی در جهان

فصل دوم: مروری بر تاریخ پزشکی و مامایی  در ایران از دوران باستان تا دورۀ پهلوی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفر در تصوف و عرفان

سفر در تصوف و عرفان

ناصر محسنی نیا - اکرم علی بخشی

«سفر» در فرهنگ اسلامی و ادبیات دینی و عرفانی جایگاه بلندی دارد. نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند تا بخش

جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه (سال 1347)

جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه (سال 1347)

جواد صفی نژاد

کتاب حاضر سند بی بدیلی برای شناخت زندگی پویای عشایر در دهه 1340 و پایه ای برای شناخت مسیر تحولات اجت

دیگر آثار نویسنده

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

الهام ملک زاده

زندگی نامه نویسی سبکی از نوشتار بر پایه ی واقعیت و با استفاده از اسناد و مدارک، خاطرات و شواهد موجود