۳۴۹
۰
۱۳۹۶/۱/۳۰
بررسی تاریخی اندیشۀ تفویض ولایت تکوینی در دورۀ معصومان (ع)

بررسی تاریخی اندیشۀ تفویض ولایت تکوینی در دورۀ معصومان (ع)

پدیدآور: حمید رضا مقیمی اردکانی ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رح)تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: قم

خلاصه

برخی که امامان(ع) را تنها "علمای ابرار اتقیا" می دانند، دیدگاه امروزی شیعه را دربارۀ امامان(ع) برداشتی اصلاح شده از تفویض امور خلق از خدای اعظم به خدای عظیم دانسته اند. در این نوشته آمده است: امامان، هم زمان با نفی تفویض خلق، رزق، حیات و ممات مخلوقات به خود، مقامات تکوینی نظیر انجام معجزات و کرامات را نیز به اثبات می رسانده اند.

معرفی کتاب

جایگاه و ویژگی های امامان معصوم (ع) از زمان خود آن بزرگواران مورد اختلاف بوده است. عموم شیعیان، امامان را دارای علم لدنی و توانا بر انجام معجزات می دانسته اند. در مقابل این دیدگاه، عده ای راه افراط پیموده اند، و عده ای راه تفریط؛ عده ای غالی شده اند و عده ای مقصر. از همین رو، اهمیت این مسئله از بحثی علمی و تاریخی بسی فراتر رفت. این پژوهش به شیوۀ بررسی تاریخی اندیشۀ تفویض امر خلق، رزق، احیا و اماته به امامان معصوم(ع) در این زمینه انجام شده است. در حقیقت کتاب پیش روی، پژوهشی است که در قلمرو تاریخ کلام اسلامی به صورت عام، و تاریخ اعتقادات شیعی به صورت خاص نگارش یافته است. هدف اصلی نویسنده تبیین و توصیف دیدگاه عموم شیعیان دربارۀ جایگاه تکوینی امام، استخراج و تبیین دیدگاه های ائمه (ع) در باب مقامات تکوینی خود، و نشان دادن اینکه امامان و پیروان ایشان ائمه (ع) را والاتر و بالاتر از «علمانی ابرار اتقیا» می دانستند ولی در عین حال در مقابل عقیدۀ تفویض بالجملۀ امور به امامان (ع)، سخت موضع می گرفتند.

از نوآوری های این تحقیق، بررسی عقیدۀ هجده نفر از اصحاب امامان است که در نفی غلو و تفویض نگارش هایی داشته اند. در این بررسی ها روشن شده است که ایشان با اینکه اندیشه های غلات و مفوضه را رد می کرده اند، اما همچون دیگر شیعیان، جایگاه امامان را بسی والاتر از «علمای ابرار اتقیا» می دانسته اند.

مطالب این کتاب حاوی چهار فصل است که اهم عناوین آن را از نظر می گذرانیم:

فصل اول: موشکافی های مفهومی است که در قالب واژه شناسی، تاریخچه و ضرورت بحث دربارۀ تفویض ارائه مطلب نموده است.

فصل دوم: مسئله تفویض را از زمان پیامبر(ص) تا زمان امام باقر(ع) مورد بررسی قرار داده است. 

فصل سوم: به مباحث مربوط به شروع و گسترش عقیدۀ تفویض از زمان امام باقر(ع) تا زمان امام رضا(ع) پرداخته است. 

فصل چهارم: مباحثات کلامی و مقابلۀ فیزیکی زمان امام رضا(ع) تا پایان غیبت صغرا، را بیان نموده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حکمت هنر اسلامی

حکمت هنر اسلامی

نویسندگان

در هنر به کاربردن حکمت یعنی درک این حقیقت که هر اثر هنری باید طبق قوانینی که بر موادی که آن اثر از آ

نقد ادله ی خلافت

نقد ادله ی خلافت

نجم الدین طبسی

این کتاب ضمن بیان مهم ترین ادله ی قرآنی و روائی اهل سنت در اثبات خلافت خلفا، استدلالات قرآنی ایشان ر

منابع مشابه بیشتر ...

شیعیان متقدم: جستارهایی در تبار اجتماعی شیعه تا پایان قرن چهام هجری

شیعیان متقدم: جستارهایی در تبار اجتماعی شیعه تا پایان قرن چهام هجری

محمدحسین افراخته

تاریخ تشیع در پنج قرن اول را می توان مهم ترین دوران شیعه قلمداد نمود. تشیع در این دوران به عنوان یک

سفرنامه عتبات: گزارشی مبسوط از بیماری وبا در ایران و عراق(4 رمضان 1321 تا 16 صفر 1322)(10 شوال 1322 تا 23 صفر 1323)

سفرنامه عتبات: گزارشی مبسوط از بیماری وبا در ایران و عراق(4 رمضان 1321 تا 16 صفر 1322)(10 شوال 1322 تا 23 صفر 1323)

حسین خان مهاجرانی (شجاع السلطان همدانی)

سفرنامه به ویژه سفرنامه های مربوط به عتبات عالیات، به عنوان کانون های مقدس شیعیان و دیگر مسلمانان، ا