۹۱۴
۰
۱۳۹۶/۲/۸
ایران و خوارج در قرون دوم و سوم هجری

ایران و خوارج در قرون دوم و سوم هجری

پدیدآور: حسن احمدیان مقدم ناشر: چکامه بارانتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: کرج

خلاصه

تاریخ ایران، در اوایل دوره اسلامی، از مقاطع حساسی برخوردار است. در این دوره یکی از جریانات تاریخی که ایران را تحت تأثیر خود قرار داد، ظهور خوارج است. در این کتاب به فعالیتهای خوارج در قرون دوم و سوم در ایران و تقابل آنان با خلفای عباسی و حکومت های نیمه مستقل ایرانی پس از اسلام ایران با خوارج پرداخته می شود.

معرفی کتاب

اوضاع و احوال ایران در قرون نخستین هجری متأثر از ورود اعراب مسلمان به ایران و حاصل برخورد دو نظام اجتماعی و دو فرهنگ و آیین متفاوت بود. تاریخ سرزمین ایران، در اوایل دوره اسلامی، از مقاطع حساسی برخوردار است. در این دوره یکی از جریانات تاریخی که ایران را تحت تأثیر خود قرار داد، ظهور خوارج است. شورش خوارج که یکی از جریان های مؤثر در تحرکات دنیای اسلام در قرون اولیه محسوب می شود به دلایل مختلف سیاسی، مذهبی، در نخستین نیممه قرن اول با پراکنده شدن آنان در نقاط مختلف قلمرو اسلامی، پس از جنگ نهروان، با هوادارنی از میان غیر عرب همراه گردید. آنان به پشتوانه این نیروهای جدید بود که حدود سه قرن چهره نظامی خود را حفظ نمودند و قیام های گسترده ای را علیه خلفای اموی - عباسی ترتیب دادند. از مهم ترین قیام های خوارج در قرن دوم هجری، قیام حمزة بن آذرک است که منجر به بروز مشکلاتی در حکومت خلفای عباسی در زمان هارون الرشید شد. در این کتاب به فعالیت های خوارج در قرون دوم و سوم در ایران و تقابل آنان با خلفای عباسی و حکومت های نیمه مستقل ایرانی پس از اسلام ایران با خوارج پرداخته می شود. در فصل اول، رشد و تکوین، خاستگاه و منشأ اجتماعی خوارج، فرقه ها، عقاید، و نقش آن ها در تاریخ اسلام پس از جنگ نهروان ارائه می شود. فصل دوم به بررسی وضعیت جامعه ایران در مواجهه با اعراب مسلمان در قرون اولیه هجری، شورش های خوارج عراق، و اوضاع ایشان در زمان جانشینان معاویه می پردازد. در فصل سوم، چگونگی ورود خوارج به سیستان و گسترش نفوذ آنان در زمینه های جغرافیایی و سیاسی و در بعد اجتماعی و اقتصادی، همچنین پیامدهای حضور خوارج و حاکمیت شان در این منطقه بیان می شود. فصل چهارم قیام های خوارج در دوره ی خلافت هارون الرشید را معرفی می کند. در فصل پنجم، قیام حمزة بن آذرک، پیامد خروج وی و عقاید او بررسی می شود. فصل ششم به بیان تقابل خوارج با حکومت های طاهریان و صفاریان، فتح نیشابور و انقراض طاهریان، محاربه ی یعقوی لیث صفاری با خلیفه عباسی و سرانجام خوارج می پردازد.  

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

جمهوری تاجیکستان پاره ی تن ایران

جمهوری تاجیکستان پاره ی تن ایران

نویسندگان

پیوستن تاجیکستان همچون پاره ای از تن ایران به پیکره ی ایران زمین، آرزوی دیرین هر دو سو بوده است. فرا

زنان در تاریخ اروپا از قرون وسطی تا امروز

زنان در تاریخ اروپا از قرون وسطی تا امروز

گیز لابوک

نوشتار حاضر به روشی نسبتا ساده و خواندنی، شرایط و موقعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی زنان را در ت

منابع مشابه

اسلام وحدت مبانی کثرت ظهور

اسلام وحدت مبانی کثرت ظهور

نویسندگان

کتاب پیش رو برگردان فارسی شش مجلد از مجموعه چند جلدی پژوهش بزرگی است با عنوان کلی الاسلام واحدا و مت

افراط گرایی در تاریخ اسلام (مطالعه ی موردی کارنامه ی فکری و سیاسی خوارج)

افراط گرایی در تاریخ اسلام (مطالعه ی موردی کارنامه ی فکری و سیاسی خوارج)

خلیل موحد

نویسنده برای شرح و بسط و تحلیل و داوری درباره ی معارف و عملکرد خوارج ، با کاویدن منابع ها در مآخذ و