۲۵۴۴
۰
۱۳۹۶/۴/۱۹
المشیخة (کنز السالکین)

المشیخة (کنز السالکین)

پدیدآور: خاندان حموئی یزدی ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوبتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

در این کتاب گنجینه ی خطوط و یادگارنامه ی مشاهیر علمی ایران از سال 845 تا 1022 هجری قمری آمده است.

معرفی کتاب

در این کتاب گنجینه ی خطوط و یادگارنامه ی مشاهیر علمی ایران از سال 845 تا 1022 هجری قمری آمده است. مؤلفین کتاب، خاندان حموئی یزدی هستند: نظام الدین اسحاق، نجم الدین محمد، سالک الدین محمد اول، مالک الدین مؤید، سالک الدین محمد دوم. 

کتاب با مقدمه آغاز می شود و سپس مباحثی تحت عنوان؛ جستارهایی در دودمان حمویّه، حموئیان یزد در مشیخه، حموئیان اردکان و شجره نامه ی حموئیان یزد مطرح می گردد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای