۳۰۹۶
۰
۱۳۹۶/۸/۳
شهرهای ایران عصر ایلخانی

شهرهای ایران عصر ایلخانی

پدیدآور: نویسندگان ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهرانتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر، تحقیقی تحلیلی بر نقش وقف در توسعه شهرهای دوران ایلخانی است که در شش فصل ارائه گردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا تأثیر این سنت حسنه بر فرم یابی نه شهر این دوره، مورد مطالعه قرار گیرد. نیل به این هدف، با اتکاء به منابع مکتوب و شواهد ملموس برجای مانده صورت گرفته است.

معرفی کتاب

از آنجائیکه هر اثر معماری نوع تفکر و جهان بینی سازنده خود را به نمایش می گذارد، بافت تاریخی شهرها را می توان به مثابه گنجینه های گرانبهایی از تاریخ و فرهنگ یک ملت به شمار آورد. هر بافت تاریخی اطلاعات مرتبط با روند تکامل و توسعه شهر را سخاوتمندانه در اختیار محققان تاریخ شهرسازی قرار می دهد. روشن است که خوانش و درک سازمان فضایی بافتها و دگرگونیهای آنها، به اندازه فهم سازمان اجتماعی، فرهنگ و معیشت سازندگانشان دشوار است. علی رغم نقش کلیدی وقف در شکل یابی و توسعه بافت شهرهای ایران در دوران ایلخانی، مطالعات هدفمندی در این خصوص به ثبت نرسیده است و اطلاعات پراکنده و مختصری از آثار وقفی ایران به هنگام سیطره مغولان بر این سرزمین در دست است. بدین سبب، در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا تاثیر این سنت حسنه بر فرم یابی و توسعه شهرهای این دوران مورد مطالعه قرار گیرد. در نیل به این هدف، با اتکاء به منابع مکتوب و شواهد ملموس بر جای مانده مرتبط با نه شهر که به روزگار ایلخانان احداث و یا توسعه یافته اند. تأثیر وقف بر بافت تاریخی آنها سنجیده شده است.

نوشتار حاضر، تحقیقی تحلیلی بر نقش وقف در توسعه شهرهای دوران ایلخانی است که در شش فصل ارائه گردیده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: شهرهای ایران از سقوط ساسانیان

فصل سوم: جایگاه وقف در فرم یابی فضاهای شهری عصر ایلخانی

فصل چهارم: معرفی بناها، مجموعه ها و بافت های وقفی

فصل پنجم: بررسی تأثیر وقف در شکل یابی و توسعه شهرهای شاخص عصر ایلخانی

فصل ششم: نتیجه گیری

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه بیشتر ...

معماری خانقاه در خراسان سده ی پنجم

معماری خانقاه در خراسان سده ی پنجم

نویسندگان

معماری خانقاه از مواضع ابهام در تاریخ معماری ایران است؛ چننان که گویی بخشی از حافظه ی معماری ما محو

شکوه هنر قاجار : مجموعه مقالات فرهنگ، هنر و کاشی کاری عصر قاجار

شکوه هنر قاجار : مجموعه مقالات فرهنگ، هنر و کاشی کاری عصر قاجار

جنیفر اسکرس

این نوشتار شامل نه مقاله از یک نویسنده و پژوهشگر اسکاتلندی است که توسط مترجمان این کتاب از منابع مخت

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

ایران در آتش: از حملۀ بلشویک ها به انزلی تا عهدنامۀ 1921 ایران و شوروی (مجموعه ای از اسناد و گزارش ها)

ایران در آتش: از حملۀ بلشویک ها به انزلی تا عهدنامۀ 1921 ایران و شوروی (مجموعه ای از اسناد و گزارش ها)

نویسندگان

اسنادی که در این مجموعه ارائه می شود، اسناد و گزارش هایی است دربارۀ یکی از مهم ترین و پرمخاطره ترین

معماری خانقاه در خراسان سده ی پنجم

معماری خانقاه در خراسان سده ی پنجم

نویسندگان

معماری خانقاه از مواضع ابهام در تاریخ معماری ایران است؛ چننان که گویی بخشی از حافظه ی معماری ما محو