۹۷۷
۲۴۵
۱۳۹۶/۹/۲۱
سفینۀ ترمد

سفینۀ ترمد

پدیدآور: محمد بن یغمور مصحح: امید سروری با همکاری سیدباقر ابطحی ناشر: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب مجموعه ای معتبر و ارزشمند است که نویسندۀ آن در حدود سدۀ 8 ق از میان اشعار 115 شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این نوشتار در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سدۀ 8 ق کتابت شده و تصحیح پیش رو بر اساس آن صورت گرفته است.

معرفی کتاب

این کتاب مجموعه ای معتبر و ارزشمند است که نویسندۀ آن در حدود سدۀ 8 ق از میان اشعار 115 شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این نوشتار در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سدۀ 8 ق کتابت شده و تصحیح پیش رو بر اساس آن صورت گرفته است. در این اثر، نام برخی از شاعران آمده که در منابع دیگر ذکری از آنها نیست و طبعا اشعارشان هم نویافته است. همچنین از شعرای مشهور نیز اشعار و ابیاتی نویافته ثبت شده که در دیوان چاپی آنها نیست. از دیگر ویژگی های مهم این کتاب، وجود ضبط های خوب و مهمی است که در دواوین چاپ شدۀ این شاعران وجود ندارد. 

فهرست مطالب (عناوین اصلی):

1. سبب تألیف

2. محتوا و مضمون

1.2. شاعران این سفینه

2.2. نحوۀ چینش و دسته بندی مضامین و مطالب

3.2. نوشته های محمد بن یغمور

3. معرفی نسخه

1.3. ویژگی های رسم الخطی و زبانی

2.3. میزان اعتبار

سفینۀ ترمد

قسم اول: در توحید باری و  موعظت و نصیحت و تنبیهات

قسم دوم: فی القصاید المختار

قسم سوم: در قصاید مصنوعۀ متفرقه

قسم چهارم: فی الهجا و المطایبة

قسم پنجم: فی المقطعات و هی عشرة اقسام

قسم ششم: فی الغزلیات

قسم هفتم: فی الرباعیات المتفرقه و هی ثمانیة ابواب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجموعه به خط ملاصدرا

مجموعه به خط ملاصدرا

ملاصدرا

نسخه های متعددی به خط مرحوم ملاصدرا شیرازی - اعلی الله مقامه الشریف- به جای مانده، چه آنهایی که تألی

تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی آیات اجتماعی و تاریخی)

تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی آیات اجتماعی و تاریخی)

مجید کافی

محتوای تعدادی از آیات قرآن کریم به توصیف و روایت وقایع اجتماعی گذشته نسبت به زمان ما متمرکز است. این