۲۳۳۴
۰
۱۳۹۶/۹/۲۵
اندیشه های سیاسی اسلام در سده های جدید (اسلام در دولت ملی مدرن)

اندیشه های سیاسی اسلام در سده های جدید (اسلام در دولت ملی مدرن)

پدیدآور: اروین آی. جی. روزنتال ناشر: نشر قومستاریخ چاپ: ۱۳۹۶مترجم: علی اردستانیمکان چاپ: تهران

خلاصه

تا جایی که به اندیشه سیاسی اسلام مربوط می شود، از پروفسور روزنتال(1991-1901)، اسلام شناس و شرق شناس شهیر انگلیسی، سه کتاب مهم به یادگار مانده است. نوشتار حاضر کتاب دوم این نویسنده است که مکمل کتاب نخست اوست. این کتاب به بررسی وجود بحران اندیشمندان مسلمان در دوران مدرن می پردازد و می کوشد تا با تکیه بر روش علمی تاریخ نگاری به بررسی اندیشه های اسلامی در سده های میانی اسلام بپردازد.

معرفی کتاب

چنان که می دانیم، جهان اسلام امروزه دستخوش تحولات زیادی است و جنبش های سیاسی مختلفی در جهان اسلام شکل گرفت است که بعضا از امکانان نظامی قابل توجهی نیز برخوردارند. از یک سو، جنبش های رادیکال و بنیادگرایی وجود دارند که می کوشند به ضرب اسلحه تفسیری کاملا «ناب» از اسلام ارائه دهند و از سوی دیگر، گروه هایی وجود دارند که هوادار برداشت های لیبرالیستی از اسلام هستند. کتاب های فراوانی در این زمینه نوشته شده اند که این پدیده را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده اند. اما شاید آنچه در این میان مغفول مانده است و یا به آن بی توجهی می شود، اندیشه ها و تفکراتی است که رانه ی اصلی این جنبش ها هستند. برای فهم آن ها به ناچار باید به عقب بازگشت و به بررسی سیر تکوین و شکل گیری آن ها پرداخت. مهم ترین بخش این اندیشه ها در سده های میانه قرار دارد و بسیاری از جنبش های اسلامی معاصر آبشخور فکری خود را از آن می گیرند. روزنتال از معدود پژوهش گرانی است که می کوشد با تکیه بر روش علمی تاریخ نگاری به بررسی اندیشه های اسلامی در سده های میانی اسلامی بپردازد. اگرچه کتاب حاضر عمدتا بر سده ی بیستم  تمرکز دارد و می کوشد شمایی بالنسبه دقیق از جریان های فکری در جهان اسلام ارائه دهد، اما به طور منظم سعی می کند آن ها را در پرتو میراث سده میانه ای اسلام و مواجه ی این جریان ها به جهان مدرن توضیح دهد. این امر ماهیتی ممتاز و کم نظیر به کتاب حاضر بخشیده است. از سوی دیگر چون در شرایط کنونی، جهان اسلام به طور اعم و ایران به طور اخص، بیش از هرچیز به تفسیر عقلانی و متناسب با اقتضائات جهان مدرن از دین نیازمند است، رجوع به آثار افرادی مانند روزنتال و بررسی انتقادی آن ها بدون تردید می تواند به ما کمک بسیار زیادی کند. بنابران اهمیت کتاب حاضر را باید در همین نکته جست و جو کرد که به وجود بحران بحران اندیشمندان مسلمان در دوران مدرن می پردازد.

بخش 1: اسلام معاصر در بحران و گذار

بهر نخست

فصل اول: وضع بشری

فصل دوم: بنیان های کلاسیک

بهر دوم: اسلامی یا مدرن؟

فصل سوم: اسلام و ناسیونالیسم ترک

فصل چهارم: له یا علیه خلافت

فصل پنجم: اسلام و ناسیونالیسم عرب

فصل ششم: دولتی اسلامی برای پاکستان؟

فصل هفتم: علال الفاسی: آمیزه ای از اسلام و ناسیونالیسم عرب

بخش 2: اسلام و دولت ملی مدرن

بهر نخست: مسائل مربوط به قانون اساسی (شریعت)

فصل هشتم: جمهوری اسلامی پاکستان

فصل نهم: اسلام در مالاریا

فصل دهم: ملاحظاتی درباره ی اسلام در ایران و ترکیه

فصل یازدهم: اسلام در تونس و مراکش

فصل دوازدهم: اصلاح قوانین

فصل سیزدهم: رهایی زنان

بهر سوم: جایگاه اسلام در آموزش ملی

فصل چهاردهم: اسلام و آموزش در پاکستان

فصل پانزدهم: اسلام و آموزش عربی ملی در تونس و مراکش

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

دیگر آثار نویسنده

اندیشه سیاسی اسلام در سده های میانه (طرح مقدماتی)

اندیشه سیاسی اسلام در سده های میانه (طرح مقدماتی)

اروین آی. جی. روزنتال

نوشتار حاضر ، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی و سیر تحول تفکر اسلامی در طی ادوار میانه را در پرتو واژگان