۲۶۰۱
۰
۱۳۹۶/۹/۲۹
تحولات تاریخی و جغرافیایی بلوچستان از ظهور صفویه تا سقوط قاجاریه ( 1344-907 ق)

تحولات تاریخی و جغرافیایی بلوچستان از ظهور صفویه تا سقوط قاجاریه ( 1344-907 ق)

پدیدآور: مریم ابراهیمی ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

این پژوهش در خصوص یکی از ایالات های مهم، واقع در جنوب شرقی ایران است، که از دوره افشاریه، نام بلوچستان یافت و آن زمان بخشی از ایالت کرمان محسوب می شد. این سرزمین از ایام کهن بخشی از فلات ایران و بخش مهم و جدایی ناپذیری از کل ایران بزرگ بوده است. ساکنین آن در طول تاریخ، با حفظ روحیات و اخلاق ایرانی و آریایی خود بر ایرانی بودن خود بالیده اند و همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ایفاء نقش کرده اند. تحقیق حاضر وضعیت این منطقه را در فاصله سال های 907 تا 1344 قمری بیان می کند و دلایل جدایی و تجزیه بلوچستان را در دوران حاکمیت سلسله قاجاریه بررسی می نماید.

معرفی کتاب

در تمامی سده نوزدهم و تا اواسط سده بیستم میلادی صیانت از هندوستان در برابر رقبای اروپایی و دولت های پیرامونی هند اهمیت راهبردی برای انگلیس داشت و سیاست های آن کشور در حفاظت از هند، بر ایجاد حکومت های محلی حایل همسو با آن کشور، تضعیف حاکمیت حکومت مرکزی قاجار بر ایالت های شرقی و تجزیه بلوچستان بود.  واضح است که در تجزیه و جدایی بلوچستان قدرت های جهانی به خصوص انگلیسی ها نقش داشتند، و رقابت های دولت های روسیه و انگلیس مهمترین عامل  موثر در این «امر بزرگ» بود.

این پژوهش در خصوص یکی از ایالت های مهم، واقع در جنوب شرقی ایران است، که از دوره افشاریه نام بلوچستان یافت و در دوره مورد بحث، بخشی از ایالت کرمان محسوب می شد. این سرزمین از ایام کهن بخشی از فلات ایران و بخش مهم و جدایی ناپذیری از کل ایران بزرگ بوده است. ساکنین آن در طول تاریخ، با حفظ صفات، روحیات و اخلاق ایرانی و آریایی خود بر ایرانی بودن خود بالیده اند و همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ایفاء نقش کرده اند.

سلسله قاجاریه سیاست واحد و مشخصی در جنوب شرقی ایران نداشت. جنگ های طولانی با روس و مناقشات با عثمانی همراه با آشوب داخلی، ضعف اقتدار حاکمیتی و وابستگی برخی رجال  قاجاری به بیگانگان توأم با کم اطلاعی و بی خبری آنان از سیاست ههای جهانی و رقابت های استعماری باعث  ناتوانی در اعمال قدرت در جنوب شرق ایران و نهایتا ناگزیری آنان به مماشات و تمکین در قبال فشار انگلیس در تعیین مرزها و جدایی  بلوچستان گردید.

طوایف بلوچ با احساس تعلق کامل به ایران و سرزمین اباء و اجدادی خود و به دلیل خویشاوندی ساکنین دو سوی مرز واکنش قهرآمیزی در مقابل جدایی و تجزیه بلوچستان از  خود  نشان دادند که منجر به بروز جنگ های متعددی بین گروه هایی از طوایف بلوچ با نیروهای انگلیسی گردید. ضعف دولت مرکزی در حمایت از مقاومت طوایف بلوچ و تطمیع و فشار انگلیسی ها باعث شکسته شدن مقاومت و پذیرش ناگزیر این جدایی و تجزیه بلوچستان از جانب آنان گردید.

فهرست فصل های کتاب:

فصل اول: منبع شناسی و نقد آن در حوزه ی بلوچستان

فصل دوم: جغرافیای تاریخی و سیاسی بلوچستان

فصل سوم: مرزهای سیاسی بلوچستان از صفویه تا برآمدن قاجاریه

فصل چهارم: پس از مشروطیت

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه

نظام بین الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزۀ خلیج فارس

نظام بین الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزۀ خلیج فارس

سید شمس الدین صادقی

نوشتار حاضر از جمله آثار بسیار معدودی در زبان فارسی است که ابعاد پیچیده ی تحولات این منطقه را تجزیه