۷۸۸
۰
۱۳۹۶/۱۰/۴
تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام(قرن سوم تا پنجم)

تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام(قرن سوم تا پنجم)

پدیدآور: نکیسا هدایت زده ناشر: انتشارات سوره مهر(وابسته به حوزه هنری)تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

با آغاز قرن سوم هجری نهضت علمی ترجمه در جهان اسلام شکل گرفت و سبب شد در اندک زمانی حجم گسترده ای از کتب علمی و فلسفی از زبان های یونانی، سریانی، هندی و پهلوی به عربی برگردانده شود. در زمره ی این علوم، موسیقی نیز به عنوان مبحثی از علوم چهارگانه ی ریاضیات، مورد توجه قرار گرفت. نگارنده در کتاب حاضر سعی کرده با آثار موسیقایی ای بپردازد که طی نهضت ترجمه، در قرن سوم تا پنجم، به عربی ترجمه شده است و افرادی آن کتب را مشاهده و ثبت کرده اند. مطالب در چهار فصل ارائه گردیده است.

معرفی کتاب

با آغاز قرن سوم هجری نهضت علمی ترجمه در جهان اسلام شکل گرفت و سبب شد در اندک زمانی حجم گسترده ای از کتب علمی و فلسفی از زبان های یونانی، سریانی، هندی، و پهلوی به عربی برگردانده شود. بنای این نهضت علمی در دربار خلفای عباسی، به ویژه هارون الرشید (خ 170- 193 ق) صورت گرفت و در زمان خلافت پسرش، مأمون (خ 198 - 218 ق)، به اوج خود رسید. نهضت ترجمه سبب شد مسلمانان وارث فرهنگ علمی و فلسفی یونان شدند و این زمانی بود که اروپا خود در قرون وسطی به سر می برد و تسلط مذهب و کلیسا به گونه ای بود که مردم از همه ی شئونات و دستاوردهای علیم پیشینیان خود بی اطلاع بودند. مسلمانان، در این جنبش علمی، نقش ارزنده ای در زنده نگه داشتن و انتقال این آثار ایفا کردند، به طوری که،  با پیدایش رنسانس، اروپاییان برای برخورداری از علوم گذشته ی خویش به ناچار به آثار نظریه پردازان مسلمان روی آورند. فلاسفه و متفکران اسلامی در بیت الحکمه به ترجمه ی علوم گوناگون پرداختند و در زمره ی این علوم، موسیقی نیز به عنوان مبحثی از علوم چهارگانه ی ریاضیات، مورد توجه قرار گرفت. در پی ترجمه ی این آثار نظریه پردازان اسلامی، مباحث علمی موسیقی زمان خود را با مبانی نظری موسیقی یونان مطابقت دادند و آن با تبیینات جدید ارائه نمودند. امروزه بر اساس فهرست هایی که در همان زمان ثبت شده می توان به آثار نظریه پردازان یونان در زمینه ی علم موسیقی، که به زبان عربی ترجمه شده، دست یافت. شایان ذکر است در همین موضوع از یکصد و پنجاه سال قبل پژوهش ها و تحقیقاتی انجام شده و شماری از مستشرقان و موسیقی شناسان به مطالعه در این حوزه پرداخته و برخی از رسائل باقی مانده را تصحیح و بررسی نموده اند. در کتاب حاضر نیز نگارنده سعی کرده به آثار موسیقایی ای بپردازد که طی نهضت ترجمه، در قرن سوم تا پنجم هجری، به عربی ترجمه شده است و افرادی آن کتب را مشاهده و ثبت کرده اند. از این رو نگارنده نخست به مطالعه ی آثار یونانی پرداخته و بیان کرده که هر یک از این آثار زیر مجموعه ی کدام یک از مکاتب موسیقایی یونان بوده است. گام بعدی مطالعه ی نهضت ترجمه و بررسی آثار موسیقایی است که در این نهضت به عربی ترجمه شده است. سپس، به جایگاه موسیقی در طبقه بندی علوم نظریه پردازان اسلامی پرداخته و بیان شده کدام یک از نظریه پردازان اسلامی به آثار ترجمه شده در طی نهضت توجه کرده اند. و در خاتمه، با استناد به شواهد ارائه شده، بیان شده چه مباحثی از علوم موسیقی یونان به موسیقی جهان اسلام راه پیدا کرده است.

فهرست فصل های کتاب:

فصل اول: نظریه پردازان قدیم یونان در حوزه ی موسیقی

فصل دوم: نهضت ترجمه

فصل سوم: نظریه پردازان مسلمان در حوزه ی موسیقی

فصل چهارم: سخن آخر

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

استعمار در خیلج فارس { استعمارگران در کرانه ی جنوبی خلیج فارس (1955-1763 م)}

استعمار در خیلج فارس { استعمارگران در کرانه ی جنوبی خلیج فارس (1955-1763 م)}

صلاح العقاد

کتابی که پیش رو دارید ترجمه ی اثری است منحصر به فرد از زبان عربی تحت عنوان «الاستعمار فی الخلیج الفا

چین و ارتباطات ایرانی ـ اسلامی

چین و ارتباطات ایرانی ـ اسلامی

مجید هادی زاده

پیشینه روابط اسلام ـ ایران با چین چگونه بوده است؟ این سؤال در پی سفر نویسنده کتاب به کشور چین در ذهن

منابع مشابه

از تأویل نشانه تا تحلیل فسانه، پژوهشی درباره ی تصویرسازی نجومی در ایران تا پایان قرن چهارم هجری قمری

از تأویل نشانه تا تحلیل فسانه، پژوهشی درباره ی تصویرسازی نجومی در ایران تا پایان قرن چهارم هجری قمری

عباس حمید سمیعی

قرن چهارم هجری قمری، قرن شکوفایی اندیشه های علمی و هنری در بلاد مسلمانان خصوصا ایران بوده است. بخشی

کتاب شناسی توصیفی رمان های تاریخی فارسی (1390-1350)؛ بررسی و خلاصه یکصد و سه رمان تاریخی فارسی

کتاب شناسی توصیفی رمان های تاریخی فارسی (1390-1350)؛ بررسی و خلاصه یکصد و سه رمان تاریخی فارسی

پرستو بهرامی، زهرا نصر اصفهانی

رمان مانند قصه محصول تخیل نویسنده یا آمیزه ای از واقعیت و خیالبافی هاست. حوادث، ماده ی اصلی رمان هست