۱۱۶۶
۰
۱۳۹۶/۱۱/۹
شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

پدیدآور: زهرا علیزاده بیرجندی ناشر: انتشارات رزقیتاریخ چاپ: ۱۳۸۹مکان چاپ: بیرجند

خلاصه

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایفه عشایر کوچنده در عصر پهلوی هستند که خاستگاه ایشان از استان فارس بوده و ساختار سیاسی - اقتصادی و موقعیت استراتژیک مرزهای خاوری ایران، در تعاملات سیاسی آن ها مؤثر بوده است.

معرفی کتاب

زندگی کوچ نشینی در ایران قدمتی دیرینه دارد، کوچ نشینیان ایران از بدو ورود قوم آریایی در هزاره اول پیش از میلاد تا حدود یک قرن پیش، نه تنها ستون فقرات نیروهای نظامی را تشکیل داده اند، بلکه بنیان گذار اغلب سلسله های حاکم بر این سرزمین بوده اند. مؤانست و پیوند عشایر با طبیعت و خودبسنده بودنشان در تمامی جوانب زندگی سبب شده که آنها حاملان نسبتا خالصی از فرهنگ و هویت ایرانی باشند، و از این رو بررسی حیات عشایر، ما را در شناخت عناصر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی تاریخ ایران یاری خواهد داد. مورخان و پژوهشگرانی که قصد تدوین تاریخ ملی ایران را دارند، باید به تاریخ عشایر و مطالعه حیات زیستی آنان توجه ویژه ای داشته باشند. در همین راستا، ضرورت شناخت تاریخی طایفه بهلولی به عنوان عضوی از جامعه عشایری ایران، با توجه به نقش دفاعی آنان در حفظ سرحدات مرزهای شرقی آشکار می گردد. بهلولی ها هم مانند سایر عشایر، با وجود آنکه دارای فرهنگ خاص خود هستند، در عین حال رگه ها و وجوه مشترک فراوانی دارند که مجموعه در هویت و فرهنگی ملی تجلی می یابد، لذا فرهنگ و تاریخ این طایفه از تاریخ کشور جدا نیست. بنا به دلایل زیر، اهمیت و ضرورت شناخت بهلولی ها مشخص می گردد:

- نقش آنان در دفاع از مرزهای شرقی و جلوگیری از حملات مهاجمان؛

- برخورداری از جایگاه ویژه از نظر فرهنگ و هویت ملی؛

- ارایه راهبردهایی جهت استفاده سیاستگذاران؛

- افزایش آگاهیها و شناخت بیشتر تاریخ محلی؛

هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ دادن به چند سوال اساسی است، این سؤال ها عبارتند از:

- منشأ و خاستگاه طایفه بهلولی کجاست؟

- مهمترین عوامل مؤثر در تعاملات سیاسی بهلولی ها چیست؟

فرضیات:

- منشأ بهلولی ها از استان فارس است.

- ساختار سیاسی - اقتصادی بهلولی های و موقعیت استراتژیک مرزهای خاوری ایران در تعاملات سیاسی طایفه بهلولی مؤثر بوده است.

روش شناسی پژوهش: نوشتار حاضر بر اساس کاربرد منابع کتابخانه ای، اسناد و مدراک آرشیوی و تحقیقات میدانی تدوین یافته است. با توجه به موضوع پژوهش و تنوع منابع مورد استفاده، روش تلفیقی (تفسیری - تبیینی) به کار رفته است. اسناد مورد مطالعه از آرشیو اسناد آستان قدس رضوی، سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران و کتاب اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران فراهم شده است. اتکای این پژوهش بر اسناد و مدارک آرشیوی یکی از وجوه تمایز آن با تحقیقات مشابه است. بی تردید، اسناد از آنجا که ثبت لحظه ای تاریخ اند و در آنها میان اثر و مؤثر فاصله ای نیست، بسیار اهمیت دارند.

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری، بهلولی ها یک طایفه محسوب می شوند، در سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده مرکز آمار ایران سال 1356، به نام بهلولی ها در ذیل طوایف مستقل ذکر شده است. از نظر زمانی، مقطع مورد مطالعه عصر پهلوی اول است.

فهرست مطالب:

مقدمه

نقد و بررسی پیشینیه تحقیق

جایگاه عشایر در تاریخ ایران

منشأ و خاستگاه طایفه بهلولی

ساختار سیاسی بهلولی ها ( ساختار قدرت و نظام رهبری)

ساختار اجتماعی و نظام قشربندی بهلولی ها

ساختار اقتصادی بهلولی ها

بهلولی ها و تعاملات سیاسی آنان

جدول موضوعی اسناد مربوط به تعاملات سیاسی بهلولی ها

زنان بهلولی؛ تداوم بخش حیات و هویت ایلی

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفرنامه تفلیس به انضمام نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید در عهد قاجار

سفرنامه تفلیس به انضمام نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید در عهد قاجار

میرزا تقی خان انصاری کاشانی

سفرنامه تفلیس یکی از مجموعه سفرنامه‌های ایرانیان به فرنگ در صد و پنجاه سال پیش است. این سفرنامه گزار

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

مصطفی پاشنگ

نام های باستانی گزارش کننده هم زبانی و فرهنگ چند ساله مردم ایران است که تنها در استان میانه (مرکزی)

منابع مشابه بیشتر ...

پهلوی اول و مسئله ی عشایر (فارس، بختیاری، قشقایی، خمسه، عرب خوزستان و ...) (1304-1298) مطالعه ای در نقش سیاسی عشایر بزرگ جنوب ایران

پهلوی اول و مسئله ی عشایر (فارس، بختیاری، قشقایی، خمسه، عرب خوزستان و ...) (1304-1298) مطالعه ای در نقش سیاسی عشایر بزرگ جنوب ایران

جواد کاراندیش

این کتاب به یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ ایران (1304-1298)می پردازد. رضاخان میرپنج با استفاده از ض

اقتصاد کشاورزی ایران دوره پهلوی اول

اقتصاد کشاورزی ایران دوره پهلوی اول

شهرام غلامی

این کتاب، اقتصاد کشاورزی ایران را در چارچوب تحولات سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی سال های 1300 تا 1320