۱۰۱۰
۲۰۰
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
زندگی نامه ی حاج محمد حسن کمپانی، امین دارالضرب

زندگی نامه ی حاج محمد حسن کمپانی، امین دارالضرب

پدیدآور: شیرین مهدوی ناشر: نشر تاریخ ایرانتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مترجم: مترجمانمکان چاپ: تهران

خلاصه

این نوشته، داستان حاج محمدحسن امین الضرب، برجسته ترین بازرگان عصر قاجار، به ترتیب زمانی است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا موقعیت امین الضرب را در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محلی زمان خود بررسی کند تا درک نوع زندگی آن دوره برای خوانندگان ملموس تر و راحت تر باشد.

معرفی کتاب

به اقرار نویسنده، طرح نوشتن این کتاب از زمانی که وی کتاب «بازرگان رنسانسی» اثر لوسین فور را خواند، در ذهنش شکل گرفت. فور در کتابش سعی کرده، محنت ها، لذتها و سختی های بازرگانی گمنام را در عبور از مناطق دورافتاده شرح داده و پذیرش خطرات متعدد و جدایی طولانی از خانواده را به قصد ساختن زندگی بیان کند. در واقع این نوشتار نیز نوع تاریخی کار فور است که با به کارگیری شیوه ی تاریخ نگاری ایرانی، تقویت شده است. چرا که در ایران فقدان شرح حال نویسی، به خصوص خارج از محافل درباری و سیاسی، چه به زبان فارسی و چه توسط غربیان، کاملا محسوس است. در همه ی این تحقیقات، زندگی شخصی افراد مورد غفلت قرار گرفته است، لذا در اینجا سعی شده بر روی زندگی شخصی بیشتر تمرکز شود. این نوشته، داستان حاج محمد حسن امین الضرب، برجسته ترین بازرگان عصر قاجار، به ترتیب زمانی است. پرداختن به زندگی شخصی وی در برخی فصل ها، به خاطر شرح بعضی از جنبه های فرهنگی و نهادهای آن دوره، که بی ارتباط با زندگی وی نبودند، گسیخته شده است. همچنین سعی شده تا جای ممکن، به تمرکز بر روی شخصیت امین الضرب پرداخته شود نه کسانی که وی با آنها در ارتباط بوده است حتی اگر این اشخاص مهم بوده باشند. نویسنده در این کتاب تلاش کرده موقعیت امین الضرب را در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محلی زمان خود بررسی کند تا درک نوع زندگی آن دوره برای خوانندگان ملموس تر و راحت تر باشد. سرانجام باید گفت که این کتاب، ترکیبی از تاریخ اجتماعی و زندگی نامه است و تماما متکی بر اسناد موثق می باشد. نوشتار حاضر مشتمل بر هشت فصل می باشد.

عناوین فصل ها:

فصل اول: دوران کودکی

فصل دوم: سال های آغازین در تهران

فصل سوم: سال های پیشرفت

فصل چهارم: بازرگان موفق

فصل پنجم: فعالیت های سیاسی و صنعتی در ایران

فصل ششم: تلاش برای ساخت راه آهن

فصل هفتم: سال های موفقیت و رکود

فصل هشتم: سال های آخر

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

احسان عباس، دراسات فی الثقافة و النقد

احسان عباس، دراسات فی الثقافة و النقد

عباس عبدالحلیم عباس

در مجموع 27 مقاله ادبی و 7 مقاله تمدنی و ترجمه در این کتاب از احسان عباس هست.

تاریخ جنون در جامعه اسلامی دوره میانه

تاریخ جنون در جامعه اسلامی دوره میانه

مایکل دبلیو.دالس

جنون، مجنون، جن، دیوانه، دیو و غیره با معانی مختلف و بعضا متضاد در جوامع گوناگون به کار رفته است. در