۷۲۵
۰
۱۳۹۶/۱۲/۴
اخترشناسی در خاورمیانه (از زایش اخترشناسی در کابل تا توسعه آن توسط دانشمندان اسلامی)

اخترشناسی در خاورمیانه (از زایش اخترشناسی در کابل تا توسعه آن توسط دانشمندان اسلامی)

پدیدآور: جان ام. استیل ناشر: سبزانتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مترجم: هاشم سیمابمکان چاپ: تهران

خلاصه

نویسنده کتاب روی مطالعه گروهی کوچک از تاریخ نگاران اخترشناس باستان و سده های میانه کار میکند، گروهی که کار مبتکرانه آنها در 120 سال پیش منجر به کشف دوباره دانش اخترشناسی بابل و جهان اسلام شد.

معرفی کتاب

خاورمیانه زادگاه اخترشناسی و مرکز رشد آن در سده های میانه بوده است. جان استیل در این مقدمه مختصر نگاهی به دستاوردهای ساکنان خاورمیانه در اخترشناسی و تأثیر ژرف آن بر باقی دنیا دارد. این کتاب از جمله ردپای روش های هوشمندانه بابلی های متأخر برای الگوسازی حرکت سیارات را دنبال می کند. هم چنین نشان می دهد چطور در سده های میانه پیشرفت های تمدن اسلامی در زمینه مطالعه آسمان و طراحی ابزارهای دقیق ستاره شناسی منجر به تفکرات ساختارشکنانه در میان دانشمندان دوره نوزایی از جمله کوپرنیک و کپلر شد.
اخترشناس های باستان و سده های میانه معمولا در ریاضیات خود از دستگاه عدد نویسی شصتگانی استفاده می کردند، پیوستی که این دستگاه را تشریح می کند در کنار پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر و منابع استفاده شده در پایان این کتاب آمده است.
فهرست اهم مطالب:

تولد اخترشناسی در خاورمیانه

اخترشناسی بابلی های متأخر

اخترشناسی در خاورمیانه یونانی و رومی

اخترشناسی در جوامع اسلامی در سده های میانه

رصدهای نجومی و ابزارهای رصدی در دنیای اسلام در سده های میانه

نظریه های سیاره ای در سده های میانه

/*/

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

ویلم فلور

نقاشی دیواری در دوره قاجار برگردان عنوان کتاب Wall painting in Qajar iran، نوشته ویلم فلور، ایران شن

تاریخ روابط اسلام و اروپا: تاریخ سوء تفاهمات و پیشداوری‌ها از آغاز تا امروز

تاریخ روابط اسلام و اروپا: تاریخ سوء تفاهمات و پیشداوری‌ها از آغاز تا امروز

فرانکو کاردینی

کتاب در این زمینه سبب‌ها و عواملی نظیر انواع منازعات، فتوح اسلامی، جنگ‌های صلیبی، فتح مجدد رکنکیستا،

منابع مشابه

جهان بینی ها: درآمدی بر تاریخ و فلسفه ی علم

جهان بینی ها: درآمدی بر تاریخ و فلسفه ی علم

ریچارد دویت

نوشتار حاضر با نثری روشن و جامع، به انضمام نمودارها و مثال های کارآمد، متنی است ایدئال برای هر تازه