۷۲۳
۰
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
از تصویر تا اسطوره(ایران در ادبیات و اندیشه ی فرانسوی قرن هجدهم)

از تصویر تا اسطوره(ایران در ادبیات و اندیشه ی فرانسوی قرن هجدهم)

پدیدآور: الیویه بونرو ناشر: پژواکتاریخ چاپ: ۱۳۹۰مترجم: دکتر حسن فروغی - دکتر ابراهیم قیصریمکان چاپ: تهران

خلاصه

پیام اصلی و کوتاه نویسنده کتاب این است که در ذهن و اندیشه ی فرانسویان تا قرن هجدهم،تصویر دو گانه ای ا ز اایران وجود دارد که مبتنی بر دریافت کلی، افسانه ای ،تاریخی ،مذهبی و گاه عینی است . و فیلسوفان این قرن تلاش می کنند تا به این تصویر بعد علمی و فلسفی بدهند و با روش علمی و مستند ،به ترویج ابعاد مثبت فرهنگ و تمدن پر عظمت ایرانی - اسلامی بپردازد.

معرفی کتاب

محتوای کتاب ، شامل دوازده فصل است که در پنج پاره تدوین شده است . پاره ی اول و دوم طی دو فصل به شرح روایات ، افسانه و واقعیاتی پرداخته که مربوط به دو چهره ی مثبت و منفی ایران در آغاز این قرن است.پاره ی دوم، شامل فصل های سوم و چهارم ، شرح داده هایی است که در نگاه اول ممکن است ، شبهه انگیزبنماید . اما باید توجه داشت که این روایت ، نمایانگر نگاه خصومت آمیز اربابان و مبلغان متعصب کلیسای کاتولیک است که در بخش های بعدی با تحلیل های انتقادی سیاحان عقل گرا، این قرن با آن مبارزه خواهد شد.در فصل چهارم ، ستیزه جویی فیلسوفان علیه این نگاه خصمانه ، تلاش و مبارزه ی آنان برای محو ترس از ایران و افشای نیروهای ارتجاعی غرب به دست ایرانیان است. در فصل پنجم ، تهاجم بزرگ علیه مقاومت ها در مقابل ایران و توجیه به همزیستی با ایران بیان شده است .نویسند ه ی کتاب سعی کرده است توجه خواننده را به سوی اهداف واقعی کتاب ، تحلیل ها و نتیجه گیری های نهایی سوق دهد.

فهرست مطالب

فصل اول :افسانه ها و واقعیات

فصل دوم :جنگ صلیبی شرق 

فصل سوم :مبارزه طلبی فیلسوفان

فصل چهارم :زندگی با ایران و ایرانیان

فصل پنجم:حذف فاصله ها

/*/

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه

اسلام در قبرس

اسلام در قبرس

آمنه باقری

قبرس جزیره ای است در شرقی ترین قسمت دریای مدیترانه که به دلیل موقعیت ویژه اش، از صدر اسلام مورد توجه

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم