۲۵۵۳
۰
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاملات کلامیه

تاملات کلامیه

پدیدآور: محمد حسن هردنگی مصحح: علیمحمد ولویناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب حاوی مطالب اعتقادی پیرامون توحید، نبوت، امامت و معاد است که در چهار مقام مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

معرفی کتاب

کتاب حاضر با یک مقدمه آغاز می شود. این مقدمه حاوی موضوعات؛ تقلید، طرق استحصال معرفت دینی، معانی اسلام و ایمان، معنی و مراتب معرفت، تعریف معرفت، مرتبه ی تقلید، مرتبه علم الیقین، مرتبه ی عین الیقین و مرتبه ی حق الیقین است. سپس وارد مباحث مطرح شده در این کتاب می شویم که شامل 4 مقام است:

مقام اول؛ واجب الوجود جل شأنه العزیز است. در این مقام امور سه گانه ی اصول طریق های معرفت، اثبات وحدت و اصول مراتب چهارگانه ی توحید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. توحید در مقام ذات، توحید در مقام صفات، توحید در مقام افعال و صفات ثبوتیه، همچنین توحید در مقام عبادت خدای متعال از جمله ی این مراتب است.

مقام دوم؛ اثبات نبوت است. در این مقام پیرامون امور هفت گانه ی تفاوت دین و مذهب، قاعده لطف، معجزه و خوارق عادات، صفت انبیاء، عصمت، اثبات نبوت خاصه و اعجاز قرآن، مطالبی بیان شده است.

مقام سوم؛ اثبات امامت است. تعریف امامت و امام، حاجت به امام و حجت، اوصاف و شرایط امام، وجوب دعوی امام، امتناع امامت زنان، اثبات امامت خاصه و خلافت بلافصل علی بن ابی طالب علیه السلام همگی از جمله اموری است که دراین مقام آمده است.

مقام چهارم؛ اثبات معاد است. مباحث اعاده ی معدوم، حقیقت انسان و حشر او، دلایل تجرد نفس، اتم بودن لذات و آلام خیالیه و عقلیه از لذات و آلام حسیه، معاد امثال و اشباه، کیفیت حشر اشباه و موجودات، تعریف لذت و الم، حجیت عقل در اثبات معاد، مذهب معاد، برخی شبهات معاد و پاسخ آن ها، در این مقام ارائه گردیده است.   

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای