۱۰۹۰
۰
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاملات کلامیه

تاملات کلامیه

پدیدآور: محمد حسن هردنگی مصحح: علیمحمد ولویناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب حاوی مطالب اعتقادی پیرامون توحید، نبوت، امامت و معاد است که در چهار مقام مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

معرفی کتاب

کتاب حاضر با یک مقدمه آغاز می شود. این مقدمه حاوی موضوعات؛ تقلید، طرق استحصال معرفت دینی، معانی اسلام و ایمان، معنی و مراتب معرفت، تعریف معرفت، مرتبه ی تقلید، مرتبه علم الیقین، مرتبه ی عین الیقین و مرتبه ی حق الیقین است. سپس وارد مباحث مطرح شده در این کتاب می شویم که شامل 4 مقام است:

مقام اول؛ واجب الوجود جل شأنه العزیز است. در این مقام امور سه گانه ی اصول طریق های معرفت، اثبات وحدت و اصول مراتب چهارگانه ی توحید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. توحید در مقام ذات، توحید در مقام صفات، توحید در مقام افعال و صفات ثبوتیه، همچنین توحید در مقام عبادت خدای متعال از جمله ی این مراتب است.

مقام دوم؛ اثبات نبوت است. در این مقام پیرامون امور هفت گانه ی تفاوت دین و مذهب، قاعده لطف، معجزه و خوارق عادات، صفت انبیاء، عصمت، اثبات نبوت خاصه و اعجاز قرآن، مطالبی بیان شده است.

مقام سوم؛ اثبات امامت است. تعریف امامت و امام، حاجت به امام و حجت، اوصاف و شرایط امام، وجوب دعوی امام، امتناع امامت زنان، اثبات امامت خاصه و خلافت بلافصل علی بن ابی طالب علیه السلام همگی از جمله اموری است که دراین مقام آمده است.

مقام چهارم؛ اثبات معاد است. مباحث اعاده ی معدوم، حقیقت انسان و حشر او، دلایل تجرد نفس، اتم بودن لذات و آلام خیالیه و عقلیه از لذات و آلام حسیه، معاد امثال و اشباه، کیفیت حشر اشباه و موجودات، تعریف لذت و الم، حجیت عقل در اثبات معاد، مذهب معاد، برخی شبهات معاد و پاسخ آن ها، در این مقام ارائه گردیده است.   

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه

ریاض الملوک فی ریاضات السلوک

ریاض الملوک فی ریاضات السلوک

علی بن محمد بن ابی طالب تبریزی (نظام الدین شامی)

این کتاب ترجمه ی سلوان المطاع فی عدوان الاتباع ابن ظفر صقلی مکی (565-497ق) است به قلم نظام الدین شام